Hans King (1928-2021)

Mario Kopić:

 

OSTAVŠTINA HANSA KÜNGA

(1928-2021)

 

Prošao je Hans Küng trnovit put od priznatog crkvenog koncilskog teologa, preko inkvizicijske zabrane da predaje crkveni nauk, do svjetski znanog ekumenskog teologa, kritičnog spram katoličke hijerarhije i njezine dogme.

Rođen je u Švicarskoj 1928. godine, demokratskoj zemlji s četiri jezika, gdje žive katolici i protestanti Luterove, Calvinove i Zwinglijeve reforme. Blizu njegove domovine, ali u Njemačkoj, rođen je godinu dana ranije i Joseph Ratzinger, kasnije papa Benedikt XVI. Dok je bio poslušan, Küngova je karijera, kako univerzitetska tako i ona unutar crkvene hijerarhije, bila mnogo uspješnija od Ratzingerove. Početkom šezdesetih godina postao je koncilski teolog iz prvog reda, dok je Ratzinger spadao tek u drugi. Zbog toga mu je, kako nas obavještava i sam Ratzinger, mogao neposredno pomoći pri njegovu napretku: ”Tako nisam mogao odoljeti iskušenju, kad me je univerzitet u Tübingenu, koji mi je već 1959. godine ponudio katedru za fundamentalnu teologiju, sada pozvao na novoustanovljenu katedru za dogmatiku. Hans Küng se snažno zauzeo za taj poziv i za to je našao suglasnost ostalih kolega”.

Vatikan je, kao što je znano, Hansu Küngu 1979. godine zbog njegove kritike papinske nepogrešivosti (nezabludivosti), odnosno katoličkih dogmi uopće, uskratio dopuštenje da predaje na Katoličkom teološkom fakultetu u Tübingenu, na kojemu je predavao dvadeset godina. Sam Küngov dosje otvoren je još 1957. godine zbog njegove disertacije o teologiji milosti protestantskog teologa Karla Bartha, ali prvi istražni postupak pokrenut je nakon objavljivanja njegove knjige Strukture Crkve, a nakon izlaska knjige Crkva 1967. godine rimska inkvizicija, odnosno sveta kongregacija za nauk vjere (Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei), započela je službeni postupak svojim uobičajenim metodama: nakon anonimne denuncijacije slijedi tajni postupak, zabrana uvida u akte, a branitelja, takozvanog relator pro auctore, određuje sama kongregacija. Na donesenu odluku ne postoje mogućnosti žalbe. I sve se do 1979. godine činilo da će Rim i njemački biskupi na kritičku teologiju Hansa Künga reagirati samo na ravni dijaloga, a ne na ravni administracije. No stvar se stubokom promijenila kad je, vjerojatno zaslugom financijski snažnog fašistoidno-katoličkog tajnog saveza Opus Dei, 1978. godine na čelo Papinske države (Patrimonium Sancti Petri, očevine svetog Petra), došao baštinik ”agresivnog papinstva” (Thomas Cahill), krakovski nadbiskup Karol Wojtyla kao Ivan Pavao II, tako da je 18. decembra 1979. godine uslijedila definitivna zabrana. U to je doba prefekt kongregacije za nauk vjere, odnosno glavni inkvizitor, bio kardinal Franjo Šeper, bivši zagrebački nadbiskup, koji je o ”nebirokratskom” rješavanju nepodobnih imao vlastite ideje. Primio je tako Künga jednom prigodom u vlastitu audijenciju i ponudio ga čašicom domaće šljivovice: ”Šteta, šteta što niste svećenik moje dijaceze Zagreb. Znate li što bih ondje kao biskup učinio s Vama? Poslao bih Vas u najzabačeniji kut moje zemlje, u hrvatsku seosku zajednicu. Ondje biste mogli naučiti što je vjera katoličkog puka.” Na to mu je Küng uzvratio: ”Kako je dobro što sam slobodan švicarski građanin i što mi je dijaceza Basel, a ne Zagreb!”

Njegov ga univerzitetski kolega Joseph Ratzinger, dakako, tada nije podupro. Kad je izabran za papu, primio ga je u četverosatnu audijenciju, ali ne kako bi išta od njega čuo. Küng je to odmah shvatio i nakon prve oprezne potpore novom papi, uspostavio je prema njemu kritičan, s vremenom sve kritičniji odnos. Čini se da je ovim riječima ponajbolje opisao podlogu njihova razilaženja: ”Nemoguće je pisati o povijesti Evrope, a ne posvetiti primjerenu pažnju ulozi kršćanstva; to bi morala imati u vidu i današnja evropska politika. Pritom pak upravo s ulogom Rimokatoličke crkve ne bi trebalo pretjerivati, što čine neki rimokatolički hijerarhi u znaku ponovne evangelizacije ili čak ponovne katolizacije. Takva nazadnjačka crkvena politika samo jača prikriveno i djelomično javno suprotstavljanje kršćanstvu uopće, napose katoličkoj crkvi.”

Nakon inkvizicijskog uskraćivanja dopuštenja da predaje, za Künga se veoma zauzima njegov univerzitet u Tübingenu omogućujući mu da zadrži katedru i da dalje vodi Institut za ekumenska istraživanja, sada već neovisan i odvojen od Katoličkog teološkog fakulteta i direktno podređen senatu univerziteta. Oslobođen mnogih administrativnih i birokratskih zadataka na fakultetu, Küng se sve predanije posvećuje novom ekumenskom izazovu: izazovu ekumenizma ad extra – velikim nekršćanskim svjetskim religijama. Glavno mu geslo postaje: učiti, a ne suditi. Dijalog, a ne konfrontacija. Postaje spiritus movens i spiritus rector projekta pod nazivom Projekt Weltethos, Projekt svjetski etos, zasnovanom njegovim istoimenim programskim spisom. Religije svijeta, glasi teza, mogu doprinijeti miru u svijetu jedino putem zajedničkog etosa koji čini temeljni konsenzus u pogledu njihovih zajedničkih vrednota. Projekt svjetski etos nošen je uvjerenjem da nema mira među narodima bez mira među religijama, da nema mira među religijama bez dijaloga među religijama i da nema preživljavanja bez svjetskog etosa. Ako takvog dijaloga među religijama nema, odnosno ako se prekine, nasilje postaje jedinom alternativom. Kad ljudi više ne razgovaraju međusobno, nije daleko čas kad će započeti pucati jedni na druge. Ne samo u islamu, nego i u judaizmu i kršćanstvu, pa i u azijskim religijama postoji realna opasnost instrumentalizacije religije u političke svrhe. Kad se to dogodi, dobivamo visoko eksplozivnu smjesu religije i politike. Takva fanatična religija postaje opasnošću za svjetski mir.

Küngov projekt konkretizirao se u Deklaraciji o svjetskim religijama koju je u septembru 1993. proglasio Parlament svjetskih religija u Chicagu. Deklaracija postulira da nema novog svjetskog poretka bez svjetskog etosa; obavezuje na kulturu nenasilnosti i poštivanja svakog života (prastara mudrost: ne ubij!); obavezuje na kulturu solidarnosti i pravednosti svjetskog privrednog poretka (prastara mudrost: ne kradi!); obavezuje na kulturu ravnopravnosti i partnerstva muškarca i žene (prastara mudrost: ne bludniči!); obavezuje na kulturu tolerancije i života u istinoljubivosti (prastara mudrost: ne laži!). Današnja epoha, kaže se u uvodu, kao nijedna dosad, obilježena je svjetskom politikom, svjetskom tehnologijom, svjetskom ekonomijom i svjetskim civilizacijama i kao takvoj potreban joj je svjetski etos. Pritom svjetski etos ne znači ni novu svjetsku ideologiju ni jedinstvenu svjetsku religiju s onu stranu svih postojećih religija, a ponajmanje znači vladavinu jedne religije nad ostalima. Čovječanstvo se umorilo od ideologija. Projekt svjetski etos želi istaknuti ono što je, unatoč svim (dogmatskim) različitostima, religijama svijeta sada već zajedničko u pogledu postojećih, obavezujućih vrednota, čvrstih, stalnih mjerila i ličnih, temeljnih držanja. Drugim riječima, svjetski etos ne svodi religije na nekakav etički minimalizam, nego ističe minimum onoga što je svim svjetskim religijama već sada zajedničko.

U razgovoru s Jürgenom Hoerenom Hans Küng ističe da je svjetski etos prije svega etički koordinatni sistem: ”Ako imate samo kompas i geografsku kartu, trebate još i koordinate da nađete put. U tom smislu mogli bismo govoriti o običajnim koordinatama za kompas savjesti. Dakako, te koordinate treba formulirati. Gotovo da ne postoji tekst o kojem sam toliko razmišljao, o malo stvari sam toliko dugo raspravljao i izmjenjivao mišljenja kao kada sam pisao nacrt za izjavu Parlamenta svjetskih religija 1993. godine u Chicagu. U toj izjavi možete naći u velikoj mjeri prihvaćen pokušaj da etos čovječanstva, kako se razvijao otkad ljudi pamte, obuhvatimo u šest velikih pravila, dva temeljna načela i četiri uputstva. Ne zato da bismo nadomjestili deset Božjih zapovijedi, nego da bismo izrazili ono što tih deset zapovijedi u biti već sadrže, što ne nalazimo samo u sinajskim zapovijedima, u govori u gori ili u Kuranu, nego i već kod Patanđalija, ustanovitelja joge, u budističkom kanonu ili kod Konfucija i drugih velikih tekstova religije čovječanstva.”

Iz te je izjave razvidna ne samo Küngova uloga, nego i infrastruktura etičkog koordinatnog sistema na kojem gradi svjetski etos i globalnu etiku koja iz njega proishodi. Pritom naglašava kako razliku između religije i etosa tako i razliku između etosa i etike. Etika mu znači ”nauk o moralnom postupanju (Lehre vom moralischen Verhalten)”, etički sistem kakav donose etike filozofa, od Aristotela preko Tome Akvinskog i Kanta do Levinasa. Etos pak nije prvenstveno nauk ili sistem, nego označuje ”unutarnje moralno, običajno temeljno držanje čovjeka (innere moralische, sittliche Grundhaltung eines Menschen)”, koje u biti određuje cjelokupno čovjekovo djelovanje. To da ne smijemo lagati, nego govoriti istinu, da ne smijemo ubijati i krasti, a spolnost ne zloupotrebljavati, nego se moramo poštivati i voljeti, jesu norme koje mi diktira savjest i zato se tiču mojeg unutarnjeg temeljnog držanja, dakle pretpostavljaju moju dobrovoljnu vezanost, odnosno obavezu. Ključna je, kad je posrijedi etos, naša sloboda i vlastita odgovornost koja iz nje proishodi. Svakoga od nas, pa i voditelja država.

Iza Küngova razlikovanja svjetskog etosa i religioznih zapovijedi/zabrana, kakve sadrži dekalog, skrivaju se neke, na prvi pogled neuočljive i zato neočekivane razlike. O svjetskom etosu svagda govorimo u jednini, a o svjetskim religijama u množini. Sve svjetske religije sadrže svjetski etos, ali ujedno sadrže i zapovijedi koje ne spadaju u svjetski etos. Zato ih nije moguće uključiti u svjetski etos, no ako bi ih zastupnici pojedinih religija na svaki način unatoč tome htjeli uključiti, nastupali bi protiv svjetskog etosa. I ako religije ne mogu biti etički kriterij svjetskog etosa, nego svjetski etos etički kriterij religija, tada religije moraju, ako se ne žele isključiti iz svjetske zajednice, i na ravni globalne etike slijediti etiku u singularu. Moraju raznovrsnost svojih Istina uskladiti s istinom istinske etičnosti. U tom smislu Küng naglašava: ”Iskreno rečeno, nastanka jedne svjetske religije odista se ne bismo trebali plašiti, jer su religije za nešto takvo odveć različite. Isto tako nema potrebe ni priželjkivati svjetsku religiju, jer sadašnji položaj ne nudi nikakve oslonce za pretpostavku da bi ona uopće ikada mogla nastati. No u svakom slučaju valja osnaživati uvjerenje da temeljna životna uputstva trebaju vrijediti za cijelo čovječanstvo… Ostavim li apstraktnu formulaciju po strani i kažem li konkretno, primjereno današnjem vremenu: Što znači ne ubijaj, odnosno imaj poštovanje prema svemu živome? Što znači ne laži, odnosno govori istinu? Što znači ne kradi, odnosno trudi se oko pravednog privrednog poretka? Što znači ne zloupotrebljavaj spolnost, odnosno zauzimaj se za poštivanje žene i partnerstva između muškarca i žene? To su norme koje spajaju sve religije i koje mogu prihvatiti i nevjernici. A za to nije potrebna zajednička religija, nego samo zajednički temeljni moral”.

Takav je bio Küngov odgovor na Hoerenovo pitanje skriva li se iza svjetskog etosa namjera uspostavljanja nove svjetske religije ili bar nekakve geografske karte svjetskih religija. No Küng ništa od toga ne želi, želi samo priznanje etosa koji spaja kako teiste tako i raznovrsne ateiste i agnostike. Ključan je njegov stav koji ocrtava razliku između moguće zajedničke religije i zajedničkog temeljnog morala, odnosno svjetskog etosa i globalne etike koja iz njega proishodi. Naglasak je na tome što je potrebno, a što ne. Više od svega potreban je svjetski etos, otuda njegov prioritet, njegova značenjska prednost pred religijama, ali i pred ateizmom, odnosno agnosticizmom. Ukratko: postoji svjetski etos bez religija, ne postoje religije bez svjetskog etosa.

Ostvarenje svojih snova Küng je dosegao kada je Generalna skupština OUN prihvatila dokument kojeg je bio idejnim inicijatorom, sudjelujući pritom neposredno u skupini od dvadeset reprezentativnih intelektualaca iz cijelog svijeta u njegovoj pripremi. Zato je imao čast da 9. 11. 2001. neposredno nastupi pred skupštinom i navedeni dokument poprati posebnom izjavom pod naslovom Izjava pred Generalnom skupštinom OUN. Time je projekt svjetskog etosa, što ga je Küng zasnovao 1990. godine, u velikoj mjeri bio ostvaren.

U svojim posljednjim nastupima, već obolio od Parkinsonove bolesti, odbijao je oštro Hans Küng svako veličanje patnje. Ne tražiti patnju, nego je, ako ne ide drukčije, samo podnositi. Ali najbolje je boriti se protiv patnje. Pa čak i eutanazijom. Mjerilo odnosa spram eutanazije je evanđelje, a ne još uvijek dominantna srednjovjekovna teologija i crkveno pravo koje na njoj počiva. U intervju s Markusom Grillom iz 2013. godine za magazin Spiegel, Küng potvrđuje da vjeruje u Boga i nebesa, ali poriče postojanje ”vječnog pakla”. U paklu živimo sada i ovdje ako smo izgubili smisao života ili ako smo uključeni u krvave ratove. I nada se da će prispjeti u nebesa, što je samo drugo ime za neposredni susret s Bogom: s onu stranu vremena i prostora. Što se pak tiče života i smrti, Küng ističe: ”Za mene je život dar Boga. No taj je dar Bog izručio meni, mojoj vlastitoj odgovornosti. To vrijedi i za zadnju fazu života, fazu umiranja. Biblijski Bog je Bog milosrdnosti (Barmherzigkeit), a ne okrutni despot koji želi čovjeka što duže gledati u paklu muka. Pomoć pri smrti može dakle biti ultimativna, posljednja moguća životna pomoć.”

Na podlozi tog uvida Küng je izričito podupirao ne samo pasivnu, nego i aktivnu eutanaziju. Štoviše, za nju se odlučio i sam i kao švicarski državljanin upisao se u društvo Exit. Bio je, naime, svjedokom teške patnje svojeg brata, koji je umro u 23 godini od tumora na mozgu. Njegovu patnju, koja je uključivala više no samo nesnosnu bol, sam ne bi želio podnositi. I zašto bi se grčevito hvatao (zemaljskog) života do zadnjeg ako smrt znači prijelaz u drugi, vječni život? Stupanje sebe kao konačnog bića u beskonačnost Boga? U stanje ”vječnog mira i vječne blaženosti”? U eutanaziji kao dostojanstvenoj smrti, posljednjem dahu čovjekova dostojanstva, Küng zato ne vidi suprotnost vjeri, nego upravo njezin doživljaj, čovjeka dostojan konac života na zemlji, ali ne i života kao takvog, koji se, prema njemu, ne okončava (verendet), nego dovršava (vollendet). Nitko nije obavezan da predan Bogu podnosi i ono nepodnošljivo kao bogomdano! Ne smije se dogoditi ono što se dogodilo u Goetheovu romanu Patnje mladog Werthera, u kojem glavni junak oduzme sebi život, a zadnja rečenica glasi: ”Nikakav ga svećenik nije pratio”. U tom Goetheovu stavu Küng vidi jasnu optužbu još uvijek važeće crkvene pozicije. Ujedno naglašava da njegovu eutanazijsku smrt nipošto ne treba uzimati kao inscenirani protestni čin protiv crkvenog autoriteta. Također svoju smrt, samousmrćenje (Selbsttötung) ili smrt kao slobodan izbor (Freitod), a ne samoubojstvo (Suizid), ne želi proglašavati općim pravilom, nekakvim Kantovim kategoričkim imperativom. Neka svatko odluči sam za sebe, autonomno, dobrovoljno i po svojoj savjesti. U tome ga ne bi trebao sprječavati nikakav svećenik, medicinar ili sudac.

Taj će svoj etički stav Küng produbiti u knjizi Umrijeti sretno. Još jednom naglašava da nikome ne želi ništa propisivati i nametati, samo želi umrijeti dok je još čovjek u punom smislu te riječi: ne bez tuge i boli odlaska, ali unutarnje zadovoljan i na čisto sam sa sobom. ”Koliko će mi dugo dakle biti moguće živjeti život dostojan čovjeka? Sada živim svjesnije no ikad: znam da je to dragocjeno, darovano vrijeme. Ali jedno također znam: Ne želim nastaviti postojati kao sjena samoga sebe”.

To nije značilo da će Küng u svojoj odluci ustrajati do kraja. Palijativna briga omogućuje umiranje bez nesnosne patnje. Tako se i dogodilo. Hans Küng umro je u snu u svojem domu. No na načelnoj ravni to nije ni bilo bitno. Bitno je bilo i ostalo ne biti unaprijed osuđen na ponižavajuću patnju, na podvrgnutost mučenju. Etički gledano, to znači da nam ljudsko dostojanstvo pripada sve do smrti.

 

*

 

Iz mora razgovora s Hansom Küngom na svim stranama svijeta odabiremo na ovom mjestu onaj s novinarom Benjaminom Ivryjem za magazin Newsweek iz jula 1991. godine.

Ivry: Njujorška štampa je s velikim publicitetom pratila vašu debatu s kardinalom Johnom O’ Connorom povodom poznate dileme: kojeg je spola Bog?

Küng: Nije bitno raspravljati je li Bog on ili ona. Ukoliko ne vidite da božanstvo podrazumijeva i muške i ženske karakteristike, i da ih u isto vrijeme nadmašuje, onda slijedi loš ishod. Rim i kardinal O’ Connor isključenje žene-svećenika temelje na ideji da je Bog otac, a Isus njegov sin, da je bilo samo muškaraca učenika, i tako dalje. Oni brane patrijarhalnu crkvu uz pomoć patrijarhalnog Boga. Moramo se boriti protiv patrijarhalnog pogrešnog shvaćanja Boga.

Ivry: Papa Ivan Pavao II je u Poljskoj usporedio ”novo i beskrajno groblje nerođene djece” s židovskim i ciganskim žrtvama nacističkog genocida.

Küng: To je samo jedno od nekoliko zapažanja što ih je Papa dao u vezi s Židovima. Papa je specijalist jedino za rimski katolicizam. Zbog toga pravi gafove kada je riječ o drugim stvarima. Usporediti abortus s prinošenjem žrtava predstavlja uvredu za Židove i pogrešno shvaćanje abortusa. Papa se sada jasno otkriva. U Poljskoj, on se pojavljuje kao krstaš s križem. On ponovno pokrštavanje Evrope ne shvaća kao Vatikan II (Drugi vatikanski koncil, 1962-65), koji donosi otvaranje prema protestantima, Židovima i nevjernicima. Umjesto toga, on želi ponovno uspostavljanje kršćanstva, u osnovi na antireformacijski i nesuvremen način. To je zbog toga što nema razumijevanja za druge religiozne skupine.

Ivry: U proteklih osam godina 25 tisuća svećenika je napustilo Katoličku crkvu i zaređivanje je ispod pedeset posto u nekim oblastima?

Küng: Jedan od razloga je ponašanje koje podrazumijeva celibat. Svi se slažu da je celibat crkveni zakon iz 11. vijeka, a ne božanska zapovijest. Celibat je bio običaj za monahe, koji je kasnije nametnut svećenicima. Do kraja vijeka trećina svijeta bit će bez župnika, što je katastrofa.

Ivry: Slažete li se s francuskim biskupom Jacquesom Gaillotom koji kaže da zabrana sredstava za kontracepciju u vrijeme AIDS-a postoji da ne bi pomogla osobi koja je u opasnosti, što predstavlja zločin u većini zemalja?

Küng: Kontradiktorno je boriti se protiv abortusa i sredstava za kontracepciju u isto vrijeme. Pogledajte Poljsku, gdje imate 600.000 abortusa godišnje, mnogo više nego u Francuskoj ili Njemačkoj. To je zbog toga što Papa i biskupi čine sve da uvjere da je u Poljskoj abortus osnovno sredstvo kojim se kontrolira rađanje. Mislim da je neophodno smanjiti broj abortusa svuda, a osnovni način da se to provede jest kontracepcija.

Ivry: Svoju novu knjigu Mozart – tragovi transcendencije nazivate ”teološkim divertimentom”.

Küng: Opće je znano da je Mozart imao velikih problema s crkvenim vlastima, što je jedan od razloga, premda ne i osnovni, što osjećam simpatije prema njemu. No Mozart je ostao katolik u svojim vjerovanjima, na veoma poučan način. Svoju kolebljivost prema racionalnom protestantskom pristupu religiji iskazao je ovim riječima: ”Protestanti imaju svoju religiju također, ali više u glavi”. U mogućnosti smo doživjeti tragove transcendencije, na primjer Adagio iz Koncerta za klarinet. Čak se i stari ateist George Bernard Shaw složio da je Začarana frula ”jedina muzika do sada napisana koja ne bi zvučala deplasirano u Božjim ustima”.

Ivry: Kažete da ne bi trebalo minimizirati ateizam, jer se često događa da ateisti žive časnije od samih katolika?

Küng: Suprotstavljam se pogledima protestantske fundamentalističke, ili Katoličke crkve, koji vide ateiste kao naše protivnike. U mojoj knjizi Projekt svjetski etos (na engleskom pod naslovom Globalna odgovornost: U potrazi za novom svjetskom etikom) pokušavam naći zajednički temelj svim religijama. Potrebna nam je globalna etika (global ethic)! Uvidjeli bismo golemu promjenu kada bismo otklonili ono što nije ljudsko u religiji. Sve što je ljudsko treba njegovati. Religije bi same trebale otpočeti ovo istraživanje. Svaka religija ima nešto što bi se moglo promijeniti. Progoniti teologe, kao što to u dvadesetom vijeku čini Vatikan, jest krajnje neljudski. Sve religije imaju zajedničke etičke zapovijesti, kao što su: ne ubijati, ne lagati, ili ne krasti. Vidjeli smo da religije koje su djelovale ugnjetački u prošlosti danas mogu biti oslobodilačke snage, bilo u Istočnoj Evropi, Latinskoj Americi, na Filipinima ili u Južnoj Africi.

Ivry: Na što mislite kada citirate svetog Augustina: ”Ljubi i čini što hoćeš”?

Küng: Neki ljudi, religiozni ili ne, kažu: ”To je po zakonu”, bilo da je riječ o poslu ili o crkvi. U stanju su uništiti druge u trgovini ili religiji samo zato što je to po zakonu. U kršćanstvu, središnje mjesto zauzima ljubav koja nas vodi. Ponekad činite više nego što to zakon zahtijeva, neki put manje.

 

 

700 godina Dantea

Mario Kopić:

 

Danteova topografija zagroblja

(5)

 

Danteova uobrazilja je iznadprosječna, vrlo bujna i razbarušena, no nije bes-konačna. Drugim riječima, koliko god se rasteže, nikada ne prekoračuje/transcendira metafiziku Svjetlosti. Uobrazilja je to s mnogo tranzicije, ali bez transcendencije. Jer na njezinom nevidljivom obzorju su samo tišina i tama, ali ne i zamuknuće, budući da tamo nema nikoga tko bi zamuknuo. Zamuknuće je samo muk onoga tko zastane pred tom bezglasnošću i bezbojnošću, pa i bezumnošću. Pod nebom Želje za Slašću[1], koje dakako nema bez bivstvovanja; kao što je bez bivstvovanja (sans l’être), prema današnjem vodećem kršćanskom filozofu Jean-Luc Marionu, sam Bog[2].

No predmet Želje nije ništa drugo nego projekcijska Točka (punto)[3]. Iz nje sijeva tako oštra svjetlost da se oči, koje ona zabliješti, moraju zaklopiti radi silnoga sjaja:

E com’ io mi rivolsi e furon tocchi
li miei da ciò che pare in quel volume,
quandunque nel suo giro ben s’adocchi,

un punto vidi che raggiava lume
acuto sì, che ’l viso ch’elli affoca
chiuder conviensi per lo forte acume;

(Par., XXVIII, 13-18)

[I kako se okrenuh, te se stoči/ u moje ono što kroz prozor sine, // kad god u vrtnji dobro se uoči, // ugledah točku tolike svjetline/ da žeženom se vidu motrit ne da/ koji od silne sklapa se oštrine;]

Tu  je Točku Dante u posljednjim stihovima Komedije identificirao kao Ljubav što pokreće sunce i ostale zvijezde[4]:

ma non eran da ciò le proprie penne:
se non che la mia mente fu percossa
da un fulgore in che sua voglia venne.

A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ’l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,

l’amor che move il sole e l’altre stelle.

(Par., XXXIII, 139-145)

[Al ne bijahu za to moja krila: / kadli u razbor moj sa trijesom slijeće/ blistavost gdje se njeg’va žudnja zbila.// Visoku maštu izda tu umijeće; /al pogna želju i volju da jezde, /kao što kotač jednako se kreće, // ljubav što giba sunce i sve zvijezde.]

Naime, Ljubav (amor) kao aristotelovski Telos (svrha svih svrha) moje ljubavi[5], inače kao treća osoba trojednog Boga, kao Sveti Duh. Vječno Svjetlo koje samo u sebi počiva, koje sebe spoznaje i od sebe sama je spoznano, istodobno sebe spoznajući ono ljubi i milo se smiješi:

O luce etterna che sola in te sidi,
sola t’intendi, e da te intelletta
e intendente te ami e arridi!

(Par., XXXIII, 124-125)

[O vječno svjetlo što se samo rubiš, /samo se pojmiš, sobom razumljeno, / i pojmivši se smiješiš se i ljubiš!]

Prema teološkom tumačenju, posrijedi je usklik koji je klasičan izražaj skolastičke teologije o izlaženju triju božjih osoba: Bog, vječni samobitni Um (Svjetlo), posvema spoznaje („poima“) samoga sebe i tako začinje beskonačnu Ideju u kojoj se izriče (Logos) („sobom  razumljen“); spoznajući sebe u spoznanoj Ideji kao beskonačno Dobro on ljubi beskonačnom Ljubavlju (Amor); Ljubav, treća Božja osoba, ovdje se imenuje i mili smiješak (riso)[6].

Bog dakle nije samo mišljenje mišljenja ili umovanje umovanja Oca ili pak volja za voljom Sina, nego kao Sveti Duh on je i – ljubav za ljubavlju.

No već je u judaizmu, potom u kršćanstvu, na prvom mjestu Moć. Bog Otac je kao Stvoritelj i Zakonodavac prije svega i iznad svega svemoćna Moć, s jasnom izraženom voljom za posvemašnjim ovladavanjem svim što jest[7]. U kršćanstvu je iza njega, na drugom  mjestu, Bog Sin kao Logos[8]. Na trećem je pak mjestu Sveti Duh kao Ljubav, jedinstvo uma i čuvstva. U trojednom Bogu su dakle sjedinjeni volja (iz moći, za moć), misao (uma) i (čuvstvena, prema Danteu čak i čulna) ljubav[9].

Upravo radi te impregniranosti, neodvojive međusobne spregnutosti čuvstva, misli i moći, odnosno želje, uma i volje, ljubav kao ljubav, kao eros, u kršćanstvu je potisnuta, a uzdignuta je ljubav kao agape, ljubav kao dobro-činstvo, odnosno milosrđe s voljom za moć na čelu. Jer caritas nikada ne znači samo dobročinstvo, nego svagda i očitovanje crkvene, odnosno klerikalne moći. U njezinu je središtu vazda stremljenje, nikada žudnja[10]. Izvorna diferencija između ljubavi i rada zato tone, a eros kao izvorno čuvstvo postaje sredstvom nečega drugog. A ljubav kao rad i dužnost nije više ljubav.

 

[1] Usp. Lino Pertile, La punta del disio: Semantica del desiderio nella „Commedia“, Fiesole (Firenze) 2005.

[2] Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, Paris 1991.

[3] Usp. Elena Lombardi, Language and Love in Augustine, The Modistae, Dante, Toronto – Buffalo – London 2007, str. 121-173. Pritom valja naglasiti da je matematički pojam točke, koja nema dimenzije, Danteu najviše odgovarao kao sim-bol Boga, beskonačne sublimacije i nad-vremenosti. Vidi Georges Poulet, Le symbole du cercle infini dans la littérature et la philosophie, Revue de métaphysique et de morale, 64, 1959, str. 257–275.

[4] Vidi o tome Alberto di Giovanni, La filosofia dell’amore nelle opere di Dante, Roma 1965.

[5] Prema Aristotelu, bog je najviši predmet ljubavi, prema njemu kao telosu teži sve što jest, neovisno o tome što se ta žudnja pojavljuje u raznim vidovima i za koju nema odgovarajućeg imena. Ukratko, odnos između boga i svijeta Aristotel je zamislio kao nekovrsni ljubavni odnos, prema znamenitoj frazi koja je našla na snažan odjek kod kršćanskih mislilaca: bog pokreće kao ljubljen (kinei hos eromenon, Met. 1072b 3). Bog pokreće svijet tako što ga privlači sebi, a njegova privlačna snaga posljedica je njegova savršenstva. Tim je shvaćanjem o bogu kao pokretalu svega što jest Aristotel obnovio Platonovu ideju o Erosu, premda tu ima i novih momenata. Vidi klasično djelo: Andreas Nygren, Eros und Agape: Gestaltwandlungen des christlichen Liebe, sv. 1, Gütersloh 1930, napose str. 160-163. Vidi također Thomas Jay Oord, The Nature of Love: A Theology, St. Louise 2010.

[6] O Danteovoj kristologiji, vidi: Giovanni Fallani, Dante: poeta teologo, Milano 1965, str. 211-225; Giovanni Montanari, Socrate, Cristo, Dante e la Bibbia, Ravenna 2002, str. 93-123; Antonio D’Elia, La cristologia dantesca logos-veritas-caritas, Cosenza 2012; Emmanuele Rotondo, Umanesimo cristologico: Reflessioni a partire da una lettura teologica della ‘Divina Commedia’ di Dante Alighieri, Roma 2016.

[7] Usp. Dieter Henrich, Selbstverhältnisse, Stuttgart 1982, str. 87-93.

[8] Činjenice da je Logos u grčkom jeziku muškog spola naši su prevoditelji Biblije premalo svjesni. Nije bila na početku Riječ, dakle ženski entitet, nego je bio Logos taj, naime kao sin, koji je bio pri Bogu (Ocu) i bio Božji: „U početku bijaše Logos, i Logos bijaše pri Bogu, i Božji bijaše Logos (en arche en ho logos, kai ho logos en pros ton theon, kai theos en ho logos)“. Ne, dakle, „Riječ bijaše Bog“, nego „Božji bijaše Logos“, posrijedi je adjektiv (theos, bez člana), a ne supstantiv (to theos). Logos je božji, odnosno božanski, dioništvuje u naravi/biti Boga, postoji iz bogosti Boga i u tom je značenju identičan s njim. Usto je na prijevodu Logos kao Riječ naglasak na izgovorenosti. Prije svega, Krist pod židovskim nebom nipošto ne bi mogao biti ženskog spola, odnosno žena, a izgovorena riječ je riječ/nalog: Budi!, a ne Krist kao Božji plan pred-objave. O tomu više Folker Siegert, Das Evangelium des Johannes in seiner ursprünglicher Gestalt, Göttingen 2008, napose str. 183; Markus Enders, Rolf Kühn, Christoph Bruns, „Im Anfang war der Logos…“, Freiburg 2011.

[9] Usp. Klaus Hemmerle, Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, Einsiedeln 1976; Franz Courth, Der Gott der dreifaltigen Liebe, Paderborn 1993; Markus Mühling-Schlapkohl, Gott ist Liebe: Studien zum Verständnis der Liebe als Modell des trinitarischen Redens von Gott, Marburg 2000; Alexandre Ganoczy, Der dreieinige Gott: Trinitätstheologie und Synergie, Darmstadt 2001.

[10] O tome više, Mario Kopić, Žudnja i stremljenje, Zagreb 2018.

 

 

 

 

700 godina Dantea

Mario Kopić:

 

Danteova topografija zagroblja

(4)

 

 

Dantolog August Buck, autor priloga o Danteu u impozantnoj (36 sveska) Teološkoj realnoj enciklopediji, priznaje da je Dante „prenosio povijesnu zbilju ovostranstva (Diesseits) u onostranstvo (Jenseits)“, no problem očito ima s njegovim prenošenjem religioznog imaginarija u nebesku zbilju. „Iz bludnih sjena antičkog Hada i blijedih figura prethodnih kršćanskih predstava onostranstva stupaju kroz dramatičnost Danteovih susreta na dan ljudi od mesa i krvi, kojih riječi kod putnika bude kako sućut tako i srdžbu… Pokojni, koji se Danteu predstavljaju sad šutnjom, sad razgovorom, djelomice su suvremenici, djelomice likovi iz profane povijesti i Biblije, a djelomice tvorbe kaže (Sage) i pjesnikovanja (Dichtung)… Analogno caru i papi, voditeljima čovječanstva, postupaju i oba Danteova vodiča: Vergilije i Beatrice. Vergilije simbolizira filozofsku pouku (philosophische Unterweisung), Beatrice teološku objavu (theologische Offenbarung)“[1]. No što je s teološkom objavom?

Na koji se način kod Dantea prepliću vjerska fantastika i upravo politička vizija, razvidno je iz njegova pisma talijanskim kardinalima iz 1314. godine, dakle iz godine prije nego što je započeo pisati Raj, posljednju kantiku Komedije: „A upravo se vi, koji ste stjegonoše crkvene vojske, niste pobrinuli da bi kola križeve nevjeste ostala na zacrtanom putu, nego ste zašli s puta slično kao lažni kočijaš Faeton. Vaša je zadaća bila i da stado, koje pod vašim vodstvom hodočasti pašnjacima, dovedete do svjetla, a umjesto toga doveli ste ga na rub propasti (ad precipitium traduxistis). Ne namjeravam se zadržavati na primjerima, jer ste okrenuli svoja leđa nevjestinim kolima, a ne lica, zato bi se moglo reći da ste bili licem okrenuti proroku, a leđima hramu. Vi koji prezirete vatru, poslanu s neba, i na čijem oltaru svijetle tuđi plamenovi, vi koji ste iz Crkve učinili trgovinu i na štetu onih koji je posjećuju, prodajete ono što nema cijene! A pazite se biča i pazite se vatre i ne iskušavajte strpljenje onoga koji čeka na vašu pokoru. A ako sumnjate u ambis koji vas čeka, mogu vam za objašnjenje reći da ćete biti kažnjeni jer ste se kao Demetrij spojili s Alkimom“[2].

Premda je bila većina talijanskih kardinala istoga mišljenja kao i Dante, pobijedili su, pa i pomoću oružja, francuski kardinali i izabrali papu Ivana XXII. Danteov su pak latinski traktat Monarhija (Monarchia) 1329. osudili javno na lomaču[3]. Budući da se Dante zauzimao za odvajanje, dakako u tadašnjem smislu, Crkve (papatus) od države (imperiatus)[4], firentinski dominikanci, nasljednici Tome Akvinskog, nakon Danteove smrti zabranili su čak čitanje i proučavanje Komedije. Monarhija će pak ostati na indexu sve do 1740. godine

Moglo bi se reći da je Dante za tadašnje vrijeme bio napredan mislilac, no unatoč svemu bio je čedom svojega vremena, premda je politološke vizije[5] pretvarao u teološke, proglašavao ih i razumijevao kao ostvarenje teologije, „svete teologije“, kao najviše mudrosti i znanja, na podlozi bezuvjetne vjere u posmrtni život i time u postojanje zagroblja. No sve to mu nije smetalo da vjerske „istine“ tumači na navlastit način. Toga je bio svjestan, što znači da njegove poetske vizije ne možemo smatrati fantazmama, odnosno pjesnikovim fikcijama. Iako one proishode iz literarnih tradicija[6], posljedak su i navlastitih, autentičnih osobnih doživljaja.

Naravno, Danteova je mašta unaprijed bila ograničena tadanjom (ptolomejskom) predstavom svemira[7]. U središtu svemira je fiksna zemlja, njezino podzemlje završava u središtu zemlje, srž koje čini led (vjerojatno u skladu s iskustvom posred ljeta, spuštanja u podzemne špilje, u kojima hladnoća raste proporcionalno s dubinom spuštanja). Ponad zemlje se uzdiže nebo, prvo, potom drugo, sve do desetog kao obitavališta Boga. Na tom mjestu započinje djelovati Danteova mašta. U srži zemlje, na dnu podzemlja, nahodi se deveti krug pakla, na vrhu desetog neba su nebesa u najčišćem obliku. Tu je Bog Otac kao svjetlo svjetla, svjetlost kao takva. Na dnu pakla je u gnusnu pošast preinačeni i u led ukovani Lucifer, prvi pobunjenik neba, odnosno svemira, proglašen zlim anđelom, zlim duhom, dakle Sotonom[8].

Time simetrija između dna i vrha svemira još nije zaključena. Barem prema Danteu. Antipod trojednog Boga je Đavo s trojednom glavom. Ružan je kao što je Bog lijep, taman je kao što je Bog svijetao. Nekoć najblistaviji i najljepši anđeo, sad je najgroznija crna nakaza.

S’el fu sì bel com’elli è ora brutto,
e contra ’l suo fattore alzò le ciglia,
ben dee da lui procedere ogne lutto.

Oh quanto parve a me gran maraviglia
quand’io vidi tre facce a la sua testa!
L’una dinanzi, e quella era vermiglia;

l’altr’eran due, che s’aggiugnieno a questa
sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla,
e sé giugnieno al loco de la cresta:

e la destra parea tra bianca e gialla;
la sinistra a vedere era tal, quali
vegnon di là onde ’l Nilo s’avvalla.

***

Con sei occhi piangëa, e per tre menti
gocciava ’l pianto e sanguinosa bava.

Da ogne bocca dirompea co’ denti
un peccatore, a guisa di maciulla,
sì che tre ne facea così dolenti.

(Inf., XXXIV, 34-45, 53-57)

[Bješe li lijep ko ružan što je sada, / pa protiv tvorca diže vjeđe svoje, / moro je postat uzrok svakog jada. // O, što se oči začudiše moje/ tri lica na njem smotriv iz blizine! / Jedno je sprijeda, rumene je boje,// a od dva druga, što iznad sredine/ ramena svakog s obje strane glede,/ te navrh glave sva cjelinu čine, // desno je bilo boje žuto-blijede, / a lijevo boje onih koji s Nila // stižu, gdje njegve vodopade slijede… Iz šest očiju plače; na tri brade// kaplju mu suze krvavom sa slinom. // U svakim ust’ma grešnika imade / drobeć ga zubma ko trlica kaka, // da trojici najednom bol zadade.]

Središnja žrtva Lucifera kao užasnog netopira (vispistrello) s tri žvale ili ždrijela (bocca) u glavi s tri raznobojna lica (kao antiteza trojednog Boga: naspram Moći, Mudrosti i Ljubavi, sada su to Nemoć, Neznanje i Mržnja, odnosno Zavist[9]) jest izdajica nad izdajicama Juda Iškariotski, koji je Isusa izdao svojim izdajničkim poljupcem, a sada glavu ima u Luciferovu ždrijelu, a nogama vani mlati (capo ha dentro e fuor le gambe mena), on koji najstrožu kaznu ima platiti (quell’anima là sù c’ ha maggior pena). Ždrijelo je naime dno od dna, bezdan.

Tomu nasuprot, u nebesima, na drugoj naspramnosti opreke između Boga i Đavla, jest Krist.

Quella circulazion che sì concetta
pareva in te come lume reflesso,
da li occhi miei alquanto circunspetta,

dentro da sé, del suo colore stesso,
mi parve pinta de la nostra effige:
per che ’l mio viso in lei tutto era messo.

(Par., XXXIII, 127-132)

[Kruženje to što tako zamišljeno/ u tebi svjetlom odbitim se javi, / kad mojim okom bješe razmotreno, // kanda se u istom bojom zavi, /i našom slikom obojenom rudi; / stog pogled moj se čitav u njeg stavi.]

Kao što su kao najveći protivnici suprotstavljeni Bog i Lucifer, Otac i pali/odbačeni Anđeo, tako su raspoređeni i Isus Krist i Juda Iškariotski (Giuda Scariotto)[10].

Uza sve to Dante ustrajava da je odista bio, premda samo vizijom, u nebesima, odnosno vječnosti, odnosno da je došao k božanskom od ljudskog (svijeta), k vječnom od vremenitog:

ïo, che al divino da l’umano,
a l’etterno dal tempo era venuto,
e di Fiorenza in popol giusto e sano,

(Par., XXXI, 37-39)

[Ja, što k božanskom od ljudskog odavde, / k vječnosti sam iz vremena se vio,/  i iz Firence k zdravu puku pravde]

S epistemološkog aspekta posrijedi je dakako čista fikcija[11], čega je svjestan i sam Dante. Budući da je vizija kao fikcija prazna, poziva se na jednoj strani na posvemašnju nemogućnost riječi, a s druge na strahovitu ograničenost sjećanja. Uostalom ostaju mu jedino i samo riječi i jedino i samo sjećanje čovjeka kao per naturam suam konačnog, vremenu i smrti izručena bića[12]. I zato Dante pribjegava postupcima što ih je razvio i proširio Dionizije Areopagit[13]. A oni su u temelju dvostruki: ili uzmeš znanu ljudsku riječ i pred nju postaviš negaciju, dakle bes-mrtnost, ne-umrljivost, bes-konačnost itd., ili pak upotrijebiš sebe sama transcendirajući superlativ (transsuperlativ) pomoću riječca poput naj (naj-više, naj-veće, naj-ljepše…) ili nad (nad-bivstvovno, nad-bivstvujuće…), što u posljednjem koraku još možemo stupnjevati ovako: lijepo, ljepše, najljepše, prelijepo. Za riječ vječnost se na prvi pogled čini da već sama po sebi označuje nad-vremenost, no do toga privida nas je dovela naknadna značenjska pozicija, budući da sama riječ proistječe iz kraće riječi vijek, koja označuje ljudski vijek, vijek čovjekova života, koji može biti vrlo dug, no koji je vazda određen vremenskom dimenzijom. Premda kažemo na vijeke vjekova, to je još uvijek vremenita (temporalna), a ne nad-vremenska (supratemporalna) oznaka[14].

I tako dobivamo stihove poput idućih, stihove što zbore da je moć Danteova vida, postajući sve čišćom, ulazila (sve više i više, dublje i dublje) u zraku onoga Visokog Svjetla koje je samo po sebi istinito:

ché la mia vista, venendo sincera,
e più e più intrava per lo raggio
de l’alta luce che da sé è vera.

(Par., XXXIII, 52-54)

[Jer moć mog vida, postavši čistija, / sve više i više k zraci lijeće/ svjetlosti višnje istinom što sija.]

Prema načelu transcendiranja: sve više i više, još i još[15]. Premda ne znamo što bi to Više osim samoga sebe još moglo značiti. I premda se pritom pomažemo prividnom analogijom. Kao što onome koji sanjajući vidi, pa mu kad se probudi ostaje samo dojam slasti (passione), a ostalo što je sanjao ne vraća se u pamćenje, tako je i Danteu: svekoliko njegovo viđenje mu je skoro posvema nestalo, a još mu kaplje u srce slatkoća koja se rodila iz njega:

Qual è colüi che sognando vede,
che dopo ’l sogno la passione impressa
rimane, e l’altro a la mente non riede,

cotal son io, ché quasi tutta cessa
mia visïone, e ancor mi distilla
nel core il dolce che nacque da essa.

(Par., XXXIII, 58-63)

[Kakav je onaj sanjajuć što gleda, / pa tek mu dojam ostane od sanja/ i ničem drugom u sjećanje ne da, // takav sam ja, jer skoro svo se sklanja/ viđenje moje, ali još mi curi/ slast što je rodi, i k srcu prianja.]

Taj prijenos slasti/užitka seksualnih snova svejednako ostaje prijenosom, prijenosom u prazni prostor onoga što nazivamo nebesa; prostor tako prazan da u njemu nema ni platna na kojem bi se projekcija mogla zaustaviti i vratiti nam se u kakvoj novoj, nenadanoj, neočekivanoj slici.

Na djelu je svagda iznovice samo tranzitno superlativni „pogon“:

O somma luce che tanto ti levi
da’ concetti mortali, a la mia mente
ripresta un poco di quel che parevi,

e fa la lingua mia tanto possente,
ch’una favilla sol de la tua gloria
possa lasciare a la futura gente;

(Par., XXXIII, 67-72)

[O višnje svjetlo što se dižeš tako / nad poimanjem smrtnim, daj nagradi/ malo me onim čim zasja onako,// i tako moćan jezik mi usadi,/ da samo jednu iskru mogu dati/ od tvoje slave budućoj čeljadi.]

 

[1] August Buck, Dante, Theologische Realenzyklopädie, sv. VIII, Berlin – New York 1981, str. 352.

[2] Dante, Tutte le opere, sv. 2, Opere minori, Epistole, ur. Angelo Jacomuzzi, Torino 1997, str. 423-424.

[3] Moglo bi se otprilike reći da je Dante zastupao teokratizaciju političkog autoriteta koja istodobno uključuje njegovu deklerikalizaciju. Naime, Danteov krucijalni problem u Monarhiji (vidi Dante, Tutte le opere, sv. 2, Opere minori, Monarchia, ur. Pio Gaia, Torino 1997) jest pitanje ovisi li autoritet rimskog monarha, koji je po pravu monarh svijeta, neposredno o Bogu ili o nekom Božjem namjesniku, odnosno službeniku (pod kojim Dante razumijeva Petrova nasljednika) (III, 1). Rješenje toga problema Dante vidi u tomu da autoritet svjetovnog monarha ima biti neposredno ovisan o Bogu i na taj način osamostaljen naspram autoriteta pape (III, 15). I na kraju Monarhije izričito naglašava da se njegovo zalaganje za neovisnost cara naspram pape „ne smije uzeti tako strogo (stricte) kao da rimski vladar u ponečemu ne bi bio podložan rimskom prvosvećeniku, jer je zemaljska sreća usmjerena (ordinetur) prema besmrtnoj sreći. Neka dakle car odaje ono štovanje Petru što ga prvorođeni sin duguje ocu: da bi obasjan svjetlom očinske milosti zračio kreposnije svom svijetu, gdje ga stavlja na čelo onaj koji je upravitelj sveg duhovnog i svjetovnog (qui est omnium spiritualium et temporalium gubernator)“ (III, 15). Za temeljitije razmatranje, vidi Ernst H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology, Princeton 1957, str. 451-495; Gustavo Vinay, Interpretazione della „Monarchia“ di Dante, Firenze 1962;  Anthony K. Cassell, The „Monarchia“ Controversy, Washington, DC 2004.

[4] Prema Vladanu Desnici, posrijedi je borba protiv papinstva u ime papinstva: „Dante je za papinstvo, ali za papinstvo moralno pročišćeno, vraćeno evanđeoskoj priprostosti, siromaštvu, poniznosti, za papinstvo koje se strogo ograničava na duhovo polje, koje se potpuno povlači sa svjetovnog i političkog područja, koje se potpuno odriče svjetovne moći, za strogu rastavu crkve od države – to jest za jedno papinstvo koje nije papinstvo“ (Vladan Desnica, Dante danas, Republika, 11-12, 1997, str. 13).

[5] Minuciozni prikaz Danteove političke misli donosi Francesco Ercole, Il pensiero politico di Dante, I-II, Milano 1927. Od novijih radova, vidi Giusepe Lumia, Aspetti del pensiero politico di Dante, Milano 1965; Jacques Goudet, Dante et la politique, Paris 1969; Peter Herde, Dante als Florentiner Politiker, Wiesbaden 1976.

[6] Vidi Ernst L. Fortin, Dissent and Philosophy in the Middle Ages: Dante and His Precursors, Lexington 2002.

[7] Podrobnije vidi u: Richard Kay, Dante’s Christian Astrology, Philadelphia 1994; Attillio Ferrari, Donato Pirovano, Dante e le stelle, Roma 2015.

[8] Opširnije o tome, vidi Alain Boureau, Satan hérétique: Naissance de la démonologie dans l’Occident médiéval, Paris 2004.

[9] Usp. Bruno Nardi, Dante e la cultura medievale, Bari 1949, str. 309-335; Annalisa Pirastu, Il diavolo nei primi secoli della letteratura italiana, Cosenza 2004, str. 45-89. Da je Dante zapravo prikazao Lucifera pribijena na križ, odnosno da su tri boje njegova lica tri boje duda (candor, nigror, rubor) što ih je egzegetska tradicija protumačila kao figuru križa (tzv. tricoloratum vexillum), vidi John Freccero, Dante: The Poetics of Conversion, Cambridge 1986, str. 167-179.

[10] Vidi Peter Armour, The Door of Purgatory: A Study of Multiple Symbolism in Dante’s „Purgatorio“, Oxford 1983, napose 144-185.

[11] O tome podrobnije, vidi Patrick Boyde, Perception and passion in Dante’s Comedy, Cambridge 2003.

[12] Čovjeku nije poput anđela dano da čistom duhovnom vizijom prodre u drugog jer je duh čovjekov prekriven masom i maglom smrtnog tijela, kaže Dante u raspravi De vulgari eloquentia. Iz toga proizlazi „obrnuto“ pitanje: može li onaj tko živi u vječnom svjetlu steći moć govora koja je nužda i sreća samo onih koji žive u vječnom mraku i njihov je pokušaj obračuna s njim? Drugim riječima: može li se otkriti ono što nije bilo prikriveno? Može li imati riječ onaj tko ne može imati tajnu? Da je time kod Dantea načeto jedno od najkrupnijih pitanja fenomenologije jezika, ukazuje Jean-Louis Chrétien, La voix nue, Paris 1990, str. 674-689. Da je Danteu uspjelo dramu ljudskog opstanka sa stajališta vječnosti zaokružiti s dramom ljudskog pamćenja i zaborava,  vidi Harald Weinrich, La memoria di Dante, Firenze 1994.

[13] Usp. Edith Stein, Wege der Gotteserkenntnis: Die Symbolische Theologie des Areopagiten und ihre sachlichen Voraussetzungen, u: ista, Wege der Gotteserkenntnis: Studie zu Dyonisius Areopagita und Übersetzung seiner Werk, Gesamtausgabe 17, Freiburg – Basel – Wien 2003, str. 22-77; Tine Hribar, Nesmrtnost in neumrljivost, sv. 2, Ljubljana 2017, str. 276-307, 366-368.

[14] Usp. Martin Heidegger, Metaphysische Anfangsgründe der Logik, Gesamtausgabe, sv. 26, Frankfurt/M. 2004, str. 274: „Budući da je prigoda (Ereignis) ulaska bivstvujućeg u svijet praprigoda (Urereignis), a ta u svojoj biti vremenovanje (Zeitigung), već je pred-filozofskom ponašanju i predontološkom vulgarnom razumijevanju bivstvovanja blizu da je izvodi s obzirom na vrijeme (mit Rücksicht auf die Zeit zu vollziehen). U nipošto slučajnoj tendenciji, koja je po sebi čista zagonetka, da se bivstvujuće razumije kao unutarvremeno, izvanvremeno ili nadvremeno, dokumentira se metafizička prapovijest tu-bivstvovanja kao vremenitosti“. Drugim riječima, uvjet razumijevanja vječnosti i beskonačnosti jest razumijevanje vremena i konačnosti. Usp. Tine Hribar, Nesmrtnost i neumrljivost I-III, Ljubljana 2016-2018.

[15] U tom će smislu Gaston Bachelard i nazvati Dantea „najvertikalizirajućim pjesnikom (le plus verticalisant des poètes)“.  Vidi Gaston Bachelard, L’Air et les songes, Paris 1990, str. 53.

 

 

 

 

 

700 godina Dantea

Mario Kopić:

 

Danteova topografija zagroblja (3)

 

3.

 

Raj započinje stihovima da slava onoga koji sve pokreće prodire kroz svemir i sja na jednoj strani više, na drugoj manje:

La gloria di colui che tutto move
per l’universo penetra, e risplende
in una parte più e meno altrove.

(Par., I, 1-3)

[Sav svemir puni slava Onog čija/ ruka sve kreće te ponegdje krati/ svoj puni sjaj, dok drugdje jače sija.]

I već nakon nekoliko stihova što se tiču događaja još u području Čistilišta, povrh njegove gore, na kojoj Dante stoji s Beatrice, susrećemo se s temeljnom intonacijom i melodijom što nas potom prati sve do kraja:

Fatto avea di là mane e di qua sera
tal foce, e quasi tutto era là bianco
quello emisperio, e l’altra parte nera,

quando Beatrice in sul sinistro fianco
vidi rivolta e riguardar nel sole:
aguglia sì non li s’affisse unquanco.

E sì come secondo raggio suole
uscir del primo e risalire in suso,
pur come pelegrin che tornar vuole,

così de l’atto suo, per li occhi infuso
ne l’imagine mia, il mio si fece,
e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso.

Molto è licito là, che qui non lece
a le nostre virtù, mercé del loco
fatto per proprio de l’umana spece.

Io nol soffersi molto, né sì poco,
ch’io nol vedessi sfavillar dintorno,
com’ ferro che bogliente esce del foco;

(Par, I, 43-60)

[S tog ušća prijeko dan, tu noć se zače, / i hemisfera ona bješe bijela, / dok ova druga u crno zamače, // kad vidjeh gdje se Beatrice cijela/ okrenu lijevo uprijev k suncu oči, / gdje bi i zjena orlova se smela. //I ko što druga zna da skoči/ iz prve pa se gore vrati vično, / ko romar koji natrag kroči, // tako joj djelo rodi moje slično, /kad na oči do moje svijesti stiže, / te gledah sunce više neg obično. // Gore se može mnogo što tu niže / prelazi moć nam, hvala mjestu što se/ baš za rod ljudski stvoreno tu diže.// Kratko ga podnijeh, al’ da okolo se/ iskri još vidjeh, slično usijanu/ željezu kad ga iz plamena nose;]

Oprečnosti poput dan – noć, svjetlo – tama, bijelo – crno potom se neprestano ponavljaju. Tu su i nadnaravne sposobnosti za koje je kadra Beatrice kao blažena, kao uzvišeno biće, sposobnosti što ih već pridobiva i sam Dante. No u puno manjoj mjeri, jer unatoč mijenama on svejednako ostaje čovjekom. I dok Beatrice ima moć da svojim žarkim pogledom čak zatoči sunce, Dante na pragu pridobivanja nadnaravnih sposobnosti može neposredno tek kontemplirati sunce, njegovu vatrenost, ali jedino i samo za kratko vrijeme.

Kad pogleda Beatrici u oči, Danteu se započinje događati preobrazba, ono što izražava vlastitim neologističkim glagolom trasumanar, ići preko ljudskog, uzvisiti se preko ljudske naravi, što, na primjer, Mihovil Kombol prevodi kao nadljudsko stanje, a nahodi se na početku 70. stiha prvog pjevanja Raja, koji ima 142 stiha, dakle posred samog pjevanja. No takav Kombolov prijevod odveć aludira na Nietzschea, na njegova nad-čovjeka (Übermensch)[1]. Pri ovom Danteovu izrazu zacijelo moramo obratiti pažnju na dvije stvari. Prvo da uz izraz trasumanar postoji i izraz disumanar[2]. I drugo, da trasumanar ne treba razumjeti u Nietzscheovu smislu prevrednovanja vrijednosti, pri čemu je posrijedi preokretanje opstojećih protivnosti, poput oprečnosti između tijela i uma[3]. Možda bi najbolje bilo talijanski izraz zamijeniti latinskim izrazom transhumanizirati, pri svijesti da značenje tog izraza ne smijemo reducirati na dehumaniziranje, još manje na od-tjelovljenje ili čak na ras-tjelovljenje. Pa čak niti na ras-tjelovljenje u uobičajenom značenju (komadanje tijela) ili pak u sublimnom značenju (pretvorbe tijela u duh). Pritom je dovoljno sjetiti se samo toga kako su se Isusovi učenici prestrašili kada su ugledali Isusa nakon njegove smrti/uskrsnuća, naime pri pomisli da pred sobom nemaju živa Isusa, nego samo njegov duh, stanovito strašilo.

Pogledajmo sada sam početak priče o transhumanizaciji, učesnik koje je Dante:

Beatrice tutta ne l’etterne rote
fissa con li occhi stava; e io in lei
le luci fissi, di là sù rimote.

Nel suo aspetto tal dentro mi fei,
qual si fé Glauco nel gustar de l’erba
che ’l fé consorto in mar de li altri dèi.

(Par. I, 64-69)

[Sva zagledana Beatrice staja/ u vječne kruge, a ja gled oborih/ ozgo i na njoj oči sad napajah.//Gledajući nju u sebi se pretvorih/ ko Glauko kad kušav travu svjema/ bozima morskim sudrugom se stvori.]

Glauko je figura iz Ovidijevih Metamorfoza (XIII, 898-968). Posrijedi je mitološki ribar koji je nekoć vidio kako su mu već ulovljene ribe oživjele i poskakale u more nakon što su pojele neku morsku travu. Kad ju je i sam pojeo, pretvorio se u morsko božanstvo. Trava ga je dakle preobrazila iz umrljiva čovjeka u neumrljiva boga. Postao je besmrtnikom, stanovnikom onostranosti, premda u nju nije stupio svojom smrću, niti pak kao besmrtna duša, odvojena od tijela. Nešto takvo osjeća i Dante. Osjeća se, premda nije postao bogom, božanski[4]. Što mu se dogodilo?

Trasumanar significar per verba
non si poria; però l’essemplo basti
a cui esperïenza grazia serba.

S’i’ era sol di me quel che creasti
novellamente, amor che ’l ciel governi,
tu ’l sai, che col tuo lume mi levasti.

Quando la rota che tu sempiterni
desiderato, a sé mi fece atteso
con l’armonia che temperi e discerni,

parvemi tanto allor del cielo acceso
de la fiamma del sol, che pioggia o fiume
lago non fece alcun tanto disteso.

La novità del suono e ’l grande lume
di lor cagion m’accesero un disio
mai non sentito di cotanto acume.

(Par., I, 70-84)

[Za nadljudsko to stanje riječi nema, / stog nek je primjer dovoljan da znaju/ kojima milost to iskustvo sprema. // Bjeh li tek s onim što stvori na kraju, / Ljubavi, ti znaš, što me gore diže/ svjetlošću svojom i vladaš u raju. //Kad okreti su što te vječno dvore, / željeni, moju pažnju izazvali/ skladom, gdje zvuk i red o tebi zbore, // mnjah da toliko neba oganj pali/ sunčev da kišne ne stvoriše vode/ jezera takva niti riječni vali.// Novost mi zvuka i taj sjaj podbode/ toliko žeđ da znam njin uzrok pravi, / da žešće ne znah ni za jedne zgode.]

Ljubav kojoj se obraća Dante jest božanska Ljubav. Posrijedi je reminiscencija na Pavlovu prigodu (2 Kor 12, 1-4)[5]: „Hvaliti se treba? Ne koristi doduše ali – dolazim na viđenje i objave Gospodnje. Znam čovjeka u Kristu: prije četrnaest godina – da li u tijelu, ne znam; da li izvan tijela – ne znam, Bog zna – taj je bio ponesen do trećeg neba. I znam da je taj čovjek – da li u tijelu, da li izvan tijela, ne znam, Bog zna – bio ponesen u raj i čuo neizrecive riječi, kojih čovjek ne smije govoriti“.

Dante dakle spaja antiku i kršćanstvo, Ovidija i Pavla. Doživljuje metamorfozu i uznesenje u nebo, no isprva to još ne zna, a nekmoli da bi doživljeno mogao iskazati. Ne zna je li bio stvoren nanovo, kao novi čovjek, ili je pak preobražen, odnosno preinačen, promijenjen. Antika je već prije Pavla i inih kršćana, pa i prije Ovidija, poznavala viđenja, teofanije i preinačenja, kako u vjeri tako i kod pjesnika i njihovih tekstova. Primjerice, možemo spomenuti samo naslove triju humanističkih poema: Nikandar iz Kolofona, Heterouioumena (Preobrazbe)[6], Partenije iz Nikeje, Metamorfoze[7] i Boj (Boios, latinski Boeus) Ornitogonija (Preobrazbe ptica). Potonjeg je nasljedovao i neki Ovidijev prijatelj, latinski pjesnik iz Verone, Emilije Macer, u svojoj poemi Volucres[8]. Ovidijeve Metamorfoze započinju ovako: In nova fert animus mutatas dicere formas/ corpora (Duh me sili da opjevam promjene oblika u obnovljena tijela)[9]. Homer i Stari zavjet poznaju uzlaženja ili ushođenja u ovo ili ono nebo. I još danas poznajemo ispovijed ushićenosti, radosna oduševljenja doživljenim, izreku: „Bio sam u sedmom (inačica: devetom) nebu“. Treće nebo, odnosno treća nebesa u judaizmu, kako naglašava Pavao, podudaraju se s rajem. Ujedno Pavao dvaput ponavlja: Bog, ne ja, zna, jesam li bio u raju s tijelom ili bez njega, odnosno izvan tijela: samo kao šamanska svijest ili kao duh. Dante ga preuzima, samo što se ne poziva neposredno na Boga, nego na Vječnu Ljubav, što je naposljetku isto: „jer Bog je ljubav (hoti ho theos agape estin)“ (1 Iv 4, 8). Dante ne zna u kakvom je obličju, tjelesnom ili bestjelesnom, bio uzdignut, no zna da ga je uzdigla, uzela, odnosno ponijela Ljubav, dakle Bog kao izvorište zlatne nebeske svjetlosti, ukratko: Svjetlosti. Nove boje i novi zvuci, s nebeskim, nadzemaljskim intenzitetom.

U nastavku se pokazuje da se Dante od jednog do drugog neba uzdiže kao tjelesno biće, što iznenađuje, budući da posred devetog neba izjavljuje da su u nebesima tjelesno nazočni jedino i samo Isus i Marija. Usto je tjelesnost tijela već na prvom nebu poprilično apartna. Toga je, gotovo do sumnje, svjestan i  Dante sam, sve dok ga Beatrice ne poduči:

Tu non se’ in terra, sì come tu credi;
ma folgore, fuggendo il proprio sito,
non corse come tu ch’ad esso riedi…

on dei più ammirar, se bene stimo,
lo tuo salir, se non come d’un rivo
se d’alto monte scende giuso ad imo.

Maraviglia sarebbe in te se, privo
d’impedimento, giù ti fossi assiso,
com’a terra quïete in foco vivo.

(Par., I, 91-93, 136-142)

[Nisi na zemlji, ko što ti to shvaćaš,/ al’ munja s mjesta svojega ne bježi/brzinom kojom ti se k njemu vraćaš… Ja mnim da čudit ne smiješ se sada/svom uzašašću više no zbog tijeka/potoka koji s brijega dolje pada.// Čudo bi bilo da, lišen zapreka,/ ostaneš dolje, ko kad bi bez mijene/ uz zemlju legla živa vatra neka.]

Početnu nejasnoću Beatrice pobija drugom, još većom nejasnoćom. Pravovjerni se u takvu slučaju svagda pozivaju na Tajnu. Posrijedi je nejasnoća koju moramo prihvatiti kao nešto samorazumljivo, pretvoreno u nedokučivo. Dante zbori o duši. Njezina silna žudnja prema Bogu/Dobru imala bi dati volji takvu moć da tijelo odvede vrhuncu. Nema odgovora kako.

U drugom pjevanju Dante neposredno pribjegava tajni kao vjerskoj tajni:

S’io era corpo, e qui non si concepe
com’una dimensione altra patio,
ch’esser convien se corpo in corpo repe,

accender ne dovria più il disio
di veder quella essenza in che si vede
come nostra natura e Dio s’unio.

Lì si vedrà ciò che tenem per fede,
non dimostrato, ma fia per sé noto
a guisa del ver primo che l’uom crede.

(Par. II, 37-45)

[Bijah li tijelo (a tu shvatit neće,/ da jedan prostor trpje prostor ini,/ što mora kad kroz tijelo s’ tijelo kreće),// žeđ bi nas veća morala da kini/ da znamo bivstvo, po kom jasno biva/ kako nam narav s Bogom se sjedini// Što je tu vjera, ondje se otkriva, /ne dokazom već ko stvar sobom znana,/ ko što je prva istina nam živa.]

Ukratko, Bog je svemoćan. I zato je s točke gledišta vjere, u vjerskoj viziji, moguće sve. Moguća je koegzistencija protuslovlja. Prirodno se mora podrediti nad-prirodnom, ono fizičko meta-fizičkom. Ljudsko tijelo se započinje vladati kao um/duh i u čas leti vrhuncu kao vatra Vatri: u empirej[10].

Otuda nadalje, već na razini prvog neba pa do najvišeg, desetog, nižu se, zapravo opetuju jedne te iste stvari, samo sve gušće. Sve što spada u metafiziku Vatre odnosno Svjetlosti[11]. Sve do kraja Komedije:

ma non eran da ciò le proprie penne:
se non che la mia mente fu percossa
da un fulgore in che sua voglia venne.

A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ’l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,

l’amor che move il sole e l’altre stelle.

(Par., XXXIII, 139-145)

[Al ne bijahu za to moja krila: / kadli u razbor moj sa trijesom slijeće/ blistavost gdje se njeg’va žudnja zbila.// Visoku maštu izda tu umijeće; al pogna želju i volju da jezde, /kao što kotač jednako se kreće, // ljubav što giba sunce i sve zvijezde.]

Preostaje samo još povratak na zemlju, o kojem Dante izvještava već na početku prvog pjevanja:

La gloria di colui che tutto move
per l’universo penetra, e risplende
in una parte più e meno altrove.

Nel ciel che più de la sua luce prende
fu’ io, e vidi cose che ridire
né sa né può chi di là sù discende;

perché appressando sé al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire.

Veramente quant’io del regno santo
ne la mia mente potei far tesoro,
sarà ora materia del mio canto.

(Par., I, 1-12)

[Sav svemir puni slava Onog, čija / ruka sve kreće te ponegdje krati / svoj puni sjaj, dok drukčije jače sija.// U nebu što ga sjaj najveći zlati/ bijah i vidjeh stvari što ih rijeti / nit zna nit može tko se ozgo vrati,// jer prilazeći k svojih želja meti, / naš um toliko u dubinu roni/ da se može sve slijedit u pameti. // Ipak koliko blaga svetih onih/ kraljevstva dijelom sjećanja mi posta, / nek sad ko predmet moje pjesme zvoni!]

Sarà ora materia de mio canto. Bit će sada predmetom mojega pjevanja. Zapravo je posrijedi puno više, neizmjerno više nego što je iz raja donio sveti Pavao.

 

[1] Među mnogim prijevodima tog izraza najnesretniji se ipak čini njemački Entkörperung, od-tjelovljenje, znanog dantologa Karla Vosslera (Dante Alighieri, Die Göttliche Komödie, Leipzig 2001, str. 402).

[2] Upućujemo na nadasve instruktivnu studiju: Bodo Guthmüller, Trasumanar significar per verba / non si poria. Zu Dantes erstem Gesang des Paradiso, u: Deutsches Dante Jahrbuch, sv. 82, 2007, str. 67-82.

[3] O odnosu Nietzschea spram Dantea, vidi Eugen Biser, Nietzsche und Dante: Ein werkbiographischer Strukturvergleich, u: Nietzsche-Studien 5, 1976, str. 146-177.  Iako je zacijelo najpoznatiji Nietztscheov stav o Danteu kao „hijeni koja sačinja pjesme u grobnicama“ (die Hyäne, die in Gräbern dichtet), valja također naglasiti Nietzscheovo navođenje, bez ikakva komentara, Danteova stiha iz petnaestog pjevanja Pakla, stiha come l’uomo s’eterna (kako se čovjek vjekovječi), iz njegove ostavštine (Nachgelassene Fragmente, November 1887-März 1888, 11(22)). Tumačenje tog Nietzscheova navoda Danteova stiha tek čeka svojega pronicljivog tumača. Inače, prijevod tog stiha kod Mihovila Kombola glasi: kako se vječna zaslužuje dika, što je posve neprimjereni provincijalizam.

[4] Usp. John Freccero, Dante’s Firm Foot and the Journey without a Guide, u: Rachel Jacoff (ur.), Dante: The Poetics  of Conversion, Cambridge, Mass. 1986, str. 29-54. Također, Diskin Clay, The Metamorphosis of Ovid in Dante’s Divine Commedy, u: Michelangelo Picone, Tatiana Crivelli (ur.), Dante: mito e poesia, Firenze 1999, str. 65-85.

[5] O prisuću Pavla u Danteovu djelu, vidi Giuseppe Di Scipio, The Presence of Pauline Thought in the Works of Dante, Lewinston – Queenston – Lamperer 1995.

[6] Vidi Heather White, Studies in the Poetry of Nicander, Amsterdam 1987

[7] Opširnije o njemu, vidi Christopher Francese, Parthenius of Nicaea and Roman Poetry, Frankfurt/M. 2002.

[8] Pobliže o tomu, vidi Paul Forbes Irving, Metamorphosis in Greek Myths, Oxford 1990, str. 19-37.

[9] Ovide, Les Métamorphoses, texte établi et traduit par Georges Lafaye, Paris 1966, str. 7.

[10] O svemu tomu pomnije, vidi Christian Moevs, The Metaphysics of Dante’s Comedy, Oxford 2005.

[11] Termin metafizika svjetlosti (Lichtmetaphysik) uveo je u uporabu Clemens Beaumker 1908. godine kako bi filozofsko-teološko razmatranje svjetlosti razlučio od fizikalne teorije svjetlosti. Vidi Werner Beierwalter, Lichtmetaphysik, u: Historisches Wörterbuch der Philosophie, sv. 5, 1980, str. 289. Opsežnije o figuraciji svjetla kod Dantea, vidi Guido Di Pino, La figurazione della luce nella „Divina Commedia“, Firenze 1952; Egidio Guidubaldi, Dante europeo, sv. 2, Il Paradiso come universo di luce (la lezione platonico-bonaventuriana) Firenze 1965; Didier Ottaviani, La philosophie de la lumière chez Dante, Paris 2004; Ada Ruschioni, Dante e la poetica della luce, Novara 2005; Mauro Gagliardi, Lumen gloriae: Studio interdisciplinare sulla natura delle luce nell’Empireo dantesco, Vaticano 2010; Marco Ariani, ‘Lux inaccessibilis’: Metafore e teologia della luce nel „Paradiso“ di Dante, Roma 2010.

 

 

 

700 godina Dantea

Mario Kopić:

 

Danteova topografija zagroblja

 

2.

 

Opisi su zagrobnog svijeta, kako već od Homera nadalje to biva, fasetama vrlo bogati[1]. U Novomu zavjetu nešto manje, više pak u apokrifima, poput etiopskog Petrova otkrivenja. U njemu se susrećemo s ovakvim slikama: „A vidio sam i ubojice i njihove pouzdanike koji su bili bačeni na neko stiješnjeno mjesto gdje je sve bilo puno otrovne gamadi, i te su ih zvijeri razjedale, savijajući se tijekom podnošenja te kazne. Kao tamni oblaci pritiskali su ih crvi, duše umorenih stajale su pokraj, gledale muke svojih ubojica i pritom zborile: O, Bože, pravedan je tvoj sud“[2]. Takvo veselje nad patnjom drugih, osvetom nad njima, od Boga ne samo očekivano, nego od Njega neposredno i traženo[3], susrećemo počesto i danas.

Nova je kod Dantea znatno veća stratifikacija i hijerarhizacija, koja vlada ne samo u paklu, nego i u čistilištu i raju/nebesima[4]. Svakom pjevanju pripada navlastito mjesto u odnosu na topografiju, odnosno hijerahijsku raspodjelu pakla, čistilišta i raja. U paklu vlada negativna hijerarhizacija, grešnici su raspoređeni odozgo prema dolje, oni najveći su na dnu. U čistilištu su veći grešnici na dnu, najmanji na vrhu, ali prema načelu pozitivne hijerarhizacije[5], što znači da će oni na vrhu biti najprije primljeni u nebesa; to su manji grešnici od onih u paklu, ne toliko sa sadržajnog gledišta, koliko s formalnog, a kriterij selekcije su priznanje grijeha i kajanje. Tako bi se s glavom u zemlju zakopane ubojice u zadnji čas načelno još uvijek mogle pokajati. Uspravno stojeći i na poziv čekajući svećenik pristupio bi mu tada i grešnika blagoslovio, što bi ga oslobodilo pakla i situiralo u čistilište, među potencijalne blaženike.

Između pakla i čistilišta postoji simetričan, no inverzan paralelizam. Naspram mračne šume  je božanska šuma, naspram predpakla je predčistilište[6], naspram limba cvjetna dolina, naspram ponora pakla nahodi se brijeg (gora) čistilišta (montagna del Purgatorio). Zanimljivo je da u limbu (latinska riječ koja znači rub, okrajak), kao prvom krugu pakla, ne susrećemo toliko patnje kao u pred-paklu. Tu duše ne plaču, tek uzdišu. Ali ne zbog mučenja, nego zbog isključenosti iz raja, uzdišu za blaženstvom kojeg se nisu domogle bez svoje krivnje. Među tamošnje stanovnike spada, pokraj grčkih pjesnika i filozofa, dakle Homera i Orfeja, Sokrata i Platona, prema njegovoj vlastitoj ispovijedi i Danteov vodič kroz pakao i čistilište, rimski pjesnik Vergilije[7]:

e s’e’ furon dinanzi al cristianesmo,
non adorar debitamente a Dio:
e di questi cotai son io medesmo.
Per tai difetti, non per altro rio,
semo perduti, e sol di tanto offesi
che sanza speme vivemo in disio.

(Inf., IV, 37-42)

[A življahu li jošte prije Krista,/ ti Bogu časti ne daše valjane; // i meni samom sudbina je ista. // Bez druge krivnje s te stradasmo mane, / pateći samo od tog, što bez nade/ a puni čežnje boravimo dane.]

Dante to usudno stanje patnje onih koji su živjeli prije kršćanstva komentira ovako:

Gran duol mi prese al cor quando lo ’ntesi,
però che gente di molto valore
conobbi che ’n quel limbo eran sospesi.

(Inf., IV, 43-45)

[Meni se jako to na žao dade, / jer spoznah, da u limbu s čežnje pati / i svijet, što mnogo zasluga imade.]

Žalovanje dakle, ali bez prijedloga za promjenu, što pjesnika Dantea, uključujući i službene teologe, nipošto nije spriječilo da uvelike crpi upravo od navedenih autora. Dakako, njihove su misli pritom kristijanizirane, prema načelima i postupcima što ih je odredio već Augustin[8]. Isti usud je zbog analogna razloga u limb, taj granični kraj, potisnuo i nekrštenu djecu, jer bez križa nema ulaska ni u čistilište ni u raj.

Zato Dante antičke filozofe ne može smjestiti ni u Zemaljski raj (Paradiso terrestre) na vrhu čistilišta, kamo ih, recimo, smješta Platon[9], unatoč tomu da taj prelijepi gaj, s vječnim pramaljećem, bujnom vegetacijom, gdje propuhuje tihi vjetrić, miri cvijeće i pjevaju ptičice, da dakle taj prelijepi gaj prazan zjapi takorekuć od postanka svijeta, od izgona Adama i Eve[10]. U njega Dante postavlja samo misterioznu, do danas neidentificiranu ljepoticu Mateldu[11]:

Coi piè ristetti e con li occhi passai
di là dal fiumicello, per mirare
la gran varïazion d’i freschi mai;

e là m’apparve, sì com’elli appare
subitamente cosa che disvia
per maraviglia tutto altro pensare,

una donna soletta che si gia
e cantando e scegliendo fior da fiore
ond’era pinta tutta la sua via.

„Deh, bella donna, che a’ raggi d’amore
ti scaldi, s’i’ vo’ credere a’ sembianti
che soglion esser testimon del core,

vegnati in voglia di trarreti avanti“.

(Pur., XXVIII, 34-46)

[Noga mi stade, al’ mi oko krene/ na onu stranu rijeke gdjeno cvjetne/ grančice vid raznolikošću plijene,// kad mi se javi – ko kad čovjek sretne/ najednom nešto zbog čega pun čuda/ sve druge misli sasvim s uma smetne – // samotna žena što hodaše tuda/ i pojuć se na probir cvijeća baci, /od kojeg put joj šaren bješe svuda.// „O lijepa ženo, koju griju traci/ ljubavi, pravo l’ crte lica shvatih, /gdje obično su vidni srca znaci,// budi ti“, rekoh, „s voljom bliže stati“.]

Vjerojatno je Dante pokraj Beatrice imao još jednu ljubav, kojoj je pod drugim imenom posvetio fascinantno dvadeset i osmo pjevanje o ljepotama života na zemlji, preslikanih u Zemaljski raj na vrhu čistilišta, na gori prijestupa u nebeski raj.

Granicom Zemaljskog raja teku iz istog vrela vode rijeke Lete i rijeke Eunoe („dobar um“ ili „dobro pamćenje“), od kojih prva ima moć oduzimanja sjećanja na grijehe (rijeka zaborava), a druga budi spomen na sva dobra djela učinjena u zemaljskom životu (rijeka sjećanja). Njihovo djelovanje osjeća se samo kada se od obadvije popije[12].

Danteove slike pakla i čistilišta odista su slikovite, no kao takve nisu nešto potpunomice novo. Nova je tek slika raja, napose njegove unutrašnje strukturiranosti. Tu je, odozdo nagore, na lijevoj strani rajske zgrade najprije hijerarhija od prvog do desetog neba; svakome od njih sukcesivno pripadaju Mjesec, Merkur, Venera, Sunce, Mars, Jupiter, Saturn, zvijezde stajačice (stelle fisse) i kristalinij ili il primo mobile, prvi pokretač, odlikovani predmet filozofije. Mješavina realnog i imaginarnog svemira. Ponad svega toga je empirej (nepokretno nebo, il cielo immobile) u obliku piramide, pri podnožju koje je Jezero svjetlosti, nad njim Nebeska ruža (Jeruzalem blaženih), nad njom Djevica Marija[13] i na vrhu same piramide Bog. Sve je to predmet teologije, a kao glavni teolog nastupa Bernard iz Clairvauxa[14]. Oblijeću ih duše, spuštajući se kroz Jezero svjetlosti iz Jeruzalema blaženih, to jest iz Nebeske ruže. Zanimljivo je da je Sunce smješteno ispod Marsa, dok su blaženici raspoređeni, odnosno dodijeljeni na ovaj način: Mjesecu (Luni) oni koji nisu ispunili obećanja;  Merkuru oni koji su činili dobra djela; Veneri oni koji ljube; Suncu mudri, veliki naučenjaci Crkve (Toma Akvinski, Bonaventura); Marsu Kristovi vojnici (Danteov šukundjed Cacciaguida); Jupiteru suci (među njima rimski car Konstantin); Saturnu mističari (Benedikt), kristalnom nebu ili prvom pokretaču anđeoske hijerarhije kojima se iz Jeruzalema blaženih (Nebeske ruže) preko Jezera svjetlosti spuštaju besmrtne duše. U empireju su – striktno prema Dioniziju Areopagitu („I Dionizije stade kontemplirati te redove toliko usrdno da ih je imenovao i razlučio upravo ovako kao ja…“)[15] – osim Boga (Stvoritelja), Marije i sv. Bernarda još anđeli, arkanđeli, poglavarstva (principati), vlasti (potestà), kreposti/moći (virtù), gospodstva (dominazioni), prijestolja (troni), kerubini i serafini.

Sa stajališta znanosti pristup do empireja ima dakle samo teologija[16]. Pod njom su, od devetog neba nadolje, etika, fizika, astronomija, geometrija, muzika, aritmetika, retorika, dijalektika i gramatika, dakle kvadrijum i trivijum slobodnih umijeća (artes liberales)[17]. Filozofija i etika su smještene odvojeno, tako da etika nastupa kao svojevrsna pod-disciplina teologije, učenja o Bogu kao Dobru. Već u (nedovršenoj) raspravi Convivio (1304)[18], inače varijanti Platonova Simpozija, Dante moralnu filozofiju (filozofiju ćudoređa)[19] postavlja iznad metafizike. Jer, prema njemu, vita activa, zasnovana na vrlinama odnosno krepostima (virtù) kao temeljima „plemenite duše“ (anima nobile), značajnija je nego vita contemplativa. Za Dantea je, kao i za Tomu Akvinskog, teologija dakle kraljica znanosti, znanost svih znanosti[20], samo u svojoj poetskoj izvedbi[21]. Zato poprilično iznenađuje da Tomu Akvinskog zatječemo na tako niskom stupnju raja, iznad Justinijana, ali ispod Benedikta i Bernarda[22].

 

[1] Za nadasve podroban prikaz, vidi kapitalno dvosveščano djelo: August Rüegg, Die Jenseitsvorstellung vor Dante, Einsiedeln – Köln 1945. Izvanrednu studiju o izgledu zagroblja u kulturi zapadnog kršćanstva dao je Aaron Gourevitch, Les catégories de la culture médiévale, Paris 2012. Također su za opću orijentaciju primjereni i prikazi: Herbert Vorgrimler, Geschichte der Hölle, München 1993; Emma Gee, Maping the Afterlife: From Homer to Dante, Oxford 2020.

[2] Navedeno prema: Tomas J.  Kraus, Tobias Nicklas, Das Petrusevangelium und die Petrusapokalypse, Berlin – New York 2004, str. 111. Za istraživanje Petrova otkrivenja koristan je nadasve zbornik: Jan N. Bremmer – István Czachesz (ur.), The Apocalypse of Peter, Leuven 2003.

[3] Glasoviti natpis što ga je Dante stavio nad paklena vrata, prema kojem je vječna vlast/moć (Bog otac), najveća mudrost (Bog sin) i prva ljubav (Bog Duh Sveti) stvorila pakao (vjekovječnu torturu) upravo iz pravednosti, naveo je Witolda Gombrowicza da Danteovu Božansku komediju proglasi „najmonstruoznijom poemom svjetske književnosti (le poème le plus monstrueux de la littérature mondiale)“, poemom sačinjenom, stranica za stranicom, „od litanije patnje, registra mučenja“. Jer otkud supremna ljubav (primo amore) kao tvorac pakla? Pakao je otjelotvorenje bezumna odsuća svake ljubavi. Dante je, smatra Gombrowicz, upravo oklevetao božansku ljubav kada je tu ljubav ispisao na vratima pakla. Do kozmičkih razmjera proširena vjera u patnju i bol je nečovječna. Ako uzrok grijeha potječe od božanske volje, iz toga nužno proishodi da je Bog zao, jer za vlastitu krivnju na vijeke vjekova kažnjava vlastita stvorenja. Ako pak čovjeka njegova slobodna volja navodi na grijeh, onda je predodžba pakla opaka, jer lišava čovjeka mogućnosti koja pripada svakom slobodnom biću, mogućnosti promjene svoje volje. Nespojivo je, naime, s božanskom pravednošću da biće koje se slobodnom voljom opredjeljuje za dobro i nadalje ispašta u paklu. To bi bilo moguće samo ako bi za slobodnu volju ljudi Bog žrtvovao vlastitu slobodnu volju. U tom slučaju njegova svemoć ne bi vrijedila na području pakla, zakoni pakla bi bili jači od njegovih, što je opet, s teološkog stajališta, posve besmisleno. Ili se pak Bog u beskraju svoje slobodne volje može odreći i vlastite pravednosti? Usp. Witold Gombrowicz, Sur Dante, u: isti, Contre les poètes, Bruxelles 1988, str. 159-162. Šire o Gombrowiczovu čitanju Dantea, vidi Hanjo Berressem, Ulrich Prill, „…die entbrannten Degenspitzen/ Von mächt’gen Gegnern“: Witold Gombrowiczs Lectura Dantis, Arcadia, 3-4/1993, str. 47-64. Za širi sklop modernih čitanja Dantea, vidi posebno poticajnu knjigu: Philippe Sollers, La Divine Comédie, Paris 2000.

[4] Vidi primjerice Giuseppe Ledda, Dante e la tradizione della visione medievali, Letture Classensi, 37, 2008, str. 119-142; isti, Modelli biblici nella Commedia: Dante e san Paolo, u: isti (ur.), La Bibbia di Dante, Ravenna 2011, str. 179-216. O uplivu islama na Danteovu stratifikaciju zagroblja, vidi Jan M. Ziolkowski, Dante and Islam, New York 2015.

[5] Usp. Jacques La Goff, La naissance du Purgatoire, Paris 1981, napose str. 449-479; Mireille Beaup, Le Pourgatoire de Dante, Paris 2012.

[6] Raspoloženje koje vlada u predčistilištu jest osjećaj bespomoćnosti, nostalgije i čeznuća: duše koje se tu susreću nisu se još dostatno otresle svojih životnih muka, kreću se u atmosferi neznanog, u kojoj im njihova zemaljska iskustva ne mogu više poslužiti kao točka orijentacije i u kojoj značenja nove zemlje još nisu shvaćena. Manjka im uvid u bit stvari i vizija koja će se javiti tek nakon ulaska u čistilište. Njihova je neprilika, odnosno neugodan položaj (plight), komentira Francis Fergusson, „nalik na onaj što ga osjeća dijete ili mlada osoba koja se još nije snašla u svijetu“ (Francis Fergusson, Dante’s Drama of the Mind: A Modern Reading of the „Purgatorio“, Princeton 1968, str. 15). Poput djeteta, duša se u predvorju čistilišta gubi u igri ili besciljnoj dokolici: volja je slabašna zato što nema raspoznatljiv cilj i potiču je samo nejasno iščekivanje ili nada, a pažnju duša privlače jalove zabave ili se rasipaju u dokonu čekanju. Vidi Antonio Illiano, Sulle sponde del prepurgatorio: Poesia e arte narrativa nel preludio all’ascesa, Fiesole 1997.

[7] Dantea, kao što je znano, Vergilije vodi samo do vrata raja, dalje je pjesniku-vodiču zapriječen put i u tajne religije može ga uputiti samo navjestiteljica bogoslovne znanosti ili teologije, Beatrice, koja je Vergilija i poslala ususret Danteu. Za Vergilija se Dante odlučuje ne samo jer je riječ o egzemplarnom latinskom pjesniku, tvorcu Eneide, nego i zato jer je riječ o autoru što ga srednji vijek drži navjestiteljem kršćanstva (na temelju slobodnog tumačenja nekog mjesta u njegovoj IV eklogi). Usp. Robert Hollander, Il Virgilio dantesco: tragedia nella „Commedia“, Firenze 1983. O Danteu kao hodočasniku koji se suočava sa svojim paklom i Božanskoj komediji kao autobiografiji jedne ljudske duše, vidi John Stewart Allitt, Dante, il Pellegrino, Roma 2011; Julia Bolton Holloway, Il pellegrino e il libro – Uno studio su Dante Alighieri, Firenze 2012.

[8] Preuzimanje dobra istine od pogana i relativiziranje njihove vlastite vrijednosti u službi nove kršćanske, teologijom određene kulture, najjasnije je izraženo u Augustinovu spisu De doctrina christiana (O kršćanskom  nauku). Kao što su Židovi pri svojem bijegu iz Egipta sa sobom ponijeli zlato i srebro Egipćana, tako i kršćanski učenjak mora poganima (kao „nepravednim posjednicima“) oteti njihova blaga i pravedno ih upotrijebiti za naviještanje evanđelja. To je teorija spolia Aegyptiorum i pripremila je put usvajanju antičkog znanja od kršćanske znanosti. Usp. Peter Seele, Philosophie der Epochenschwelle: Augustin zwischen Antike und Mittelalter, Berlin 2008.

[9] O tomu podrobnije, vidi Markus Janka, Christian Schäfer (ur.), Platon als Mythologe, Darmstadt 2014, napose prilog Karin Alt, Einige Probleme in Platons Jenseitsmythen und deren Konsequenzen bei späteren Platonikern, str. 270-289.

[10] Usp. Peter Armour, Dante’s Griffin and the History of the World: A Study of the Earthly Paradise, Oxford 1989; Franco Masciandaro, Dante as Dramatic: The Myth of the Earthly Paradise and Tragic Vision in the „Divine Comedy“, Philadelphia 1992; Lino Pertile, La puttana e il gigante: Dal Cantico dei Cantici al Paradiso Terrestre di Dante, Ravenna 1998.

[11] Prema nekim tumačenjima, Matelda je redovnica Mechthild von Hackeborn (1241-1299) iz benediktinskog samostana Helfta kod Eislebena. Bila je Danteovom suvremenicom i može biti da je njezina knjiga Liber specialis gratie utjecala na mističnu dimenziju Komedije. Prema drugim tumačenjima, posrijedi je Matilde di Canossa, odnosno Matilde di Toscana (1046-1115), koja je bila na strani pape protiv cara. Alegorijski, simbol je (savršena) djelatna života. Neki komentatori smatraju pak da, budući da uvodi pjesnika u tajne zemaljskog raja i da podsjeća na Prozerpinu, predstavlja, naspram Beatrice kao objavljene ljepote, mudrosti i svetosti, prirodnu ljepotu, mudrost i svetost. Matelda je predvorje k Beatrice, kao što je zemaljski raj samo predukus (pregustazione) nebeskog carstva. O Mateldi podrobnije, vidi Peter S. Hawking, Watching Matelda, u: Rachel Jacoff, Jeffrey T. Schnapp (ur), The Poety of Allusion: Virgil and Ovid in Dante’s „Commedia“, Stanford 1991, str. 181-201; Jerome Mazzaro, The Vernal Paradox: Dante’s Matelda, Dante Studies, 110 (1992), str. 107-120; Paolo Golinelli (ur.), Matilde di Canossa nella letteratura italiana da Dante a Pederiali, Parma 1997, str. 23-26; Rosetta Migliorini Fissi, L’incontro di Dante con Matelda, la „bella donna“ del Paradiso Terrestre, Letture Classensi, 35/36, 2007, str. 105-127; Diana Glenn, Dante’s Reforming Mission and Women in the Comedy, Leicester 2008, napose str. 86-99.

[12] O podrijetlu Danteove Eunoe, vidi Miron Flašar, Dvojne rajske vode Božanstvene komedije, u: Eros Sekvi (ur.), Danteov zbornik,  Beograd 1968, str. 1-12.

[13] Iscrpnu studiju o „statusu“ Djevice Marije u Božanskoj komediji, donosi djelo: Cécile Le Lay, Marie dans la Comédie de Dante, Paris 2016.

[14] Podrobnije o njemu, vidi Pierre Aubé, Saint Bernard de Clairvaux, Paris 2003. O Danteovu odnosu spram Bernarda, vidi Alexandre Masseron, Dante et saint Bernard, Paris 1953; Steven Botterill, Dante and the Mystical Tradition Bernard of Clairvaux in the Commedia, Cambridge 1994.

[15] E Dïonisio con tanto disio
a contemplar questi ordini si mise,
che li nomò e distinse com’ io.

(Par., XXVIII, 130-132)

Uz ovo, vidi napose Giuliana Carugati, Dalla menzogna al silenzio: La scrittura mistica della „Commedia“ di Dante, Bologna 1991; Diego Sbacchi, La presenza di Dionigi Areopagita in Paradiso di Dante, Firenze 2006.

[16] Za opsežniju elaboraciju pristupa iskonskoj svjetlosti empireja kao nedokučiva Božjeg prebivališta, vidi Donna Mancusi-Ungaro, Dante and the Empire, New York 1987; Sergio Cristaldi, Verso l’Empireo: Stazioni lungo la verticale dantesca, Acireale 2013.

[17] O slobodnim umijećima, vidi iscrpnu studiju Ilsetraut Hadot, Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique. Contribution à l’histoire de l’éducation et de la culture dans l’Antiquité, Paris 2005.

[18] Dante Alighieri, Tutte le opere, sv. 2, Opere minori, Il Convivio, ur. Fredi Chiapelli, Enrico Fenzi, Torino 1997. O samom djelu, podrobnije Antonio Gagliardi, La tragedia intellettuale di Dante: „Il Convivio“, Catanzaro 1994;  Peter Dronke, Dante’s Second Love: The Originality and the Context of the „Convivio“, Leeds 1997; Paolo Falzone, Desiderio della scienza e desiderio di Dio nel „Convivio“ di Dante, Bologna 2010.

[19] Za Dantea kao moralnog filozofa interes može pobuditi knjiga: Raymond Angelo Belliotti, Dante’s Deadly Sins: Moral Philosophy in Hell, Oxford 2011.

[20] Teologija kao sacra doctrina, prema Tomi, teži biti ljudskom reprodukcijom Božjeg stvaralačkog i beskonačnog znanja koje je „jedan i jednostavan (una et simplex) zahvat u sve (omnium)“. O Danteovu odnosu spram Tome, vidi iz različitih pogledišta: Pierre Mandonnet, Dante le Théologien, Paris 1935; Étienne Gilson, Dante et la philosophie, Paris 1972; Bruno Nardi, Dante e la filosofia, u: isti, Nel mondo di Dante, Roma 1994, str. 211-221; Ruedi Imbach, Dante, la philosophie et les laïcs, Paris – Fribourg 1996; François Livi, Dante e la teologia: L’imaginazione poetica nella „Divina commedia“ come interpretazione del dogma, Roma 2008. Usput rečeno, na integralističkoj tomističkoj interpretaciji Danteova djela, prema kojoj je Dante samo pjesničkim ruhom zaodjenuo Tomin nauk, insistirao je (Lopuđanin) Frano Tice Uccellini u svojem prijevodu Božanske komedije, objavljene 1910. godine u Kotoru pod naslovom Divna gluma.

[21]  Moglo bi se u tom smislu na tragu Benedetta Crocea govoriti o diobi na „strukturu“,  „shemu“ iliti „sistem“ i „pjesništvo“ u Danteovoj Komediji. Naime, Croce je za veliku Danteovu skrb da potpunomice usuglasi svaki detalj svojega imaginarnog svijeta i putovanja kroza nj ustvrdio da ima didaskalijski i praktički cilj koji nije povezan s pjesništvom, odnosno lirskom jezgrom. Usporedio je Komediju s „čvrstim i masivnim zdanjem po kojem se bujna vegetacija penje i širi i ukrašava ga visećim granama, cvjetnim vijencima i cvijećem zastirući (rivestendola) to zdanje do te mjere da samo ponegdje neki komad zida pokazuje svoju grubost i poneki rub svoju tvrdu liniju“ (Benedetto Croce, La poesia di Dante, Bari 1921, str. 65). Ta struktura predstavlja „teološki roman“ (romanzo teologico), a u okviru tog romana izbija lirika koja ga s vremena na vrijeme prekida i zatamnjuje njegovu grubu i nepoetsku narav. Između te strukture i istinskog pjesnikovanja nema pravog jedinstva, jedinstvo se nahodi u „Danteovu poetskom duhu (spirito poetico)“ (ibidem, str. 70).  „Iz tog razloga, shema i pjesništvo, teološki roman i lirika, mogu se odvojiti u Danteovu djelu, kao što se mogu odvojiti dijelovi njegove duše, od kojih jedan uvjetuje drugi i stoga se stječe u drugom; u ovom dijalektičkom smislu, Komedija je zacijelo jedinstvena“ (str. 67). Drugim riječima, prema Croceu, Dante se treba čitati „malo mareći za drugi svijet, vrlo malo za moralne podjele, nimalo za alegoriju, a uživajući u poetskim predstavama“ (str. 70). O pitanju odnosa teologije i pjesništva kod Dantea, vidi napose: Teodolinda Barolini, The Undivine Comedy: Detheologizing Dante, Princeton, NJ 1992; Vittorio Montemaggi, Matthew Trehenere, Dante’s Commedia: Theology as Poetry, Notre Dame, Indiana 2010.

[22] Étienne Gilson u navedenoj knjizi Dante et la philosophie to tumači (duhovitom) tezom da Danteova Tomu ne valja shvaćati kao historijski nego kao poetski lik (op. cit., str. 261). Ostaje u dantologiji i dalje istraživati koliko je temeljito Dante bio upoznat s Tominom filozofijom, koju je navodno proučavao kod Sigera Brabantskog na „slamaricama“ pariške filozofske škole u „rue du Fouarre“, odnosno vico degli strami, Par. X, 137, uličica slame (usp. Gianfranco Contini, Un’idea di Dante, Torino 1976, str. 255-258), i koliko visoko je u to vrijeme (1315-1320) stajala Tomina zvijezda. Toma je kanoniziran 1323. godine, no pedeset godina prije toga bio je izložen osudi od strane Sorbone, u osobi Etienna Tempiera. Valja spomenuti i Tominu iznenadnu smrt 1274. godine, unatoč „volovskom“ zdravlju, dok je, po nalogu pape, već kao osumnjičeni, putovao na koncil u Lyon. Što se to moralo dogoditi da se u pedeset godina jedna filozofija, za volju koje su morali umrijeti njezini najveći protagonisti, Siger Brabantski i (nedokazano) Toma Akvinski, iz stanja sumnjičenja preselila na pozornicu pobjednice? Novije uvide o Danteovu poznavanju Tome donosi Christoper J. Ryan, Dante and Aquinas: A Study of Nature and Grace in the „Comedy“, London 2013. Nove pak prinose Tominoj biografiji pružaju: Denys Turner, Thomas Aquinas: A Portrait, New Haven 2013; Josef Pieper, Thomas von Aquin: Leben und Werk, Kevelaer 2014.

 

 

 

 

700 godina Dantea

 

Mario Kopić:

 

Danteova topografija zagroblja

 

1.

 

U Danteovoj Božanskoj komediji (La divina commedia)[1], sa stajališta topografije zagroblja, iznenađuju prije svega i iznad svega dvije stvari. Jedna je to da je u njoj dodijeljen jednak prostor kako paklu tako i čistilištu i raju, svakome od njih po 33 pjevanja (canto)[2]. I, drugo, da se na dnu pakla susrećemo s vječnim paklenim ledom, a na vrhu raja s vječnom rajskom vatrom. Najdonji i najuži deveti krug (cerchio) pakla imenuje se Kokit (od grčke riječi kokytos, jaukanje, kukanje), a najviše deseto nebo raja Empirej (od grčke riječi empyros, vatren, spaljen). Dakako ni u paklu ne manjka različitih oblika mučenja vatrom i vrelim kupkama, no već nas u prvom od četiri pojasa (zona) devetog kruga pakla zvanom Kaina dočekuje ledena muka (ulednuće do bokova), a u zadnjem, četvrtom pojasu, zvanom, po Judi, Giudecca, s izdajicama dobročiniteljâ i onima koji su izdali najveću vlast neba i zemlje (Judom Iškariotskim, koji je izdao Krista, i Brutom i Kasijom, koji su izdali ideju o rimskom carstvu), posred sveprisutna debela leda, obitava više no paradoksni anđeo Lucifer (Svjetlonoša), nekoć, u vrijeme prije vremena, Anđeo, odnosno anđeo nad anđelima[3].

Iz Danteove Božanske komedije, koja se shematski dijeli na tri jednaka dijela, odnosno tri kantike (cantiche), s naslovima Pakao (Inferno), Čistilište (Purgatorio) i Raj (Paradiso) (obuhvaća ne samo nebesa, nego cjelokupan svemir, od mjeseca nagore)[4], razvidno je što znači biti čedom svojega vremena i svojega grada. Dante je živio[5] posred srednjovjekovnog katoličanstva, bio je uključen u građanski rat između gibelina (ghibellino) i gvelfa (guelfo) u Firenci,[6] odnosno Bijelih i Crnih gvelfa[7], sukobljavao se s tadanjim papinstvom i prepirao se s redovnicima, izražaj čega su njegovi obračuni s protivnicima i neprijateljima iz konsolidiranih konflikata u sve tri kantike, dakle čak i u Raju. Danteov nosivi klero-politički algoritam, barem u vrijeme pisanja Pakla, jest: Tko nije s nama, taj je protiv nas. A tko nije s nama, taj spada u – pakao. Onaj pak tko ostaje neodlučan, neopredijeljen, tko se krzma, taj spada u pred-pakao (anti-inferno) ili čistilište[8]. Dante odbacuje centripetalno načelo: tko nije protiv nas, taj je s nama. Posrijedi je načelo koje dopušta da se u određenoj situaciji ne odlučujemo ni za ni protiv. Prema Danteu, dopušteno je samo jedno jedino bezuvjetno – DA.

Tako se u pred-paklu, odnosno predvorju pakla, o kojem pripovijeda treće pjevanje, uz tu bačene neopredijeljene anđele iz sukoba između Boga i Lucifera (odnosno Luciferove pobune protiv Stvoritelja), nalazi i kolebljivi, neodvažni papa Celestin V[9]. On se u nećkanju između DA i NE već nakon nekoliko mjeseci odlučio za abdikaciju s papinskog trona koji mu je bio povjeren kada ga je Crkva ponajviše trebala. Što bi vjerojatno imalo značiti da bi Dante danas u pred-pakao poslao i zaslužnog papu Benedikta XVI., odnosno teologa Josepha Ratzingera, u svoje vrijeme zagrižena „inkvizitora“, progonitelja teologije oslobođenja i u konačnici zagovaratelja Mojsijeva masakra (masakra idolopoklonika zlatnog teleta)[10]. Dante je kao jedan od priora (gradskih poglavara) Firence (bilo ih je inače šest, a služba im je trajala samo dva mjeseca) zamjerio Celestinu da je svojom slaboćom i neodgovornošću omogućio izbor kardinala Gaetanija, pape Bonifacija VIII. (1294-1303), koji je svojom bulom Unam Sanctam (1302)[11] započeo nepopustljivo protežirati vlast Crkve nad katoličkim vladarima, a u sukobu između Bijelih (s firentinskom duhovnom elitom na čelu) i Crnih (gvelfa) podupro potonje i na Bijele poslao vojsku Karla Valoisa, brata francuskog kralja Filipa IV. Lijepog. Kada je, naime, Dante s još dva poslanika dospio 1301. u Rim kako bi zaštitio Firencu pred stranom intervencijom[12], papa Bonifacije VIII. zadržao ga je kao taoca. Nakon „pobjede“, Crni ga, kao jednog od vođa Bijelih, osuđuju u odsutnosti na visoku novčanu kaznu (5000 forinta), zapljenu imetka i na dvogodišnje izgnanstvo iz Toskane. Pozvan je da se u roku od tri dana prikaže svojim sucima. Budući da se nije prikazao, osudili su ga 1302. na doživotno progonstvo. Ako bi kojim slučajem bio zatečen na teritoriju Republike, bio bi živ spaljen na lomači. Još je gora prijetnja Dantea pogodila 1315. godine, budući da je otklonio ponižavajuću amnestiju. Uhvate li ga, bit će dekapitirani on i njegova djeca. Zato ne iznenađuje da je Dante papu Bonifacija VIII. kao prakrivca za svekoliko zlo poslao ne u pred-pakao, nego neposredno u pakao.

Vječni usud pape Celestina u pred-paklu opisan je tako da njegova kukavička sjenka lebdi, slijedeći bijelu zastavu, zato što je za života odbio poduzeti što je trebao, odnosno zato što je svojom neodgovornom mlitavošću prouzrokovao zlo. Neprestano ga bodu obadi i ose i njegova se krv miješa sa solju njegovih suza, a sve to podno njegovih nogu prikupljaju odurni crvi[13]:

Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto,

vidi e conobbi l’ombra di colui

che fece per viltade il gran rifiuto.

 

Incontanente intesi e certo fui

che questa era la setta d’i cattivi,

a Dio spiacenti e a’ nemici sui.

 

Questi sciaurati, che mai non fur vivi,

erano ignudi e stimolati molto

da mosconi e da vespe ch’eran ivi.

 

Elle rigavan lor di sangue il volto,

che, mischiato di lagrime, a’ lor piedi

da fastidiosi vermi era ricolto.

(Inf., III, 58-69)

[I kad sam neke prepoznavat stao,/ sjen onog vidjeh, što ko slabić znani/ iz svojih ruku visok čin je dao.// Razabrah odmah da se u toj strani/ rod onih sinjih kukavica krio/ što Bog ih mrzi i njegovi dušmani.// Taj jad, što nikad ni živ nije bio,/ sav gol od mnoštva osa, što tu vrvi// i obada je ljute suze lio.// Ovo im lice šarahu do krvi,/ a krv i suze kaplju im do nogu,/ gdje sve to beru neki gadni crvi.]

Ta sjenka koja je dakle ignorirala život, koja nikad nije bila živa, mora i u smrti ostati ignorirana, dok je bez prestanka muče najbeznačajniji i bijedni stvorovi. To je zapravo njezin contrapasso[14], njezina vječna kazna i muka.

Papu Bonifacija Dante šalje u predzadnji, 8 krug pakla, zvan Malebolge (Zle jaruge), dakle u krug tik pred Luciferove ledene pojaseve, šalje ga u treću (od deset) koncentričnu izdubinu ili jarugu (bolgia), od kojih je svaka niža i niža i sve uža i uža, među simoniste, to jest pape svetotržnike[15], trgovce crkvenim dobrima i službama, u kojoj u sredstva mučenja još uvijek spada i vatra. Među simoniste Dante osim Bonifacija situira i papu Nikolu III. i papu Klementa V. Raspoređeni su u špilju u obličju pješčanog sata, potonji je u gornjem dijelu, a svi ini u donjem. Zaglavljeni su po „uzoru“ na tadašnje plaćene ubojice koje su žive zakopavali u zemlju s glavom prema dolje, u tlu, a pete su im ostajale gore.

Le piante erano a tutti accese intrambe;
per che sì forte guizzavan le giunte,
che spezzate averien ritorte e strambe.

Qual suole il fiammeggiar de le cose unte
muoversi pur su per la strema buccia,
tal era lì dai calcagni a le punte.

(Inf., XIX, 25-30)

[Tabani gore svih tih nesretnika,/ pa gležnjevima vrte, da bi speta/ užeta pukla od vrbe i lika.// Kod masnih stvari kao što se sreta,/ da plamen samo površinom gmiže,/ tako i ovdje od prsti do peta.]

Papa Nikola III., iz znamenite rimske patricijske kuće Orsini („orsa“, latinski ursa, medvjedica), upravo je u središtu, na križištu, tako da mu glava visi prema donjem dijelu, gdje već leže ostali svetotržnici.

Di sotto al capo mio son li altri tratti
che precedetter me simoneggiando,
per le fessure de la pietra piatti.

Là giù cascherò io altresì quando
verrà colui ch’i’ credea che tu fossi,
allor ch’i’ feci ’l sùbito dimando.

(Inf., XIX, 73-78)

[Još drugi leže ispod glave moje,/svi prije mene krivci simonije; /u šupljoj stijeni ukliješteni stoje.// I ja ću dolje, kad ta rupa skrije/ onog, kog mišljah da pozdravit mogu,/ kada te ono naglo pitah prije.]

On je naime u svojoj jaruzi Dantea zamijenio za svojeg nasljednika (na prijestolju i u korupciji) Bonifacija VIII., pa nakon što je otkrio zabludu, nastavlja ovako:

Ma più è ’l tempo già che i piè mi cossi
e ch’i’ son stato così sottosopra,
ch’el non starà piantato coi piè rossi:

ché dopo lui verrà di più laida opra,
di ver’ ponente, un pastor sanza legge,
tal che convien che lui e me ricuopra.

(Inf., XIX 79-84)

[Al’ ja već dulje snosim kaznu strogu/ na glavi stojeć, ovoj vatri predan, /no što će on tu stat crvenih nogu; // jer za njim pastir sa zapada jedan/ bez zakona će stići i još gori,/ njega i mene sobom pokrit vrijedan.]

Kad u pakao bude bačen novi papa, najprije Bonifacije VIII., on će Nikolu sa sredine potisnuti na dno, a njega će potisnuti idući, po svemu još gori. Dante ima u mislima papu Klementa V., Gaskonjca („od zapada“), koji će za prijestolnicu odabrati Avignon, gdje će pape ostati sve do 1377. godine[16], tako da će se ondje dolje zajedno naći svi ti gadovi, svi ti zločinci protiv Boga i čovještva[17].

[1] Djelo je Dante naslovio samo kao Komedija (Commedia), što znači djelo pisano u nižem, prostom stilu, pučkim svakidašnjim jezikom, kojeg je početak tužan i strahovit, a konac sretan i veseo, protivno tragediji, u kojoj je početak miran i veseo, a konac žalostan, stil odabran i uzvišen, a jezik (prema ondašnjem mišljenju) samo klasični, latinski. Epitet divina, „božanska“, odnosno „božanstvena“, dodan je naknadno, od strane njegovih čitatelja i tumača, ponajprije Boccaccia (vidi Giovanni Boccaccio, Vita di Dante (1477), Roma 1965, str. 99), a potom i ostalih, i isprva se odnosio na Dantea kao autora (il divino poeta fiorentino Dante Aleghieri, stoji tako u izdanju iz 1481), da bi nakon Lodovica Dolcea, od jednog mletačkog izdanja iz 1555. godine, djelo bilo često označavano kao La divina commedia. Pakao je inače nastao između 1306-1309, Čistilište nakon 1309, a Raj nakon 1316. Pobliže o svemu tome, u jednom od posebno inspirativnih uvoda u djelo, vidi Carlo Ossola, Introduzione alla „Divina Commedia“, Venezia 2012.

[2] Pakao ima doduše 34 pjevanja, tako da cjelokupna Komedija sadrži 100 pjevanja s 14.233 stiha, ali prvo pjevanje nije pjevanje o (pred)paklu, nego uvodno pjevanje, pjevanje o pripremama za spuštanje u nj. Analizirajući Božansku komediju, povjesničar književnosti Francesco de Sanctis se upitao kojem zapravo literarnom rodu pripada ovo djelo i zaključio: „Ima epske materije, a nije epopeja; ima lirskih situacija, a nije lirika; ima dramski zaplet, a nije drama. To je jedna od onih gigantskih i iskonskih (primitive) konstrukcija koje su prave enciklopedije, nacionalne biblije; ne ovaj ili onaj rod, nego cjelokupnost (il tutto), koja u svojem krilu, nehotice, sadrži sve pjesničke motive i sve pjesničke oblike, klicu sveg daljnjeg razvića“ (Francesco de Sanctis, Storia della letteratura italiana, Firenze 1965, str. 180). Struktura epopeje najprisutnija je u Paklu, drame u Čistilištu, a lirike u Raju, no sve tri strukture nerazdvojivo prožimlju cijelo djelo. Moglo bi se reći da Božanska komedija istodobno pjeva, poučava i opominje.

[3] Usp. Ernst Osterkamp, Lucifer: Stationen eines Motivs, Berlin – New York 1979.

[4] O strukturi Božanske komedije vidi nezaobilazno djelo: Charles S. Singleton, Dante’s Commedia: Elements of Structure, Baltimore 1977. Također, Mark Cogan, The Design in the Wax: The Structure of the ‘Divine Comedy’ and Its Meaning, Notre Dame 1999.

[5] O Danteovu životu vidi solidne biografije: Horst Heintze, Dante Alighieri, Bürger und Dichter, Berlin –  Weimar, 1965; Paget Jackson Toynbee, Dante Alighieri: His Life and Works, New York 1965; Jacqueline Risset, Dante: Une vie, Paris 1995; Giorgio Petrocchi, Vita di Dante, Roma- Bari 2008; John Took, Dante, Princeton – Oxford 2020.

[6] Naspram gvelfa, gibelinska „partija“ se, ugrubo govoreći, zalagala da se država oslobodi papskog utjecaja i miješanja crkve u svjetovne poslove. Na taj način se suprotstavljala skolastici koja se zalagala za neograničenu moć pape, uključujući njegovo pravo kažnjavanja i svrgavanja svjetovnih vladara i, prema potrebi, oslobađanja vjernika poslušnosti svjetovnoj vlasti. Podrobnije o tomu, vidi Sergio Raveggi, L’Italia dei Guelfi e Ghibellini, Milano 2009.

[7] Bijeli i Crni, prvotno nazvani prema imenima obitelji koje su ih vodile, Cerchi i Donati, frakcije su gvelfske partije, borba kojih se vodila u Firenci nakon poraza gibelina 1289. godine. Ona nije bila ništa manje žestoka no što je bila borba između gvelfa i gibelina, postojala je čak stanovita sličnost političkih lozinki. Crni gvelfi su bili za savez s papskom kurijom, koja je potpomagala porast firentinske trgovine i bankarskih poslova, a bijeli su se, bojeći se kako brza uzdizanja bankarskih kuća i trgovačkih kompanija tako i narodnih pokreta, orijentirali ne prema papskoj, nego prema carskoj vlasti. Više o tome, vidi Pierre Antonetti, L’Histoire de Florence, Paris 1973.

[8] Usp. Joan M. Ferrante, The Political Vision of the Divine Comedy, Princeton 1984.

[9] O svim potankostima uz njegov lik i djelo, vidi Peter Herde, Papst Cölestin (Peter vom Morrone), Stuttgart 1981.

[10] Vidi Joseph Ratzinger Benedikt XVI, Gott und Welt: Glauben und Leben in unserer Zeit, Stuttgart – München 2005, str. 157. Za šire razmatranje, iz različitih perspektiva, vidi Dag Tessore, Introduzione a Ratzinger: Le posizioni etiche, politiche, religiose di Benedetto XVI, Roma 2005; Vincenzo Ferrone, Lo strano illuminismo di Joseph Ratzinger: Chiesa, modernità e diritti dell’uomo, Roma – Bari 2013.

[11] U navedenoj buli je proglasio da najviša vladavina na svijetu mora biti u rukama jedne same vlasti. Tu od Boga danu vlast kraljevi bi imali pitati za savjet i slušati je, budući da je njoj podređena i kraljevska vlast. Bula je završavala s posvema nedvosmislenom izjavom da je posluh prema rimskom papi prijeko potreban svakom ljudskom stvorenju za njegovo spasenje. Za šire razmatranje, vidi Agostino Paravicini Bagliani, Bonifacio VIII, Torino 2003.

[12] Dokumenti o Danteovoj političkoj djelatnosti skupljeni su u: Codice Diplomatico Dantesco, ur. Renato Piattoli, Firenca 1940.

[13] Navodimo prema izdanju: Dante Alighieri, Tutte le opere, sv. 1, La Divina Commedia, uredio Siro A. Chimenz, Torino 2003. U uglatim zagradama donosimo i prijevod Mihovila Kombola (Dante, Božanstvena komedija, Zagreb 2004). Prijevod je inače hvaljen, no pokadšto upada u nonsense zbog sebi nametnute rime. Pri studijskom čitanju je zacijelo korisno konzultirati i Enrico Malato (ur.), Dizionario della Divina Commedia, Roma 2018.

[14] Contrapasso (doslovno: protupatnja, od latinskog contrapassum, contra, protiv, patior, patiti) je izraz koji se teško može prevesti i precizno odrediti, jer je sam izraz autologičan, u samome sebi sadrži vlastito određenje. Posrijedi je Danteova ideja da svaki grešnik mora biti kažnjen tako da se njegov grijeh okrene protiv njega, onako kao što su, primjerice, sijači nesloge (shizmatici) razrezani. Posrijedi je dakle kazna i muka odmjerena prema zakonu odmazde, slična ili suprotna naravi grijeha. Mihovil Kombol contrapasso prevodi kao „odmazda i muka“ (Inf., XXVIII, 142). O samom pojmu kod Dantea, vidi Steno Vazzana, Il contrapasso nella Divina Commedia, Roma 1959. Niz dragocjenih opažanja donose i djela: Anthony Kimber Cassell, Dante’s Fearful Art of Justice, Toronto 1984; Justin Steinberg, Dante and the Limits of Law, Chicago 2013.

[15] O simonistima, vidi Joseph H. Lynch, Simoniacal Entry into Religious Life from 1000 to 1260, Columbus 1976.

[16] Villanijeva Kronika (LIX) o Klementu V. izvještava da je bio simonist i odveć lakom na novac, budući da se za novac na njegovu dvoru dobivala svaka crkvena služba (ogni beneficio per danari s’avea in sua corte). O njemu iscrpno, vidi Sophia Menache, Clement V, Cambridge 1998.

[17] Usp. Georges Holmes, Dante and the Popes, u: Cecil Grayson (ur.), The World of Dante: Essays on Dante and His Times, Oxford 1980, str. 18-43. Također, Paolo Acquaviva, Jennifer Petrie (ur.), Dante and the Church: Litterary and Historical Essays, Dublin 2007, napose str. 39-59.

 

 

Tri beleške za Agambena

(nm)

 

Tri beleške za Agambena

 

1.

 

Jedina filozofija o kojoj mogu razmišljati zove se književnost. U jednoj priči iz knjige Idea della prosa (mislim na njeno drugo, prošireno izdanje iz 2002.) Đorđo Agamben, verovatno najveći savremeni italijanski filozof, piše o mukama jednog od poslednjih paganskih filozofa, Damaskija iz prve polovine VI veka (u doba kad je Justinijan 529. naredio, na nagovor hrišćanskih teologa, zatvaranje filozofske škole u Atini). Nameran da svoje poslednje delo – a samim tim i poslednje delo u dugoj tradicije antičke filozofije – napiše kao sumu sveg ranijeg mišljenja, pod naslovom Aporije i rešenje prvih načela, Damaskije se bavi velikim klasičnim problemom: „Ono što zovemo jedno i najviše načelo Svega jeste s onu stranu Svega; ali ima li onda čega što je izvan Svega, i kako bi to bilo moguće?” Jer ako je tako, onda ni Sve što jeste nije Sve što jeste, odnosno Sve nije Sve; a opet, Sve koje bi bilo Sve ali i, kao načelo, deo sebe samoga, ponovo ne bi bilo Sve.

Klasični problem Damaskijev je ostao i moderni problem (hrišćanstvo ga je samo, pod izgovorom teologije jednog boga koji sebe ubija kako bi sebe vaskrsao, prikrilo za duge vekove). Agamben sada pomaže svom junaku da dugu tradiciju mišljenja, njenu tradizione, preobrazi u pitanje prevođenja, u traduzione: kako izraziti tu aporiju u kojoj je Sve i Sve i nije Sve, u kojoj je Jedno i Drugo i drugo od Drugoga, pa i od Sebe – „kako shvatiti neshvatljivo, kako izraziti neizrazivo”? Kako, drugim rečima, izreći ono što ostaje neizrecivo, ako je sve izrecivo, u svom biću ili svojoj suštini, s onu stranu izrecivosti? Pitanje mišljenja tako postaje pitanje prevođenja mišljenja u govor, stoga postaje pitanje govora.

Agamben se, odnosno njegov Damaskije, odlučuje na jedan skok, na skok u vremenu. Na kraju priče Damaskije otriva da bi to mesto koje nije mesto, ta punoća koja nas vodi u prazninu, najviše odgovaralo još neispisanoj glinenoj tablici – danas beloj stranici papira, odnosno praznom ekranu na kompjuteru. Tu bi se moglo sve reći, i reći Sve, a da se još ništa nije reklo, tako da bi to Ništa – još neispisane reči, čistota tablice, hartije ili ekrana – bilo šifra za sve i njegovo „mesto bez mesta”. Igrala bi, ta potpuna praznina, ulogu načela Svega. Time bi se udovoljilo i početnom zahtevu klasičnog mišljenja, da načelo bude u početku, i tako prethodi svem ostalome, a i potonjem, modernom zahtevu da se nekako doaka i onome što preostaje kad se sve kaže, ono što ustrajava tako da ima poslednju reč – reč koja, jer dolazi posle, naknadno, u jednom futuru za koji još niko ne zna, i koji se znanjem nikako ne može dosegnuti, ostaje bez reči.

Tako bi se, kao nekad, početak i kraj opet rimovali. U reči bez reči.

Kaže zato na kraju Agambenov Damaskije:

„Ono što je dotle verovao da misli kao Jedno, kao potpuno Drugo mišljenja, bila je samo materija, samo potencija mišljenja. I ceo veliki svezak kojeg je ruka pisara bila ispunila slovima nije bio ništa drugo do ta potpuno ravna ploča na kojoj još ništa nije bilo napisano. Zbog toga nije uspeo dovršiti svoje delo: ono što nije moglo prestati da se ispisuje bila je slika onoga što nikada nije prestajalo da se ne ispisuje. U jednome se ogledalo drugo, neuhvatljivo. Ali je sve napokon postalo jasno: mogao je sada razbiti ploču, prestati pisati. Ili, bolje, stvarno početi… Ono što nikada ne može biti prvo dopuštalo mu je da se, iščezavajući, dogodi kao tračak početka”.

 

 

2.

 

Razmišljam o ovom Agambenovom Damaskiju koji počinje nemogućnošću započinjanja kako bi, na kraju, otkrio nemogućnost završavanja. Prolazeći, dabome, kroz obe nemogućnosti kao kroz mogućnost, kroz potenciju. Odavno ne verujem u rimovanja prvog i poslednjeg, jer ne verujem ni u prvo ni u poslednje. Što god se događa događa se uvek u sredini, i iz sredine određuje i svoje početke i svoje krajeve. Kojih, uostalom, nikad nema kao jednog, iako je svaki za sebe pojedinačan, tj. singuli. A singuli, Angamben to zna, ne znači jedan, već se, kao izvor za singularno, uvek govori u množini: to je „jedan za drugim”, „jedan posle drugog” ili „jedan uz drugog” („jedan od dvoje”), nikad jedan jedini.

Ali kad o tome razmišljam, razmišljajući o Agambenovoj priči, ne mislim kako bi se mogla – ili ne bi mogla – rešiti njegova, i Damaskijeva aporija. Aporija je bezizlaz; ali već odavno za sebe aporiju prevodim kao „neprolaz”, ne kao ono što se ne može proći, već kao ono što ne može proći, što je neprolazno. Samo tako se, uostalom, može zamisliti večnost – ono Sve o kojem misli Damaskije kad mu Agamben pomaže prolaskom kroz iglene uši onih pre i posle, početka pre kraja i kraja posle kraja.

Autor priče, uostalom, pravi, u odsudnom trenutku, aluziju na Aristotela (naime, u svom bezizlazu, Damaskije se, u jednom času, „odjednom priseti dela iz knjige o duši gde Filozof upoređuje um u potenciji sa neispisanom pločicom”). Meni su tada dve misi na pameti. Prva: ne u knjizi O duši, nego u Nikomahovoj etici Aristotel veli kako se „razrešenje aporije sastoji u otkriću”. Vratiću se na to. Druga misao: i Aristotel je, kao i Damaskije s Agambenom, ili Agamben s Damaskijem, prolazio kroz iglene uši vremena večnosti i vremena trenutka prizivajući razliku između potencijalnog i aktualnog, između dynamis i energeia, jer je jedino tako mogao dospeti do svoje entelehije, do cilja ili svrhe, odnosno do rime početka i kraja; ali poređenje, koje zaista postoji u knjizi O duši, između potencije uma i neispisane tablice, nije njegovo, već njegovog učitelja Platona. Ovaj, u Teetetu (191d), govoreći o daru (doron) Mnemozine, pominje vosak, pčelinji proizvod upravo u tom svojstvu, kao tablu za pisanje: „kad god želimo da zapamtimo nešto što vidimo ili čujemo ili zamislimo, držimo ovaj vosak ispred vida ili uvida i utisnemo ih na njega kao što možemo da utisnemo otisak pečata. Što god je tako utisnuto pamtimo i znamo sve dok ostane slika; što god je izbrisano ili nije uspelo da ostavi otisak zaboravili smo i ne znamo”. Za filozofe je vosak, makar i kao simboličko ime za opštost same hyle, tvari ili materije, uvek na margini njihovog interesa. Iako s te margine, s tog ruba u koji neprestano gledaju ne videći ga, oni počinju i njoj se vraćaju. Od Platonovog voska u koji Sećanje utiskuje karakter slike, pa do velikih rasprava empiričara, tabula rasa ili tabula plena ostaje ono Sve ili ono Ništa oko čega se vrti njihova misao.

A što će se, kod Latina, prozvati i litura.

 

3.

Litura je tablica, često od voska, na kojoj se i piše i briše. Sedim u bašti kafane La canonica, u rimskom starom kvartu Trastevere, čitam Agambenove filozofske priče i bacam pogled put njegove kuće, skrivene iza velikog zida pored koga je Zoološki vrt. Ako se pojavi, a znam mu lik, pozvaću se na zajedničkog prijatelja, dubrovačkog majstora Marija, i predstaviću mu se. Iz vrata te kuće na uglu u jednom času se pojavljuje jedan klovn, sa starom harmonikom koja mu se razvlači preko ramena. Đorđo, kažem. Mario, kaže on, i prolazi. Lice mu je premazano šarenim bojama, tako da ne znam da li se smeje ili je to samo maska oko usta, nalik na one jako karminisane debele crnačke usne.

Klovn „Đorđo“ nije Agamben, jasno mi je, ali je on takođe jedna litura. Izbrisao je onog koga sam čekao, ali napadnim, šarenim, klovnovskim odelom. Ponekad je šarenilo snažnije brisanje nego bledilo zore ili sumraka.

A iz istih vrata iz kojih je bio ranije izašao moj „Đorđo“, izlazi sada jedan visok, blago povijen, elegantan, postariji muškarac u čijim crtama prepoznajem Agambena. On će me prepoznati po knjizi svojih priča. Dok prelazi tih pedesetak metara do bašte kafane La canonica, kroz glavu mi prolazi samo to da je literatura – koju će Lakan krstiti lituraterra, „zemlja pisanja/pisanja“ – možda baš zato, uprkos svim filozofijama i teorijama, najviše nalik na život: život koji se jednako briše da bi ponovo pisao u nama, na našim licima, u našim dušama, život kojem je jednako nemoguće da završi, jer mora iznova da počne, i život kojem je nemoguće da počne, jer nikad nije ni završio.

 

(Rim, marta 2018.)

(nm)