Jevrejska antika

 

Петер Шефер: ”Два Бога на небесима. Представе Бога у јеврејској антици”

 

Peter Schäfer:“ Zwei Götter im Himmel. Gottesvorstellungen in der jüdischen Antike“, C.H. Beck, München 2017.

 

”Син човечији”, ”Син Највишега”, ”Прворођени пре Постања”: већ у раном јудесјтву (јеврејском предању) је постојало више имена за другог Бога на небу. Петер Шефер показује да је та представа рабина и јеврејских мистичара развијана више столећа. Његова књига унеколико разобличује дуго владајућу слику о јеврејском монотеизму и отвара нови простор за рефлексије. Археолози су доказали да је дуго био прослављан Бог заједно са једном сапутницом, и мимо критике Библије других божанстава.

Али и у самој Библији се налазе многи трагови једног другог, млађег божанства, на које се хришћанство ослања. Петер Шефер показује на основу досад недовољно проучених античких извора, како је јеврејско учење на присвајање другог Бога кроз сестринску религију реаговало: делимично је други Бог одбациван, делом је прихватан као древна представа о двема силама на небу, тако да су се рано хришћанство и рабинско јеврејство налазили у конкурирајућем односну око појма другог Бога. Суверено и увек оријентисан на изворе, Петер Шефер у својој изванредно јасно написаној књизи представља своје назоре о монотеизму, јеврејству и хришћанству на изузетно упечатљив начин.

”Чуј, Израиљу: Господ је Бог наш једини Господ”, (5.Књ.Мој. 6,4). Теза о томе да је монотеизам у јеврејству пронађен је дуго владала у науци о религији као основана, на крају и због овог цитата из Библије.

Но да ли је то збиља случај? Да ли је вера која је настала пре три хиљаде година у селима Галилеје и Јудеје заиста вера у једног Бога Јахвеа и да ли је у њему лежало језгро јеврејства? Не нужно, мисли Петер Шефер, директор Јевереског музеја у Берлину. ”Јеврејско небо се не задовољава једним Богом, већ и мимо противним тенденцијама и упркос многим покушајима да зауставе тај тренд, врло често са два Бога или са више божијих потенци настањених на њему”.

Почев од сазнања о појму ”монотеизма” (неологизам настао у 17. веку), који ”описује идеал коме се стреми али који се није пробио”, настоји Шефер да препозна трагове других божанских трагова. У Јеврејској Библији ће он са погледом опитног текстуално-критичког аналитичара препознаје такве трагове.

Шефер описује једну вишеслојну слику са религиозним представама у Старом Израелу у којој су различита божанства постојала напоредо једна са другима. У јеврејској Библији који хришћани називају Стари Завет, може се показати да је JHWH у пантеону, поред себе имао још сијасет угаритских и кананејских божанстава – између осталих бога Ела и млађег бога Баала. На таблама са десет заповести Божијих стоји ”Ја сам Јахве, твој Бог, не треба да имаш других богова поред мене”, што иако није необориви доказ о монотеистичкој представи Бога, ипак не пориче егзистенцију других божанстава. За Шефера је време вавилонског егзила (587-539 пре Христа), било време када се питање монотеизма и политеизма заоштрило.

Шефер вели да се након егзила божанско ”двојство” развило. У науци је постулиран појам ”бинитарности”. У интернационаном теолошком дискурсу ова дискусија се води, особито у англо-саксонској традицији под појмом ”Binitarianism».

Ова књига подстиче на накнадну рефлексију и ревалоризовање тезе о монотеизму. Петер Шефер је након професура на Принстону  (1998-2013) и Берлину (1983-2008), данас директор Јеврејског музеја у Берлину и један од најугледнијих јудаиста на свету.

 

 

Зоран Андрић (Минхен)

 

 

Predsokratovci

Предсократовци

Die Vorsokratiker. Griechisch – lateinisch – deutsch. Auswahl der Fragmente und Zeugnisse, Übersetzung und Erläuterungen von Millj Laura Gemelli Marciano. Sammlung Tusculum, Akademie Verlag, Berlin 2013. 3 Bände;

M. Laura Gemelli Marciano је приређивач овог тротомног издања грчко-немачког издања Предсократоваца у новоj, знаменитој едицији Tusculum. Ово издање нуди увид у фасцинирајући свет грчке мудрости у периоду између 7. и 5. века пре Христа. Фрагменти и сведочанства ткзв. ”Предсократоваца” који су познати у виду интерпретатција из пера потоњих генерација филозофа, постављени су у овом узорном издању поново у свој изворни контекст. При томе се оцртавају индивидуалности, једна од других сасвим различите личности: задивљујући мудраци, визионари, космолози, мистичари, натур-философи, свезнадари различитих врста који нам се директно обраћају и упућују нас на наше корење. Овде је реч о целокупном издању предсократовских фрагмената, која нам се представља у новом и прецизнијем преводу фрагмената и сведочанстава уз исцрпне коментаре и кратке биографије, као и уводне напомене уз сваког аутора у целокупну проблематику. Кроз дискусију о досадашњим издањима постављена је нова основа за даља истраживачка струјања.

Тротомно издање професорке класичне филологије у Цириху  Laurе Gemelli Marciano је плод десетогодишњег капања над овим списима. Мишљења ”Философа пре Сократа” , који сежу у период од 7. до 5. столећа пре Христа, настоје да осветле свет како у свом настанку, тако и у својој комплексности, ослобођених од наслага потоњих интерпретација. Тако се отвара фасцинирајући спектар делом митолошких, делом рационалних модела схавтања света.

Као фацит се може смтрати да су предсократовци немају класичан философски профил као што је то у случају Аристотела случај, већ мислиоци који су у оквиру својих сазнања кроз студије природних наука и математике постулирали слику о настанку космоса, о тајни живота људи – тема која је и у потоњим столећима била и остала модерна и актуелна.

Прва књига садрж фрагменте и сведочанства Талеса, Анаксимандра, Анаксимена, Питагоре и Питагорејаца, Ксенофана и Хераклита. Друга књига нуди фрагменте и сведочанства Парменида, Зенона, Емпедокла,  а трећа књига Анаксагоре, Мелиса, Диогена, Леукипа и Демокрита.

Величина предсократоваца, који се у историји философије свакад издижу на почасно место, није само засновано на факту да њима философија има свој почетак. О томе се може спорити и о томе је у довољној мери контраверзно расправљано. Та почаст почива пре на чињеници да су суштаствена питања, теме и услови науке и философије први пут формулисани у фрагментима тих пионира-мислилаца. Ако се о узорности ових мислилаца, ослобођених романтизирајућих мистификација, може говорити, онда је то чињеница да су они засновали критичко и рационално држањe. Са раногрчким мислиоцима од Талеса до Демокрита, који су данас подведени и обједињени под појмом ”Предскоратоваца”, почиње у 7. и 5. веку пре Христа философија Запада.

Ма колико различите и оригиналне позиције и методи тих философа били о питању природе космоса, једно им је својство заједничко: ниједно од тих дела није интегрално сачувано. Отуда је улози интерпретацијe сачуваних фрагмената припада посебно значајна улога.

Легендарно интересовањеза ове мислиоц је отпочело 1907.г. едицијом «Fragmente der Vorsokratiker» које је берлински класични филолог Херман Дилс, које је потом наставио Валетр Кранц. «Sammlung Tusculum» овим издањем поставља нову парадигму у едицији фрагмената ових мислилаца за које интересовање са правом не јењава.

Тротомно издање професорке класичне филологије у Цириху  Laurе Gemelli Marciano је плод десетогодишњег капања над овим списима. Мишљења ”Философа пре Сократа” , који сежу у период од 7. до 5. столећа пре Христа, настоје да осветле свет како у свом настанку, тако и у својој комплексности, ослобођених од наслага потоњих интерпретација. Тако се отвара фасцинирајући спектар делом митолошких, делом рационалних модела схавтања света.

Као фацит се може смтрати да су предсократовци немају класичан философски профил као што је то у случају Аристотела случај, већ мислиоци који су у оквиру својих сазнања кроз студије природних наука и математике постулирали слику о настанку космоса, о тајни живота људи – тема која је и у потоњим столећима била и остала модерна и актуелна.

Прва књига садрж фрагменте и сведочанства Талеса, Анаксимандра, Анаксимена, Питагоре и Питагорејаца, Ксенофана и Хераклита. Друга књига нуди фрагменте и сведочанства Парменида, Зенона, Емпедокла,  а трећа књига Анаксагоре, Мелиса, Диогена, Леукипа и Демокрита.

Величина предсократоваца, који се у историји философије свакад издижу на почасно место, није само засновано на факту да њима философија има свој почетак. О томе се може спорити и о томе је у довољној мери контраверзно расправљано. Та почаст почива пре на чињеници да су суштаствена питања, теме и услови науке и философије први пут формулисани у фрагментима тих пионира-мислилаца. Ако се о узорности ових мислилаца, ослобођених романтизирајућих мистификација, може говорити, онда је то чињеница да су они засновали критичко и рационално држањe. Са раногрчким мислиоцима од Талеса до Демокрита, који су данас подведени и обједињени под појмом ”Предскоратоваца”, почиње у 7. и 5. веку пре Христа философија Запада.

Ма колико различите и оригиналне позиције и методи тих философа били о питању природе космоса, једно им је својство заједничко: ниједно од тих дела није интегрално сачувано. Отуда је улози интерпретацијe сачуваних фрагмената припада посебно значајна улога.

Легендарно интересовањеза ове мислиоц је отпочело 1907.г. едицијом «Fragmente der Vorsokratiker» које је берлински класични филолог Херман Дилс, које је потом наставио Валетр Кранц. «Sammlung Tusculum» овим издањем поставља нову парадигму у едицији фрагмената ових мислилаца за које интересовање са правом не јењава.

 

Зоран Андрић (Минхен)