O revoluciji (Lenjinu)

Mario Kopić:

 

Buđenje revolucije ili sve je javno

 

I nedavno, prigodom stotinu i pedeset godišnjice Lenjinova rođenja, neki su zapadnjački intelektualci postavili pitanje oživljavanja komunističke revolucije, dakle one prave, istinske, radikalne, na svjetskoj ravni. Taj tko zna koji opetovani pokušaji komunističkih intelektualaca da probude revoluciju (Revolutionserwachen) posvema su u skladu s Marxovim zahtjevom prema kojem se proleterske revolucije svagda nanovo vraćaju polovičnosti, slaboći i kukavnosti svojih prvih pokušaja eda bi započele opet iznova: ”Proleterske revolucije… ismijavaju nemilosrdno temeljito polovičnosti, slabosti i kukavnosti svojih prvih pokušaja , one kao da svojega protivnika obaraju samo zato da bi on iz zemlje crpio nove snage i gigantskije se ustremio prema njima, one neprestano iznova uzmiču pred neodređenom gorostasnošću svojih vlastitih ciljeva.” (MEW 8: 118). Čine to one, kaže dalje Marx, sve dok nije stvorena situacija koja onemogućuje svaki povratak i dok same okolnosti ne uzviknu: Hic Rhodus, hic salta. Jedan od posljednjih recepata kako započeti opet iznova (a nije neposredno vezan za pandemiju korona virusa, budući da je i ona kod intelektualaca izazvala ”viremiju” revolucionarno komunističkih ideja) jest da se spoje ideje velikih boljševika Lenjina i Trockog s digitalnom super-inteligencijom. Revolucija  bi tako započela radikalnom intervencijom komunističkih hakera u Internet, preuzimanjem nadzora nad komunikacijama, odnosno informacijama.

Godine 1919. Lenjin je ustanovio Treću internacionalu, boljševičku međunarodnu organizaciju proletarijata. Godinu dana nakon toga, 11. decembra 1920, u pismu Ernstu Nobsu, uredniku švicarskog radničkog časopisa Volksrecht, Narodno pravo (Soč. IV, sv. 31, str. 364-368), Lenjin je ovako sažeo svjetski odaziv na oktobarsku revoluciju i na način njegova vođenja internacionale: ”Mi koji smo preživjeli tri godine diktature proletarijata imamo pravo reći da je u cijelom svijetu najpopularniji i najčešći rabljen prigovor protiv diktature proletarijata kršenje slobode i jednakosti. Cijeli građanski tisak svih zemalja, sve do tiska malograđanskih demokrata, to jest socijaldemokrata i socijalista, kao što su Kautsky, Hilferding, Martov, Černov, Longuet itd. itd. oštro napada boljševike upravo zbog kršenja slobode i jednakosti. S teorijskog stajališta, to je posve razumljivo. Čitatelj neka se sjeti znamenitih Marxovih riječi iz Kapitala punih sarkazama”.

Koje su to znamenite Marxove riječi? Posrijedi je Marxov kandidni napad na ljudska prava i građanske (državljanske) slobode iz prvog poglavlja Kapitala: ”Sfera cirkulacije ili robne razmjene, u granicama koje se kreće kupovanje i prodaja radne snage, bila je zapravo istinski raj prirođenih čovjekovih prava (eine wahres Eden der angeborenen Menschenrechte.). U njoj vladaju jedino sloboda, jednakost, vlasništvo i Bentham! Sloboda! Jer kupac i prodavač neke robe, na primjer radne snage, određeni su samo svojom slobodnom voljom. Oni zaključuju ugovore kao slobodne, pravno jednake ličnosti. Ugovor je krajnji rezultat u kojem njihove volje daju sebi zajednički pravni izraz. Jednakost! Jer se jedan prema drugome odnose samo kao vlasnici robe i razmjenjuju ekvivalent za ekvivalent. Vlasništvo! Jer svaki raspolaže samo svojim. Bentham! Jer i jedan i drugi vode računa samo o sebi. Jedina moć koja ih spaja i dovodi u odnos jest moć njihove sebičnosti, njihove posebne koristi, njihovih privatnih interesa” (MEW 23, 189). Lenjin je te navode komentirao na ovaj način: parole (slogani) o slobodi i jednakosti su ”laž i licemjerstvo građanskog društva, koje formalnim priznanjem slobode i jednakosti prikriva zbiljsku ekonomsku neslobodu i nejednakost radnika, svih radnih ljudi i onih koje iskorištava kapital, to jest za veliku većinu stanovništva u svim kapitalističkim zemljama”. Zato treba najprije uništiti demokraciju, eliminirati je, a onda ćemo dalje ”razgovarati”.

Ukratko, Lenjin je htio ono što je smatrao zbiljskom (ekonomskom) slobodom i jednakošću ostvariti likvidacijom formalne (pravne) jednakosti i demokracije. Danas bismo rekli: umjesto formalne htio je uspostaviti sadržajnu (iliti supstancijalnu) demokraciju. Ali ne samo to. Lenjin je bio protiv svake demokracije, kako formalne tako i sadržajne. Umjesto da bi tražio dopunu formalne demokracije sadržajnom, zahtijevao je ukidanje i jedne i druge. Zahtijevao je njihovu zamjenu diktaturom proletarijata, odnosno diktaturom komunističke partije i njezina vodstva, s njim samim na čelu. No diktature proletarijata nema bez totalne države i totalitarnog društva!

Otkuda ova Lenjinova zabluda? Opet i jedino iz Karla Marxa, iz njegove posvema promašene radne teorije vrijednosti.

Po toj teoriji, postoji eksploatacija radnika u tome da radnici kao vlasnici svoje radne snage tu snagu prodaju po njenoj razmjenskoj vrijednosti. Svaki je dan daju kapitalistu na određeno vrijeme na raspolaganje. A budući da u tom radnom vremenu radnici proizvedu više vrijednosti, recimo duplo više, nego što su plaćeni, kapitalist ih navodno ”pljačka”, ”krade” im pošteno zarađenu plaću. Pljačka i krade dakako u zagradama. Jer je, tržišno gledano, kapitalist radnika platio pošteno. Osim toga je potplaćenost radnika zbog robnog fetišizma prikrivena. Zaključak: ”nepravdu” možemo ukinuti samo ukidanjem tržišta rada, ukidanjem tržišta i robnih odnosa uopće.

Zato Lenjin nije bio samo protiv kapitalista, nego i protiv onih radničkih voditelja koji su bili za demokraciju, koji su se, recimo, zauzimali za ”radničku demokraciju”, za radničku participaciju i radničke sindikate. ”Svatko tko govori o slobodi i jednakosti u okvirima radničke demokracije – u okolnostima kad su kapitalisti odstranjeni, a ostaje privatno vlasništvo i sloboda trgovine – zagovornik je eksploatatora, mora s takvim zaštitnicima postupati kao s eksploatatorima, pa makar taj zaštitnik sebe sama smatrao socijaldemokratom, socijalistom ili čak čovjekom koji je svjestan gnjilosti druge internacionale itd.” Nije nipošto slučajnost da su uz kapitaliste žrtve likvidacija u ime diktature proletarijata uskoro postali i socijalisti, socijaldemokrati i čak komunisti koji su bili protiv bezobzirnog, nemilosrdnog revolucionarnog nasilja.

A prva žrtva je dakako postao međunarodni radnički pokret i oni njegovi voditelji koji su bili protiv Lenjinove diktature unutar treće, komunističke internacionale: ”Kominterna ni u kojem slučaju ne može dopustiti slobodu i jednakost za sve one koji bi željeli potpisati određenu izjavu. Neovisno o njihovu političkom postupanju. To bi za komuniste značilo isto takvo samoubojstvo kao dopuštanje slobode i jednakosti ‘u okviru radničke demokracije’ i tome slično”. Svakome tko zna čitati i tko želi razumjeti što čita može biti jasno da sve odluke, teze, rezolucije, dekreti, uvjeti komunističke internacionale dopuštaju slobodu i jednakost za one koji žele u Kominternu. Ali ne bezuvjetno! Tako je govorio Lenjin, nakon što je u okviru po njemu ustanovljene Kominterne i svoje apsolutne vlasti u njoj pisao ne nekim kapitalistima ili njihovim političkim strankama nego švicarskoj stranki socijalista. Na njih je preslikao svoju strategiju i taktiku spram kapitalista. Aplicirao je na socijaliste, na socijaldemokrate i ostale sve metode revolucionarnog nasilja, dakako u ime diktature proletarijata.

Pa ako nije bezuvjetno, pod kojim je onda uvjetima dopuštena unutarnja ”demokracija” Kominterne? Pod uvjetima posvemašnje poslušnosti i pokornosti. One kojima to još nije jasno, Lenjin opominje: ”Vi, druže Nobs, imate ‘slobodu’ braniti stajališta koja zastupate. I mi imamo slobodu reći da su ta stajališta malograđanske predrasude, štetne za stvar proletarijata i korisne za kapital”. U nastavku Lenjin ”drugu” prebacuje da zapravo ne govori o slobodi i jednakosti općenito, nego o ”slobodi neizvršavanja odluka Kominterne”. Da dakle svojim ”oportunizmom  potkopava i sabotira diktaturu proletarijata”.

Nije posrijedi samo pretenciozni sarkazam, nego i ekstremni cinizam. Jer po Lenjinu je sada dopuštena samo ona i onakva ”jednakost” koja postoji između onih koji su na vrhu diktature i onih koji su na dnu njezine partijske birokratske mašinerije, između vladara i podanika unutar Vlasti Kominterne. Njezin generalni sekretar profesionalnim funkcionarima na ljevici međunarodne diktature proletarijata dodjeljuje sebi odanima takve ili drukčije partijske feude, a drugi su ionako isključeni, odnosno, često na Lenjinov osobni ukaz – likvidirani. Kad je revolucija pojela svoje protivnike, počela je jesti vlastitu djecu, proglasivši ih neprijateljem radničke klase.

Vrhunac Lenjinova sarkastičnog cinizma je kraj pisma prijatelju, ”drugu” Nobsu: ”Glavni i temeljni uvjet za uspjeh u predvečerje proleterske revolucije jest sloboda, koja je u tome da se partija revolucionarnog proletarijata oslobodi oportunista i ‘centraša’, njihova upliva, njihovih predrasuda, slabosti, oklijevanja”. Po potrebi – likvidacijom.

Još oštrije nego na međunarodnoj razini, odnosno na razini Kominterne, Lenjin je djelovao kod kuće. Kao predsjednik sovjetske vlade, Savjeta narodnih komesara, 20. februara 1922. godine vođi Narodnog komesarijata za pravosuđe Dmitriju Ivanoviču Kurskom u strogo tajnom pismu (pod prijetnjom likvidacije) zapisao je: ”Narodni komesarijat za pravosuđe je ‘zaboravio’ da je sam kriv ako ne zna privući, prodrmati, protresti narodne sudove i naučiti ih da kažnjavaju – nemilosrdno, sve do strijeljanja, i to brzo, za zloupotrebe nove ekonomske politike; to je dužnost Narodnog komesarijata za pravosuđe”. Još oštriji, ako je to uopće moguće, bio je Lenjin prema vodećim komunistima. Zahtjev za učinkovitom evidencijom aretiranih i/ili likvidiranih dopunio je sljedećom rečenicom: ”Takva je evidencija i to – trostruka kazna za komuniste u odnosu na kaznu za nepartijce”. Kako je došlo do takva ludila?

Lenjin je zapravo realizirao Marxovu uputu o ukidanju (formalne) demokracije. Ta uputa je doduše bezumna, ali može se realizirati. Druga pak Marxova uputa, zahtjev za ostvarenjem takozvane prve faze komunizma odmah nakon revolucije, ne može se realizirati. Prije nego što je pobliže pogledamo, imajmo na umu činjenicu da je taj Marxov nemogući zahtjev Lenjina dovodio do očaja. Demokraciju možemo ukinuti, možda čak i kapital, ali tržište kao takvo? E to nije išlo. Lenjin  je doduše pronašao izlaz, ali putem koji je vodio u ponor.

Najprije se, unatoč postojećoj državnoj represiji i snažnom zatiranju demokracije, odlučio za još goru represiju. Kurskom je napisao: ”Jačanje represija protiv političkih neprijatelja sovjetske vlasti i agenata buržoazije (naročito menjševika i esera); izvršavanje ove represije preko revolucionarnih i narodnih sudova u najbržem i revolucionarno najsvrhovitijem vidu; obavezno organiziranje svih egzemplarnih (po brzini i represivnoj sili; po objašnjavanju njihova značenja narodnim masama, preko suđenja i tiska) procesa u Moskvi, Petrogradu, Harkovu i u nekolicini drugih najznačajnijih središta; utjecaja na narodne suce i članove revolucionarnog suda preko Partije u smislu poboljšanja djelatnosti sudova i pojačanja represije. Sve to treba činiti sistematski, uporno i nepopustljivo, s obaveznim obavještavanjem (u što kraćem, telegrafskom stilu, a realnom i točnom, s obaveznom statistikom o tome kako Narodni komesarijat za pravosuđe kažnjava i kako se uči kažnjavati ‘komunističku’ kopilad koja dominira kod nas, koja zna čavrljati i praviti se važnom, a ne zna raditi)”. Sada, pri upravo oktroiranoj novoj ekonomskoj politici, treba ovladati dvjema stvarima istodobno: usmjeravati i nadzirati, s jedne strane, revolucionarne magazine nabavkom na priznanice, a na drugoj strani, novom ekonomskom politikom djelomično iznova oslobođeno tržište i njemu pripadajuće tržnice robnom prodajom i kupnjom. Što je dakako još više povećalo postojeću birokraciju i korupciju.

Iz te slijepe ulice Lenjin nalazi izlaz u nečemu što je nazvao državni kapitalizam: ”Ne izgleda da smo i da ćemo prihvatiti samo državni kapitalizam, a država smo mi, mi svjesni radnici, mi komunisti. Zato treba smatrati vrlo lošim komunistima one komuniste koji nisu razumjeli svoje zadatke, naime da ograničavaju, koče, kontroliraju, zatvaraju kršitelje na licu mjesta, strogo kažnjavaju svaki kapitalizam koji se širi izvan okvira državnog kapitalizma. Koji nisu razumjeli kako Mi razumijemo pojam i zadatke države”. I još jednom, dodatno naglašeno, i to na način huškanja jednog ministarstva na drugo: ”Ne smijemo prihvatiti, točnije rečeno, ne smijemo dopustiti staro, buržoasko razumijevanje civilnog prava, nego treba stvoriti novo. Ne smijemo popuštati pred Narodnim komesarijatom za vanjske poslove koji zastupa liniju, nego se moramo boriti protiv te linije, stvarati novo civilno pravo, novi odnos prema privatnim ugovorima itd.”. Ništa privatno nećemo priznati, na području privrede za nas je, naglašava Lenjin, sve javnopravno, a ne privatno. ”Dopuštamo samo državni kapitalizam, a država smo mi, kako je rečeno već gore. Otuda proizlazi da treba državnu intervenciju proširiti na privatno-pravne odnose, proširiti pravo države na anuliranje ‘privatnih’ ugovora: upotrebljavati u civilno-pravnim odnosima naša revolucionarna saznanja, a ne corpus iuris romani; nizom egzemplarnih procesa sistematski, uporno i nepopustljivo pokazati kako to učiniti umom i energijom; pomoću Partije žigosati i isključiti one članove revolucionarnih i narodnih sudova koji to ne nauče i ne žele razumjeti”. Ukratko, državni kapitalizam treba razumjeti kao oblik diktature proletarijata, kao nastavak revolucije drugim, još oštrijim i nemilosrdnijim sredstvima.

Uzor djelovanja državnog kapitalizma kao kapitalizma pod nadzorom partijske države, njezina sudstva i tužiteljstva, Lenjin je našao u načinu carskog vladanja: ”Za vrijeme cara su javne tužitelje premještali i unaprjeđivali u odnosu na procent dobivenih procesa. Od carske Rusije smo uzeli ono što je najlošije, birokratizam i oblomovštinu, u kojima se doslovno gušimo, a ono što je pametno nismo znali uzeti. Svakog člana kolegija Narodnog komesarijata za pravosuđe, svakog funkcionara te uprave, morali bismo ocjenjivati u odnosu na službeni list, nakon ispitivanja: koliko si komunista strpao u zatvor triput strožije u odnosu na nepartijce za iste prekršaje?”

Rezultat je bio dakako suprotan od željenog. Funkcionari su u strahu, preplašeni od svega, sve više tonuli u administriranje, odlagali su odluke na sutrašnji dan ili druge, izmicali odgovornosti. Birokracija je rasla, kadrovski sve više bujala. Oblomovština, lijenost, sve je više cvjetala. A Lenjina je sve više hvatala panika. Naposljetku je zapao u duboku depresiju, premda se dakako ni udio sifilisne bolesti pritom ne može isključiti.

Lenjin je, drugim riječima, zapao u ono što danas nazivamo staljinizmom. ”Ako Narodnom komesarijatu za pravosuđe ne uspije kapitalizam izdresirati, učiniti ga primjerenim, ako taj narodni komesarijat nizom egzemplarnih procesa ne dokaže da zna zatvarati zbog kršenja tog načela i kažnjavati, i to ne sa sramno smiješnim kaznama od 100 do 200 milijuna, nego strijeljanjem – tada nije vrijedan ništa i smatrat ću svojom dužnošću da od Centralnog komiteta zahtijevam zamjenu svih odgovornih radnika Narodnog komesarijata za pravosuđe”. Gdje će to Lenjin skloniti zamijenjene funkcionare, bilo je manje ili više svima jasno, pa i na podlozi ovog pisma. Onoga koga nisu strijeljali, toga su deportirali. Za mjesec dana, u pismu od 31. marta 1922, Lenjin od Kurskog zahtijeva već i progon slobodnih mislioca i samostalnih umjetnika. Deportacijom ljudi kulture, koji se nisu odrekli istraživačke ljubopitljivosti i etičkog načela u izvornom smislu riječi. Tako je po Lenjinovom nalogu Komisija za borbu protiv kontrarevolucije i sabotaže (ČEKA) (rad koje je dosad najbolje dokumentirao George Legget u knjizi ČEKA – Lenjinova politička policija) započela ”istragu o kriminalnoj nemarnosti, birokratizmu i lijenosti” u Znanstveno-tehničkom odjelu i u Komitetu za izume. Rezultate istrage dobio je Moskovski revolucionarni vojni sud, koji je, protestirao je Lenjin, umjesto da kažnjava krivce, te ”učene lopove i lijenčine”, postupao ”izvanredno naklonjeno, sudio bez tužitelja i na koncu presudio da optužba nije dokazana i oslobodilo sve optužene”. Lenjin je od Kurskog zahtijevao da se sa stvarima osobno upozna, posveti im posebnu pažnju, prikupi dopunsko gradivo, sastavi revizijsku komisiju, u kojoj nipošto ne smiju biti neki ”mekušci i birokrati”, nego ljudi koji će doista biti kadri stvar pretresti kako treba i odrediti krivce. ”Nužno je da se na Revolucionarnom sudu organizira politički proces koji će tako kako treba prodrmati tu močvaru”. I: ”Predlažem da se Moskovski revolucionarni sud zbog oportunizma i birokratsko formalističkog odnosa spram rada kazni strogom opomenom”. Dakle, ukorom pred strijeljanje.

Ujedno je Lenjin već 19. maja iste godine od Feliksa Dzeržinskog, šefa ČEKE, pismeno zahtijevao ”sistematske podatke o političkom stažu” i o ”stvaralačkoj djelatnosti univerzitetskih profesora i književnika”. Zašto? Zbog predviđene deportacije intelektualaca u inozemstvo: ”To treba što temeljitije pripremiti. Bez pripreme činit ćemo gluposti”. Konkretni Lenjinov ukaz o sudbini petrogradskog časopisa Ekonomist, publikacije Ruskog tehničkog društva, glasio je: ”Po mojem mišljenju, to je očiti belogardejski centar. U trećem broju (samo treći!!!  – to je nota bene) na koricama je objavljen spisak suradnika. Mislim da su takoreći svi posve opravdani kandidati za deportaciju u inozemstvo”. A ta izjava Lenjinu još nije bila dostatna, zato je nastavio: ”To su svi otvoreni kontrarevolucionari, pristaše Antante, organizacija njenih slugu, špijuna i trovača školske mladeži. Stvar treba organizirati tako da te ‘vojne špijune’ uhvatimo na djelu i neprestano ih sistematski hvatamo i deportiramo u inozemstvo”. [Na osnovu ovog Lenjinovog zahtjeva, odgovarajuće odluke Politbiroa boljševičke partije i neposrednog sudjelovanja Dzeržinskog do kraja 1922. oko tri stotine poznatih ruskih književnika, filozofa, historičara i univerzitetskih profesora prognano je iz sovjetske Rusije]. Slijedilo je još obavezno zaključno upozorenje: ”Molim da s ovim strogo povjerljivo, bez umnožavanja, upoznate članove Politbiroa, tako da to vrate Vama i meni i da im prenesete njihovo mišljenje i svoje stajalište”. Stajališta i mišljenja su dakako već unaprijed jasna. Jedino pitanje koje se pritom postavljalo: Zašto ih progoniti u inozemstvo? Možda se neki baš tomu vesele? Zato su ih počeli progoniti u Sibir. I tako je nastao GULAG (akronim Glavne uprave radnih logora)… A povod tomu ludilu bila je Marxova posve nedomišljena, infantilizirana utopija.

Pogledamo li samo malo preciznije Marxov nacrt dviju faza komunizma, vidjet ćemo da je lakše  uvesti utopijsku drugu fazu (”Svaki prema svojim sposobnostima, svakome prema njegovim potrebama”) nego posve irealnu prvu fazu. Najveća zabluda je već Marxov prvi zahtjev koji se tiče te faze komunizma. Posrijedi je zahtjev za uvođenjem tzv. radnih priznanica (Schein) odmah nakon izvedbe revolucije. Zahtjev sadrži njegov spis Kritika gothskog programa iz 1875. godine, autoritarni napad na njemačku socijaldemokraciju. I dok je ova zagovarala ”radničku demokraciju”, upotrijebimo li Lenjinov izraz, odnosno radničku participaciju i radničke sindikate, Marx je nastupio s ideologijom o komunističkoj individui.

Najprije je postavio retoričko pitanje: Što individua može dati komunističkom društvu i što ono može dati individui? Odgovor: individua društvu može dati, odnosno mora dati ”svoj individualni kvantum rada”. Društvo kojeg se ”društveni radni dan sastoji od sume individualnih radnih sati”, individui vraća jednakovrijedni dio. ”Od društva individua dobiva priznanicu (Schein) da je dala toliko i toliko rada (nakon odbitka njegova rada za zajedničke fondove) i na temelju te priznanice dobiva iz društvenih zaliha sredstava potrošnje (aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsumtionsmitteln) onu količinu predmeta potrošnje na koju je utrošeno (kostet) jednako toliko rada. Isti kvantum rada koji je dao društvu u jednom obliku, dobiva ona natrag u drugom obliku” (MEW 19: 20).

Kako se to konkretno događalo i što je faktički donijelo?

Na priznanici (potvrdi), recimo, imam zapisano da sam radio pet sati. Polagano ili brzo, marljivo ili šlampavo, nije važno. Radio sam pet sati. Budući da pripremam zimnicu, volio bih za tih pet sati dobiti primjerenu količinu jabuka, odnosno onu količinu jabuka u koju bi trebalo biti uloženo pet sati rada. Koliko ću jabuka dobiti? Koliko rada je uloženo u svaku jabuku? Piše li i to na priznanici, možda na listiću nalijepljenom na jabuci? Dakle na naljepnici koju bi svaka jabuka trebala imati. Tko je nalijepio tu naljepnicu, odnosno odredio i napisao na nju upotrijebljeno radno vrijeme? Tko je dakle to vrijeme izračunao i kako? Je li uključeno samo radno vrijeme što ga je netko upotrijebio da jabuku ubere sa stabla? Ili  pak vrijeme koje je upotrijebljeno za obradu voćnjaka? I kako da potom ustanovimo koliko je vremena potrebno za pojedinačnu jabuku? A što je s prijevozom, dostavom jabuka u društveni magazin? U Marxovo vrijeme to bi sve bilo nemoguće uključiti. Osim toga, više bi vremena otpalo na obračunsko-administrativnu djelatnost, Lenjin bi rekao birokraciju, nego na samu proizvodnju jabuka. Samo jabuka, a kamoli za tisuće i tisuće ostalih proizvoda, među njima i veoma kompliciranih, s mnogo ulaznih komponenata. Uz današnje kompjutorske mogućnosti postupak bi zacijelo bio nešto brži, no unatoč svemu neekonomičan i nikada se ne bi okončao. Drugim riječima, nemoguć postupak.

No na prikazanoj se Marxovoj irealnoj fantazmi tada nitko nije zaustavio. Tek je Lenjin iz prakse dobio gorku lekciju da taj put nikamo ne ide. I da je tržište, s nevidljivom rukom ukrštanja ponude i potražnje, mnogo učinkovitije od svih pametnih birokratskih glava u komunističkim magazinima, tim Marxovim dvorcima ”društvene zalihe”. No s obzirom na to da je Lenjin kao vođa revolucije htio sve imati pod kontrolom, dakle i trg i tržnice, nije mogao pristati na ”tržišnu stihiju”. Tako se uhvatio u zamku nerješive dileme koju je, slijedeći Marxa, sam sebi postavio. Na kraju ništa više nije bilo u njegovim rukama, naprotiv, sve mu je iz njih počelo izmicati. Diktatura proletarijata – navodna vlast radničke klase – razvila se u tiraniju Partije, u teror njezine militarizirane birokracije, a on sam postao ubilački Vođa ”udruženog rada”, odnosno Nadzornik ”državnog kapitalizma”, Staljin prije Staljina.

Staljin je samo razriješio ono što su svezali Marx i Lenjin. Staljin je morao, ne toliko zbog vanjskih okolnosti, koliko zbog unutarnjih kontradikcija komunističke ideologije – odstupiti kako od Marxovih tako i Lenjinovih fikcija, inače bi se društvo samoubilački pretvorilo u radni logor, u Robinzonov Otok očaja (Island of Despair), na koji se Marx tako rado volio pozivati.

I zato je danas svako buđenje komunističke revolucije posvema neodgovorno, dapače, zločinsko. Budući da su apologeti komunizma često bistroumni ljudi, nipošto nije jasno jesu li najzagriženiji od njih odista ludi ili prave ludima sve i svakoga.

 

 

Marksomanija

Mario Kopić:

 

Produkcija i organizacija

 

Mnogo je, odveć mnogo, danas priče o kapitalizmu i globalnom kapitalizmu. Larifari iliti trla baba lan, da joj prođe dan. Kapital i kapitalizam su stvar 19. stoljeća, stoljeća u kojem je glavnu riječ imala produkcija zasnovana na radu. Riječju, devetnaesto je stoljeće bilo stoljeće produkcije. Dvadeseto je stoljeće bilo stoljeće organizacije. Zato radničke i komunističke revolucije uopće nisu bile radničke revolucije. Bile su to revolucije koje su proveli partijski funkcionari, odnosno profesionalni organizatori. A iza toga, iza organizacije, ne stoji Marx sa svojim ustrajavanjem na radu i produkciji (”rad je sve”, MEW 26.3, str. 256), nego Nietzsche sa svojom voljom za moć, politički rečeno, voljom za vlašću (Wille zur Macht). Radništvo je tu bilo samo upotrijebljeno i potom iskorišteno, kao danas u Kini. Dakako, to ne znači da kapitala, novca ili tržišta više nema. Znači samo da nisu ono glavno, da su, drugim riječima, sredstva, a ne cilj. Organizacijom vlada volja za moć, posrijedi je ovladavanje svijetom. I to je ono što je dominantno u 20. stoljeću. Fundamentalna je greška vidjeti u kapitalistu samo vlasnika i eksploatatora, a previdjeti njegovu glavnu ulogu, ulogu organizatora (rada). Bez prave organizacije, koja seže od proizvodnje do prodaje, unatoč možebitnom krajnjem izgaranju, rad ne znači mnogo. Zato je sadašnje vraćanje Marxu, podgrijavanje marksizma i oživljavanje marksomanije, kad smo već s onu stranu produkcije, pa čak i organizacije, posvemašnja samoobmana.

Do 19. stoljeća kao glavni produkcijski činitelj ne slovi rad nego priroda (physis).  U 18. stoljeću rad kao takav još nitko ne spominje. Za fiziokrate (Quesnay, Turgot) rad je funkcija prirode, a zbiljski rad je rad u polju, dakle poljodjelstvo, odnosno poljoprivreda. Izvor vrijednosti je dakle zemlja. Rad kao takav započinje naglašavati tek klasična politička ekonomija (Smith, Ricardo), a konačno ga afirmira Marx, proglašavajući, kao ergokrat, rad jedinim aktivnim izvorom (tvorcem) svega bogatstva: konkretan rad je tvorac upotrebne vrijednosti, a apstraktni rad supstancija i jedina mjera (razmjenske) vrijednosti. Tako se sredinom 19. stoljeća rad ne nalazi samo u ulozi temelja individualne i kolektivne produkcije, nego i u ulozi posrednika društvene reprodukcije.

Kad rad postane glavnim produkcijskim činiteljem, značenje se produkcije mijenja. Identificira se s radnim procesom, procesom što ga Marx razumije kao ”proces između čovjeka i prirode” (MEW 23, str. 192), pri čemu je čovjek subjekt, a priroda objekt procesa. Budući da se sada čovjek ne smatra slikom i prilikom Boga, nego autonomnim subjektom, u prirodi on više ne vidi božji poredak i božju svrhovitost, nego predmet vlastite svrhovite (teleološke) djelatnosti. U zadnjoj instanci priroda se pokazuje samo još kao pasivna materija (Stoff), odnosno vosak, jer prirodne se stvari svojom samoniklošću ne mogu oduprijeti moći čovjekova rada kao oblikodavne djelatnosti. Čovjek naspram prirodne materije (Naturstoff) (i naspram svojega tijela) nastupa kao prirodna moć (Naturmacht) (MEW 23, str. 192), kao apsolutni gospodar. Jer radni je proces, prema Marxu, takav proces između čovjeka i prirode u kojem čovjek svoju razmjenu materije s prirodom ne samo posreduje (vermittelt), nego i upravlja/regulira (regelt) i nadzire/kontrolira (kontrolliert) (MEW 23, str. 193). Naime, upravo svojim radom kao svrhovitom djelatnošću.

Produkcija, temelj koje je postao rad, produkcija kao radni proces, implicira redukciju prirode na opći predmet rada, odnosno na materiju. Upravo zato jer je rad kao svrhovita/svrsishodna djelatnost svagda već i oblikodavna djelatnost. Reduktibilna bit produkcije kao radnog procesa koincidira s reduktibilnom metodom novovjekovne znanosti. Novovjekovna znanost kao analitičko-eksperimentalna znanost svoj predmet proizvodi tako da stvar koje se lati najprije reducira na njezine elemente. Predmet kemije nije voda, neka stvar iz prirode, nego H2O, dakle nešto što je bilo najprije rastavljeno (reducirano) na vodik i kisik, potom pak u precizno određenom razmjeru iznova sastavljeno. Predmet političke ekonomije kao znanosti nije ova ili ona pojedinačna stvar, nego roba kao jedinstvo uporabne vrijednosti (Gebrauchswert) i razmjenske vrijednosti (Tauschwert). Predmeti znanosti prema tome nisu nešto osjetilno opipljivo, nego nešto inteligibilno, rezultat analize i apstrakcije.

Uvjet znanosti u novovjekovnom smislu, znanosti kao produktivne znanosti, jest redukcija. No novovjekovne znanosti nisu produktivne, odnosno produktibilne zato jer su analitične, nego su analitične (reduktibilne) zato jer hoće biti produktibilne. Jer hoće, kao što je zapisao već Francis Bacon, preko znanja pridobiti moć nad stvarima (Novum organum, I. 129). Redukcija stvari u njihovom šarenilu na apstraktne ireduktibilne elemente označuje racionalizaciju svijeta. Na filozofskoj razini su tu racionalizaciju proveli Descartes i Leibniz. Prirodu su preko fizike racionalizirali Galilei i Newton, potom su postupno nastajale druge novovjekovne znanosti. Najprije prirodoslovne. Društvene znanosti su ih pratile s popriličnim zakašnjenjem, a prva od njih je upravo politička ekonomija. Još sporije su bile duševne znanosti, jer je dušu uspio racionalizirati, odnosno reducirati duševne pojave na želju, tek Freud početkom 20. stoljeća.

Znanstveno-tehnološka revolucija ima svoju višestoljetnu povijest, ali to vrijedi samo za njezinu ekspanziju, dočim je do promjene paradigme znanja došlo tek početkom novoga vijeka. Descartesovo načelno utemeljenje znanosti kao produktibilnog znanja omogućilo je ne samo Marxovu redukciju robe na apstraktni rad, nego i Marxovo legitimiranje znanosti kao produktivne sile. Marxovo tretiranje prirode kao općeg predmeta rada, odnosno materije, ne bi bilo moguće ako već Descartes ne bi reducirao prirodu na protežnu stvar (res extensa). Ekonomičnost, pa i ekonomski aspekt znanosti kao posredne ili neposredne produktivne sile, praktična je konsekvenca teorijske racionalizacije. Racionalizacija svijeta i znanja (o svijetu) su nešto korelativno. Korelativni su i rad kao temelj produkcije i priroda kao opći predmet rada, svrhovita djelatnost kao moć i priroda kao materija.

Moć znanosti proishodi iz moći svrhovite djelatnosti kao racionalnog planiranja. Čovjek kao subjekt radnog procesa na početku postavlja svrhu, prethodnu predstavu (Vorstellung) rezultata, koju potom, za vrijeme radnog procesa, pomoću sredstva za rad, realizira (ozbiljuje) na radnom predmetu, odnosno opredmećuje u materiju. Svrha znači plan, nacrt, nacrt za čovjekove tjelesne i umne snage, za predmet rada, za materiju oblikodavne djelatnosti. Svrhovito-oblikodavna djelatnost ne reducira samo prirodu, naime na materiju, nego reducira i čovjeka, reducira ga na radnu snagu (Arbeitskraft). U radnom procesu čovjek zato mora svrsi podrediti (MEW 23, str. 193), odnosno porobiti, sve svoje snage, jer svrha djeluje kao zapovijest, ima valjanost zakona. Kao izvođač čovjek je sužanj sebe sama kao projektanta, planera. Premda je svrha izražaj čovjekove slobode, zamisli subjekta, ona djeluje u ulozi zakona kao spoznata nužnost. Čovjek može nastupiti spram prirode kao moć i oblikovati je kao moć samo ako je ujedno samoga sebe reducirao na radnu snagu i izvršitelja plana, na onoga tko opredmećuje svrhu.

Drugim riječima, čovjek ne može biti subjekt radnog procesa, a da ujedno samoga sebe ne pretvara u objekt tog istog procesa. Marxovim riječima: mijenjajući prirodu izvan sebe, čovjek ujedno mijenja i svoju vlastitu prirodu. Moći mijenjanja svrhovite djelatnosti, najviši i najučinkovitiji oblik koje je znanost, priroda se ne može odupirati. Šume ne napadaju i ne bježe. Šume umiru. Pod motornom pilom ili zbog otrova što ih kao nusprodukt izbacuje industrija. Ako je uvjet novovjekovne produktibilne znanosti metodološka reduktibilnost, njezin su-učinak je ekološka destruktivnost. Što je tješnja povezanost između radnog procesa i znanosti, što je direktnija i intenzivnija produktivna snaga znanosti, tim je veća i njezina destruktivna snaga.

Na radu zasnovane produkcije nema bez destrukcije! U (komunističkim) zemljama u kojima se model radnog procesa prenosio na društvo, gdje se svrhovitost (racionalnost) cjelokupnosti svrhovite djelatnosti izvodila iz podređivanja (porobljavanja) ljudi generalnom planu, pored destrukcije izvanjske prirode širila se progresivno i destrukcija čovjekove prirode. No glavni destruktivni učinci pritom nisu proishodili tek iz prijenosa, iz aplikacije instrumentalne znanosti na društvo, nego iz samog radnog procesa (u smislu Marxove definicije). Dakle, nisu primarno posljedica kapitalističkog načina proizvodnje (kapitalistische Produktionsweise) (MEW 23, str. 528), nego su posljedica na radu zasnovane produkcije, odnosno produktivnog rada. Društvo se, naime, Marxu pokazuje kao jedinstven Subjekt i taj je jedinstven Subjekt u nekakvom neposrednom odnosu s prirodom kao predmetom društvene, sada automatizirane, produkcije. U takvu paradigmu pretvoreni radni proces Marxu je ishodište analize društvene produkcije. Ako je na razini jednostavnog radnog procesa subjekt čovjek kao radnik, a objekt priroda, tada na razini društvene produkcije u ulozi subjekta nastupa cjelokupni radnik (Gesamtarbeiter):

”Dok je proces rada čisto individualan, isti radnik sjedinjuje sve funkcije koje se kasnije razdvajaju. U individualnom prisvajanju prirodnih predmeta za svoje životne svrhe (Lebenszwecken) on sam sebe kontrolira. Kasnije ga kontroliraju. Pojedinačni čovjek ne može djelovati na prirodu bez aktivnosti vlastitih mišića pod kontrolom vlastitog mozga. Kao što u sistemu prirode glava i ruka idu zajedno, tako i proces rada sjedinjuje umni i tjelesni rad. Kasnije se oni rastavljaju do neprijateljske protivnosti. Od neposrednog proizvoda individualnog proizvođača/producenta proizvod se uopće pretvara u društveni, u zajednički proizvod cjelokupnog radnika (das gemeinsame Produkt eines Gesamtarbeiter), to jest kombiniranog radnog osoblja, čiji su udovi bliži i daljnji od rukovanja predmetom rada. Stoga se samim kooperativnim karakterom procesa rada nužno proširuje i pojam proizvodnog rada i njegova nositelja, proizvodnog radnika. Da bi produktivno radio, on sad više ne mora sam fizički raditi; dostatno je da bude organ cjelokupnog radnika, da ispunjava bilo koju njegovu podfunkciju” (MEW 23, str. 572).

Podfunkcija (Unterfunktion) nije po definiciji kontrolna, nego kontrolirana funkcija. Vrhovna kontrola pripada glavi cjelokupnog radnika, onom organu koji postavlja ciljeve (svrhe) društvene produkcije i potom skrbi za njihovu realizaciju, za to da im se različiti drugi organi, to jest pod-organi cjelokupnog radnika sve do izvedbe subordiniraju kao njihovoj volji superordiniranom zakonu. Kao i rad svih organa cjelokupnog radnika, tako je i rad  vrhovnog, odnosno kontrolnog organa produktivan rad. Po svojoj funkciji nije neki podređen ili manje vrijedni, nego čak najviši i najznačajniji rad. A zapravo nije posrijedi neposredan rad, nije posrijedi odnos čovjeka prema prirodi, nego organizacijski rad, posredovanje, reguliranje i kontrola članova, organa cjelokupnog radnika, dakle posrijedi je odnos spram ljudi u radnom procesu. Pri organizacijskom radu čovjek nastupa kao moć naspram drugog čovjeka. Neposredno ne oblikuje više prirodnu materiju, nego oblikuje kao materiju (u Marxovoj prispodobi kao vosak) produkcijske odnose, odnose među ljudima. Premda Marx tretira organizacijsku djelatnost kao produkcijski rad i izvodi je iz prirode radnog procesa, organizacija nipošto nije produkcija. Nije organizacija funkcija produkcije, nego je produkcija funkcija organizacije. Produkcija je jedan od elemenata u strukturi organizacije. Komponente radnog procesa, posredovanje, upravljanje/reguliranje i nadziranje/kontrola, pridobivaju u okviru organizacije zato posve drugo značenje. Kontrola kao organizacijska djelatnost jest nadzor na drugu potenciju, nadzor nad neposrednom posredovanjem, upravljanjem i nadziranjem razmjene materije između čovjeka i prirode. Organizacijska kontrola nad produkcijskom kontrolom. I nad onim što produkcijskoj kontroli izmiče, nad destruktivnim posljedicama produkcije.

Kontrolu nad destruktivnim posljedicama produkcije i njihovo ograničavanje preuzima zato ekologija. Ekologija temeljno ekonomsko načelo, proizvesti što više sa što manjim troškovima, ograničuje sljedećim načelom: biti što ekonomičniji pri što manjoj destrukciji prirode. Predmet ekologije zato nije rad kao takav, supstancija i mjera (ekonomske) vrijednosti, nego radni proces kao podloga društvene produkcije, kao funkcija organizacije. Sadržaj organizacije je struktura funkcija, ne struktura elemenata kao takvih. Zato analitičko-reduktibilne znanosti postaju sada sekundarne, odnosno pretvaraju se u funkciju organizacijskih znanosti. Istraživački rad dakako još uvijek postoji, čak je sve značajniji, ali s točke gledišta organizacije i organizacijskih znanosti to nije više rad kao takav, nego zadatak. Istraživački rad je odsad moguće obavljati, naime na ravni društva, samo u okviru istraživačke zadaće. Istraživačke zadaće su dio istraživačkih projekata itd.

Ishodište organizacije nije dakle produkcija, nego ovladavanje produkcijom. Organizacija ne proizlazi iz rada, nego iz moći. Težnja za znanjem je u funkciji volje za moć. Ako se u radnom procesu svrhovita volja (zweckgemäβe Wille) očituje kao pažnja (Aufmerksamkeit), ako rad kao svrhovita djelatnost znači realizaciju radnikove predstave (Vorstellung), ako radnik mijenjajući prirodu u onom prirodnom ”ozbiljuje (verwirklich) svoju svrhu koju poznaje, koja poput zakona (Gesetz) određuje način (Art und Weise) njegova činjenja (Tun) i kojoj mora podrediti (unterordnen) svoju volju” (MEW 23, str. 193), u organizacijskoj se djelatnosti volja osamostaljuje od podređenosti i iz svrhovite se volje transformira u zakonodavnu volju. U produkciji je volja sredstvo svrhovite djelatnosti, dočim u organizaciji svrhe postaju sredstvima volje. Cilj organizacije kao volje za moć nisu realizirane (ozbiljene) svrhe same po sebi, nisu produkti kao takvi, nego ovladavanje uvjetima produkcije. Drugim riječima, konačni cilj organizacije jest povećanje vlastite moći. Zato i produkcija viška vrijednosti postaje sredstvom volje za moći, što se očituje u borbi među različitim središtima volje za moć za dominaciju na tržištu, ponajprije domaćem, potom na svjetskom. Borba za novi ekonomski poredak nije prije svega ekonomska borba, nego političko-organizacijska borba. Uostalom, upućuje na to i ime Svjetska trgovinska organizacija. Bez prave organizacije, rad ne znači mnogo.

Stvar organizacije nisu pojedinačne kompetencije, nego kompetencija dodjele kompetencije. Marx je koncepcijom klasne borbe problem otvorio na globalnoj razini.  Nietzsche je pojam volje za moć precizno razgraničio od drugih pojmova, pa i od pojma rada. U 20. stoljeću oblikovale su se organizacijske znanosti kao takve, razvila se sistemska teorija, pored makro-studija o moći (Parsons) nastaju podrobnije analize moći, primjerice Foucaultova mikro-fizika moći. Preko anglosakonske tradicije (Locke), što ju je u svoj sistem apsolutnog znanja preuzeo i Hegel, Habermas naspram rada kao instrumentalnog odnosa između čovjeka i prirode postavlja problem interakcije među ljudima, naspram etike rada (Weber) postavlja komunikativnu etiku. Na razini sistemske teorije Luhmann pak otvara pitanje odnosa među djelomičnim društvenim sistemima, pitanje independencije odnosno interpenetracije među funkcijama u strukturi društvene organizacije.

Društvena organizacija u smislu strukture nije isto što i organizacija društva. Nije samo ili prije svega rezultat svrhovite djelatnosti. Društveno usmjeravanje znanosti nije identično sa znanstvenim usmjeravanjem društva. Suvremene organizacijske znanosti, koje proizlaze iz policentrične strukture volje za moć, na te razlike posebno su obazrive. Monocentrizam vrhovne kontrole, koji se oslanja na centralnu i centralističku ulogu svrhovite djelatnosti u radnom procesu, umiče se, zajedno s koncepcijom planiranja na podlozi algoritama monokauzalnih društvenih znanosti, determinističkih društvenih znanosti. Nije posrijedi samo postupno planiranje i mrežno programiranje, nego prije svega respektiranje imanentnih i zato ireduktibilnih posebnosti pojedinačnih područja (djelatnosti) u društvu. Zahtjev istraživačke djelatnosti, primjerice, nije moguće reducirati na zahtjeve istraživalačke politike, jer znanstveno-istraživačka djelatnost spada, osvrnemo li se na društvene djelomične sisteme, najprije u kulturu, a tek onda u politiku. I premda zahtjev za invencijom proishodi iz inovacijskih potreba industrije i ekonomije, inovacije nema bez invencije, a invencije nema bez intuicije. Učinkovita organizacija ne isključuje, nego pretpostavlja autonomiju različitih društvenih djelatnosti i zahtjeva što iz njih proishode. Višak moći proizlazi iz sposobnosti koordiniranja zahtjeva, a ne iz subordinacije potreba. Prava moć je u formiranju relativno autonomnih središta volje za moć, u transformiranju ljudi u subjekte, a ne u deformiranju čovjeka u radnu životinju ili pukog izvođača. Tko je tek na tom stupnju razvića, na stupnju discipliniranja i uniformiranja, nužno zaostaje.

No problem najrazvijenih u ovom stoljeću sve je manje organizacija, a sve više nešto drugo. Sve se jasnije pokazuje da zapravo manjka odgovor na pitanje: zašto? Zašto tako, a ne drukčije? U središte izbija pitanje smisla. I ukoliko nemamo odgovora na to pitanje smisla, ukoliko ne znamo u čemu je smisao, štoviše ukoliko ne znamo ni gdje tražiti i posljedično naći smisao, nahodimo se posred nihilizma. Njegov je puni razmah navijestio Nietzsche, a vrhunac postavio upravo u naše vrijeme. U toj posljednjoj etapi njegova dozrijevanja iz pasivnog u aktivni nihilizam vodeće geslo postaje: bolje htjeti ništa nego ništa ne htjeti. Naše 21. stoljeće zato postaje stoljeće traženja smisla, odnosno orijentacije. Jezgro prezentne krize nije zato ni gubitak rada ni nestanak srednje klase, nije ni slabljenje volje za moć i organizacijska neučinkovitost, nego upravo dezorijentiranost u odnosu na smisao.  Jer bez orijentacije gube smisao kako produkcija tako i organizacija, kako rad, princip produkcije, tako i volja za moć/vlast, princip organizacije. Preduvjet orijentacije je razumijevanje. I ako su filozofi svijet dosad samo tumačili, a revolucionari mijenjali, stvar je sada u tome da svijet razumijemo. Razumjeti svijet, odnosno razumjeti sve i svako bivstvujuće u njegovu bivstvovanju, znači otvoriti se orijentaciji koja nije podvrgnuta radnoj svrsi ili cilju volje za moć, nego pada u jedno sa smislom bivstvovanja.

 

 

 

 

Subjekt i svet

Mario Kopić:

 

Biti u svijetu i imati svijest

 

Za čovjeka koji se rodi ne kažemo da je došao do svijesti, nego da je došao ili dospio na svijet. Rođenje znači dolazak na svijet i živjeti znači – polazeći od tako shvaćenog rođenja – biti na svijetu. Čim se rodimo, već smo na svijetu, u svojoj egzistenciji smo takoreći bačeni u svijet, a da pritom nismo u mogućnosti unaprijed premišljati, odnosno odlučiti o tome želimo li ili ne želimo ugledati svjetlo svijeta.

U svom bivstvovanju smo tu prije nego se uopće osvijestimo. Naša egzistencija prethodi dakle našoj svijesti. Prije nego što pridobijemo svijest, odnosno imamo je kao svijest o nečemu, svagda smo već na svijetu i u svijetu. Automatski tražeći majčino mlijeko, već smo upravljeni na drugoga i na stvari u svijetu. Ta upravljenost (usmjerenost), ta intencionalnost, nije samo pred-teorijska nego i pred-svjesna. Svjesnoj spoznaji prethode pred-svjesni načini bivstvovanja: psihoanaliza tako govori o nesvjesnom i u njegovu okviru, na primjer, o nesvjesnoj tjeskobi, zebnji, koja nas zgrabi pri rođenju i potom nas prati cijeloga života. Prema Heideggerovoj pak egzistencijalnoj analitici, tjeskoba (Angst) je način bivstvovanja, način kako u svojem bivstvovanju jesam to što jesam, naime egzistencija (ek-sistencija): tu-bivstvovno bivstvujuće, kojemu je u vlastitom bivstvovanju stalo do samog tog bivstvovanja (in seinem Sein um dieses Sein selbst geht). Jer je dakle u mojoj biti (esenciji) bivstvovanje i ništa drugo nego bivstvovanje, jer moja esencija nije drugo do moja egzistencija, doći na svijet i biti u svijetu već znači biti u brizi (Sorge) za svoje bivstvovanje, odnosno: tu-bivstvovanje (Dasein). Tjeskoba je samo druga strana te brige. Ona strana u kojoj mi je tjeskobno zbog činjenice da za smrt – koja me čeka, doziva iz budućnosti – nikada nisam premlad. Čim se rodi, čovjek je dovoljno star da umre, pjevao je srednjovjekovni mistik Ackermann iz Češke (Sobald ein Mensch zum Leben kommt, sogleich ist er alt genug zu sterben). „Svi smo mi osuđenici na smrt“, kaže i Oskar Davičo.

Briga i tjeskoba nisu iste prirode kao na primjer uzrok i učinak. Uzrok i učinak su kategorije i odnose se na stvari koje ne egzistiraju. Tjeskoba i briga kao načini ljudskog bivstvovanja, odnosno momenti tubivstvovanja kao bivstvovanja u svijetu – elementi su egzistencije. Te elemente Heidegger naziva egzistencijali. Egzistencijali nisu kategorije, nisu predikati bivstvujućeg kao bivstvujućeg, nego su jedino i samo načini bivstvovanja tubivstvovno bivstvujućeg, to jest egzistirajućeg.

Egzistirati ili ljudski biti znači biti u svijetu. Biti u svijetu – In der Welt sein – kao esencijalni način egzistencije je zato izvorni egzistencijal, egzistencijal koji nosi ili obuhvaća sve druge egzistencijale. Njegova sadržajna dimenzija izražava se u brizi, koja je dakle temeljni egzistencijal, unatoč tome da su egzistencijali kao načini bivstvovanja, bez kojih nema čovjeka kao čovjeka, kao egzistencije, jednakoizvorni.

Briga kao temeljno određenje bivstvovanja u svijetu ne okreće me samo sebi samome u mojem bivstvovanju, nego me kao izvorni način egzistiranja, kao vodeći fenomen tu-bivstvovanja, svagda već upravlja na stvari svijeta. Biti u svijetu znači biti okrenut stvarima svijeta, upravljen na stvari svijeta. Briga je svagda briga za… I u tome je izvorno značenje intencionalnosti. Štoviše:

Polazeći od fenomena brige kao temeljne strukture tubivstvovanja može se pokazati da je ono što se u fenomenologiji shvatilo pod intencionalnošću i kako se shvatilo, fragmentarno, da je to samo izvanjski viđen fenomen.

Intencionalnost naime nije tek osobina svijesti kao svijesti o nečemu, nego je identična sa strukturom bivstvovanja u svijetu, odnosno s upravljenošću brige kao brige za… Tek iz brige za, prije svega brige za vlastito bivstvovanje, može nastati svijest o nečemu. Tek iz bivstvovanja u svijetu nastaje svijest o stvarima svijeta. Točnije: o unutar-svjetskim stvarima.

Biti u svijetu nije posljedica toga da imam svijest, nego je uvjet mogućnosti svijesti. Naime, svijesti kao svijesti o nečemu, odnosno kao spoznavajuće svijesti. To znamo već iz svakodnevnog jezika: došao sam do svijesti, izgubio sam svijest, pao sam u nesvijest … Neovisno o svjesnosti ili nesvjesnosti dakle to (JE)SAM, izražaj mog bivstvovanja u prvom licu, svejednako ostaje. Biti u svijetu ne znači jedino i samo svjesno biti. Moja egzistencija, elementi koje su egzistencijali (briga, tjeskoba, radost, krivnja, dosada itd.), prethodi meni kao svjesnom Ja.

Kao egzistencija sam u svijetu prije nego što postanem svjestan samoga sebe kao Ja i prije nego se unutar svijesti kao svijesti o nečemu (us)postavim kao subjekt koji to nešto dostavlja kao intencionalni objekt. Struktura bivstvovanja u svijetu prethodi intencionalnoj strukturi svijesti. Kao egzistencija (čovjek) sam pred samim sobom kao svjesnim Ja i možebitnim subjektom. Upravo tako ni objekata ne bi bilo ako prije toga ne bi bilo stvari: ako tu, u svijetu, ne bi bilo bivstvujućih stvari što ih subjektnom intencionalnom upravljenošću potom možemo pretvoriti u predmete ili objekte.

Postoji dakle razlika između čovjeka kao egzistencije (tu-bivstvovanja) i čovjeka kao subjekta. Postoji razlika između stvari kao bivstvujuće stvari i stvari kao objekta (shodno tome i razlika između prirode kao prirode i prirode kao predmeta čovjekova rada). I postoji razlika, primarna razlika, između biti u svijetu i imati svijest o nečemu.

Ako je subjekt načelno bezgraničan, čovjek kao egzistencija ima svoje granice. I u odnosu na svoju slobodu. No ta ograničenost čovjeka kao egzistencije na ontološkoj razini znači njegovu slobodu, egzistencijalnu slobodu koja subjektu nije dana. I s tog aspekta je autoblokada subjekta beskonačna. Čovjek može postati subjekt, a subjekt ne može postati čovjek. Dok je subjekt (novovjekovna) metafizička postavka, čovjek je pretpostavka metafizike. Samo dakle iz tubivstvovanja čovjeka može kao bivstvovno-povijesna prigoda nastati, odnosno izniknuti subjektivitet subjekta.

Heidegger je u svojoj egzistencijalnoj analitici prvi uvidio i ocrtao te razlike, razlike što ih većina filozofa ni danas ne može razumjeti, a nekmoli respektirati. O tome svjedoči promašeno razumijevanje post-modernosti, koje je upravo u tome da respektiramo te diferencije, a ne u tome da (ultra-modernistički) potenciramo subjektivitet subjekta, depotenciramo objekte u simulakrume i intencioniramo svijest o nečemu u svijest o ničemu.

Kako se to zapravo dogodilo? Naime, šezdesetih je godina 20. stoljeća u Njemačkoj dominirala marksistički obojena kritička teorija. U Francuskoj se nakon epohe egzistencijalizma na prijelazu iz pedesetih u šezdesete godine oblikovao strukturalizam, koji se u drugoj polovici šezdesetih godina preobrazio u tzv. post-strukturalizam (ili neo-strukturalizam). Taj je sedamdesetih godina započeo prodirati i u SAD, odakle se krajem sedamdesetih godina, ovjenčan „svjetskom“ reputacijom, vratio natrag u Europu. Post-strukturalizam je zapravo melanž ultramodernizma i postmodernizma. Polazi od razlike između čovjeka kao egzistencije i čovjeka kao subjekta, no umjesto čovjeka kao egzistencije, zbog egzistencijalističkog kompleksa što ga je naslijedio od strukturalizma, forsira različite procese bez subjekta: proces označitelja (Lacan: označitelj reprezentira subjekt za nekog drugog označitelja), proces diferancije, la différance (Derrida: diferancija kao razlučivanje razlika, odnosno opreka), klasni proces (Althusser: povijest kao proces bez subjekta na podlozi klasne borbe), proces želja (Deleuze: motorizirano nomadstvo užitaka) itd. itd. Preciznijem hermeneutičko-fenomenološkom pogledu ubrzo se pokazuje da ti procesi bez subjekta (koji su „bez“ subjekta uistinu samo u toj mjeri ukoliko se navodno zbivaju nad subjektom kao njihovoj podlozi, što znači da subjekt kao sub-jectum –  kao ono što pod-leži, podležeće, podmet – direktno trebaju) označuju prije svega osamostaljivanje i samopredstavljanje, neprestano samopostavljanje subjektiviteta. Subjektiviteta kao takvog, subjektiviteta koji više ne leži u subjektima, kao unutrašnja bit (središte) subjekta, nego subjektiviteta koji je sam stupio na scenu, kao Drugi (drugi s velikim početnim slovom jest ujedno veliki drugi) subjekata, odnosno kao ono drugo (od) sub-jekata, kao nešto prvotno i nad-bivstvovno u odnosu na ljudski subjekt (označitelj, diferanciju, klasnu borbu, užitak…). Zajednička karakteristika različitih varijanti tzv. post-strukturalizma jest dakle da je kod njih post-moderna razlika između čovjeka kao egzistencije i čovjeka kao subjekta precrtana identifikacijom čovjeka sa sub-jektom, s onim pod-ležećim. Dok će za Heideggerovu egzistencijalnu analitiku subjekt biti tek povijesna (novovjekovna, kartezijanska) postavka čovjeka kao egzistencije, post-strukturalisti negiraju čovjeka kao Subjekt (gospodara nad svim što jest, dakle i nad samim sobom), ujedno ga nadpovijesno postavljajući u položaj sub-jekta. Iz (egzistencijalističkog) precjenjivanja čovjeka padaju u drugu krajnost, u podcjenjivanje čovjeka. To se veoma očito pokazuje u njihovu odnosu spram čovjeka kao prirodnog bića, bića prirode. Prirodu direktno stavljaju takoreći u zagrade. Familijarni su samo u urbanoj problematici, u pejzažu „druge“ prirode. Priroda kao priroda im izmiče. Problematika je prirode kao prirode naravno bila strana i Heideggeru, no pitanje je prirode postavljao usporedno s pitanjem čovjeka kao egzistencije. Pustiti da bude Heideggeru naposljetku znači pustiti čovjeku da bude čovjek, a prirodi da bude priroda.

Heidegger, ukratko, istupa iz kartezijanske paradigme tako da silazi na razinu koja je dublja od razine modernog, novovjekovnog subjekta. Ne odbacuje razinu čovjeka kao subjekta (razinu stvari kao objekata, svijesti kao svijesti o nečemu), nego odbacuje, ukazujući na izvorniju ili dublju ravan od te, njezinu apsolutizaciju. Ekspanzionističku eskalaciju subjekta, odnosno subjektiviteta.

Ispostavljajući se naime kao subjekt, u svojem se bivstvovanju dakle ne poistovjećujem posvema s njim, odnosno sa subjektivitetom kao esencijom (bivstvovnošću) subjekta. Moja tu-bivstvovna „pra-esencija“, bez koje uopće nisam čovjek, ostaje izvanpovijesna podloga mojih bivstvovno-povijesnih određenih uloga i na njih vezanih sloboda ili nesloboda. Budući da je istina tu-bivstvovanja, zbog tajne koja je u srcu istine kao ne-skrivenosti, neiscrpna, čovjeka kao egzistenciju ne može preuzeti u sebe nijedna od njegovih povijesnih postavki. I zato pri prevladavanju ili pregorijevanju novovjekovne metafizike subjektiviteta nije riječ o potpunom brisanju nego samo precrtavanju subjektiviteta subjekta, odnosno objektiviteta objekta. Drugim riječima, za čovjekov silazak k vlastitom tu-bivstvovanju nije potrebno negiranje samoga sebe kao subjekta, nego samo distanciranje od apsolutizacije subjekta, distanciranje od povampirena subjektiviteta što čovjeka pretvara u bezobzirnu, brutalnu zvijer i time ga uništava kao čovjeka. Opasnost na kraju metafizike (nihilizma) je dakle dvostruka: proishodi kako iz bezuvjetne afirmacije tako i iz bezuvjetne negacije subjektiviteta i time čovjeka kao subjekta. I jedno i drugo vodi u ništenje čovjeka kao povijesne egzistencije, odnosno u nepovratnu finalizaciju nihilizma.

 

Husserl

Mario Kopić:

 

Prigodnost slike prirode

 

Filozofija prirode je dio metafizike, element njezine onto-teološke strukture. Tako Hegel na početku 19. stoljeća svoju Enciklopediju filozofskih znanosti dijeli na znanost logike, filozofiju prirode i filozofiju duha.

Filozofija prirode se potom cijepa na tri dijela: na mehaniku, fiziku i organiku. Hegel svojim raščlanjivanjem filozofskih znanosti slijedi kartezijansku podjelu svega što jest. Cartesius, Descartes, svekoliko bivstvujuće dijeli, odnosno cijepa na protežne stvari (res extensa) i misaone stvari (res cogitans). Prve su obuhvaćene u prirodi, druge u duhu. Time stupamo u novovjekovni, moderni dualizam. S obzirom na prirodu, stupamo pod kapu kartezijansko-njutnovske mehanicističke paradigme. Hegel doduše ističe organskost prirode, no prirodu kao prirodu još ostavlja u predvorju duha. A time i u predvorju povijesti. Do razumijevanja povijesnosti prirode dolazi tek u 20. stoljeću. Pri tome povijesnost treba razumjeti u strogo filozofskom značenju. Ne u empirijskom značenju nastanka svemira i sunčevog sistema, oblikovanja geoloških slojeva i razvića vrsta, uključivši nastanak čovjeka, nego u meta-empirijskom značenju, koje se odnosi na horizont unutar kojega nam se priroda pokazuje na određen način. Tu nije riječ o razviću fenomena u prirodi, nego o razviću prirode kao fenomena, o nastajanju i nestajanju različitih povijesnih slika o prirodi.

Uvod u razumijevanje povijesnosti prirode predstavlja hermeneutika Wilhelma Diltheya krajem 19. stoljeća. U kriznim godinama, nakon Prvog svjetskog rata, a još oštrije u godinama prije Drugog svjetskog rata, osjećaj za povijesnost prirode i svijeta općenito se produbljuje, sve do uvida u povijesnost same povijesti odnosno razumijevanja povijesti.

Edmund Husserl u znamenitom bečkom predavanju „Kriza europskog ljudstva i filozofija“ (Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie), od 7. maja 1935, temeljni izvor krize otkriva upravo u kartezijanskom dualizmu, koji se na području znanosti izražava u opreci između prirodnih i duhovnih znanosti. Prirodne znanosti su u ime matematičke egzaktnosti započele prisvajati za sebe prvenstvo. Postale su toliko agresivne da pokušavaju svoj način istraživanja, svoju metodu, nametnuti i duhovnim znanostima. Pri tome uopće nisu svjesne da su zatočene u posve određeno poimanje prirode, da polaze od povijesno određenog pojma prirode, koji prihvaćaju kao nešto samorazumljivo i zbog čega ga ne nastoje tematizirati. I zbog čega ostaju bez vlastite tematizacije, a kamoli problematizacije. Ostaju zavijene u naturalizam i objektivizam, u ono što danas nazivamo naivni realizam, u uvjerenje da ono što otkriva prirodna znanost postoji već u prirodi samoj, u prirodi kao prirodi, odnosno da je prema modernim prirodnim znanostima konstituirana priroda, priroda kao pred-met novovjekovne znanosti, isto što i priroda o sebi. Riječju, da prirodni zakoni predstavljaju zakone prirode, odnosno da se priroda ne razlikuje od naše spoznaje prirode. Nasuprot tom samouvjerenju, Husserl nastupa s konstatacijom da je sve ono što prirodne znanosti otkrivaju – tu dakako nisu mišljene pojedinačne činjenice – zapravo proizvod čovjekova duha. Štoviše, duhovna tvorba je i priroda kao priroda. Kao duhovna tvorba priroda nije izvan nego unutar duha: „Ukoliko duhovna znanost kao sveobuhvatna znanost o duhovnom svijetu ima za temu sve osobe, sve vrste osoba i osobnih ostvarenja, sve vrste osobnih tvorevina koje se tu nazivaju kulturne tvorevine, ona utoliko obuhvaća, dakle, i prirodnu znanost i prirodoznanstvenu prirodu o sebi, prirodu kao realnost“.

Husserl svoje tvrdnje podupire navodom da historičar kao istraživač duha, kulture u nekoj sferi, među svoje fenomene neprestano uvrštava i fizičku prirodu, recimo prirodu antičke Grčke. No ta priroda nije priroda u prirodnoznanstvenom smislu, nego ono što je antičkim Grcima važilo ili slovilo kao priroda, što su oni u svojem okolnom svijetu (Umwelt) predočavali kao prirodu, kao prirodnu zbilju ili zbilju prirode. Historijski okolni svijet Grka nije isto što i objektivni svijet moderne znanosti, nego je to njihova „predstava svijeta“ (Weltvorstellung), odnosno njihovo vlastito subjektivno važenje (Geltung) sa svim onim zbiljnostima koje u njemu i za njih znače, kao što su demoni, odnosno bogovi, satiri, erinije itd. I Husserl izvodi zaključak: „Okolni svijet je pojam koji svoje mjesto ima isključivo u duhovnoj sferi. To što živimo u našem svakodnevnom okolnom svijetu, kojemu su posvećene sve naše brige i trud, označuje činjenicu koja se odigrava čisto u duhovnosti. Naš okolni svijet je duhovna tvorba u nama i našem historijskom životu. Za onoga koji ima temu duh kao duh zato tu nema nikakva razloga da za njega traži neko drugo objašnjenje osim čisto duhovno. A to vrijedi i uopće: besmislica (Widersinn) je htjeti vidjeti prirodu okolnog svijeta (umweltliche Natur) kao u sebi stranu duhu (in sich Geistesfremdes) i shodno tome htjeti podzidati (unterbauen) duhovnu znanost prirodnom znanošću i tako je navodno činiti egzaktnom.“

Prirodnu znanost, koja je duhovno-povijesni proizvod, ne možemo objasniti prirodnom znanošću. Prirodne znanosti su po svojem izvoru grčke, izviru iz teorijskog stava filozofije, iz duha Europe, koja se kao duhovna veličina rodila u antičkoj Grčkoj. Europa u duhovnom značenju, a to je temeljno značenje Europe, razvila se i razvija se iz ideje uma. Iz njegova beskonačnog zadatka, koji je u približavanju Istini, to jest stvari samoj. Taj cilj je i putokaz. U tome je duhovni telos/svrha europskog čovjeka, teleološki smisao po cijelom svijetu proširene europske civilizacije. Jer „ideje su jače nego sve empirijske moći“.

Priroda je, za razliku od duha, samo prividno (scheinbar) samostojna. Duh nije nikakav dodatak prirodi, duh nije u prirodi ili pored prirode, nego sama priroda spada u sferu duha (Geistessphäre). Europska kriza izvire iz odvajanja, odstranjivanja prirode od duha. Iz izdvajanja prirodnih znanosti iz duhovnih znanosti, odnosno iz znanosti o duhu kao jedine prave teorije, to jest filozofije. Za krizu nije kriv teorijski, umski stav. Ni stav modernog racionalizma, koji preko Descartesa oživljava Platonovu i Aristotelovu težnju za istinom, njezinu radoznalost. Krivnja je, tvrdi Husserl, u otklonu od tog i takvog racionalizma. Krivnja je u zabludjelom racionalizmu, racionalizmu koji sebe sama zbunjuje (sich verirrenden Rationalismus), racionalizmu koji se gubi u naturalizmu i objektivizmu. U istraživanju prirode kao nečega što je izvan duha, što slijedi vlastite zakone, a ne zakone duha. Zato se ti zakoni čovjeku pokazuju kao nešto tuđe, kao nešto neprivlačno. Čovjeka pri tome spopada umor, zamor, sustalost (Müdigkeit). Umor je u jezgri postojeće krize. Pobijediti i prevladati krizu moguće je samo heroizmom duha (Heroismus der Vernunft), vjerom u Um, odnosno i u umnost (svrhovitost) povijesti, uključujući umnost razvića znanosti. Telos, svrha znanosti, na duhovnoj se ravni ne razlikuje od Svrhe čovječanstva.

Za Husserla dakle povratak stvarima samim ne znači povratak prirodi, nego povratak umnosti duha. Povratak stvarima znači povratak prirode u sferu duha, pod nebo duhovnog samoosmišljavanja čovjeka. Priroda, kako se pokazuje sama od sebe, priroda kao priroda, nije stvar o sebi, nego fenomen. Fenomen što ga u svoj dimenziji može uvidjeti samo duhovno oko. Svako je drugo gledanje, prema Husserlu, naivno. Rečeno u današnjem jeziku: geslo o vraćanju prirodi kao sferi nedirnutih stvari o sebi jest izraz ekologističke naivnosti!

Tri godine nakon Husserlova bečkog predavanja „Kriza europskog ljudstva i filozofija“, Martin Heidegger imao je u Freiburgu predavanje „Utemeljenje novovjekovne slike svijeta iz metafizike“, danas znano pod nazivom Doba slike svijeta.

U Heideggerovu predavanju nema više hegelovskog povjerenja u teleologiju duha, u svrhovitost povijesti, povjerenja što smo ga susreli i kod Husserla. Prema Heideggeru, u prezentnoj krizi nije riječ o otklonu od racionalizma, nego je već racionalizam sam kao takav otklon u krizu. Heroizam duha, duha koji se potvrđuje kao raz-um (ratio), zato ne može to stanje poboljšati, u najboljem slučaju može ga pogoršati. Novovjekovni dualizam između prirode i duha, iz kojeg proizlazi otuđujuća uloga naturalizma i objektivizma, već je sam posljedica nekog dubljeg dualizma, rascjepa između objekta i subjekta. Zato je pribjegavanje subjektivizmu i subjektivitetu naprosto bezizlazno.

Uzmimo stav: čovjek je subjekt. Taj nam se stav stoljećima činio samorazumljivim. Štoviše, izlaganjem čovjeka kao subjekta stvorena je pretpostavka za antropologiju svake vrste i pravca. I zato je antropologija ono tumačenje čovjeka koje u temelju već zna što je čovjek i stoga nikad ne može pitati tko je on, budući da bi s tim pitanjem morala sama sebe prepoznati kao uzdrmana i nadmašena. Prema Heideggeru, navedeni je stav (čovjek je subjekt) kao univerzalna izjava nevažeć. Jer važi tek od novoga vijeka nadalje. Tek Descartes izjednačuje čovjeka sa subjektom, a vanjski svijet, odnosno prirodu, s objektom. Prije Descartesa, u srednjem i starom vijeku, čovjek nije bio subjekt, nije se smatrao subjektom, a priroda nije bila tretirana kao objekt.

Samo u modernom dobu čovjek se dakle odnosi spram prirode kao spram svojega pred-meta. Bilo kao pred-meta upotrebe, bilo kao predmeta istraživanja. U predmodernim dobima, kad se čovjek nije smatrao subjektom, ni na prirodu nije gledao kao na predmet. Grčka physis, koja ima isti korijen kao naša riječ bivstvovanje, nije predmet, nego samo iz sebe ničuće (das von sich aus Aufgehende) bivstvo (ousia). Phyis znači rast i rađanje. Srednjovjekovna natura jest stvorenje ili kreatura u koje spada, premda kao njegova kruna, i čovjek. Treba dakle razlikovati na jednoj strani čovjeka i subjekt, a na drugoj strani stvari i predmete, globalno gledano: prirodu kao prirodu i prirodu kao predmet modernog čovjeka, odnosno subjekta.

To nas razlučivanje iz modernog antropocentričnog subjektivizma uvodi u post-moderno, odnosno post-antropocentrično doba. To ne znači da se vraćamo u pred-moderni svijet, da nakon modernog doba demitologizacije uvodimo nekakvu remitologizaciju i da nakon ničeovske smrti Boga uspostavljamo poganstvo, ovaj put neopoganstvo, poganstvo s novim bogovima i demonima. Patuljci i druga njima srodna bića se u prirodu, premda neki predstavnici „nove duhovnosti“ to žele, ne mogu vratiti. Post-modernost nema ništa zajedničko s takvim retrogardnim i retrogradnim težnjama. Zato novovjekovni antropocentrizam ne zamjenjuje starovjekovnim kozmocentrizmom, nego nastoji čovjeka uvidjeti kao čovjeka i prirodu kao prirodu. Čovjek nije ni stvoreno biće (kreatura) ni autofabrikat, od strane samog sebe proizvedeno biće („biće prakse“). Čovjek je autohtono biće koje se kao prirodno biće rađa u jednako tako autohtonoj prirodi.

Husserl je tridesetih godina govorio o krizi europskog ljudstva. Danas govorimo o krizi moderne civilizacije kao takve. To je kriza modernog uma, racionalizma. Njemu u političkom aspektu korespondira pojam suvereniteta kao posljednje (apsolutno imune) instance iznad koje više nema nikakve druge moći. Zato se s post-modernog aspekta um (ratio) i duh (spiritus) ne pokazuju više kao identični. Um nije kadar za samoosmišljenje. Ono može nastati samo iz duha, u području njegove slobode. Iz pitanja o smislu bivstvovanja. I o smislu bivstvovanja kojemu je u svom bivstvovanju zavjerena priroda. Slika prirode u kojoj djeluju zakoni željeznom nužnošću, odnosno kauzalno-deterministička slika prirode, samo je i jedino moderna slika prirode. Dopuna te slike, unutar-modernistička dopuna slike prirode, jest slika prirode kao predmeta svrhovite djelatnosti, kao sredstva teleologije Uma koji je kadar rukovati i kauzalnošću, podrediti tzv. prirodne zakone i preko tog podređivanja raspolagati prirodom i njezinim silama.

Posvema drukčija od tih (korelativnih) modernih slika prirode jest priroda s kojom se ne susrećemo kao subjekti, nego kao na zemlju vezana, smrtna, konačna bića, kao bića koja usud svijeta nemamo u svojim rukama, nego smo po svom bivstvovanju „u rukama“ bivstvovanja kao bivstvovanja. Moderna slika prirode vladala je stoljećima, no s ontološko-povijesnog gledišta, riječ je samo o sticaju ili prigodi. To je doduše bila epohalna prigoda, no unatoč tome nešto prigodno. A prigodnost nije slučajnost. Slučaj je slučaj, to jest odstupanje od kauzalnosti, a prigoda je usudna. Zato će nas usud moderniteta, kako sa svojom svjetlošću tako i svojim sjenama, još dugo pratiti.

 

 

Humanizam

Mario Kopić:

 

Ontologija i etika

 

Prvi objavljeni dokument o Heideggerovu mišljenju nakon Drugog svjetskog rata jest Pismo o humanizmu, podulji članak napisan 1946. godine kao otvoreno pismo Jeanu Beaufretu, Heideggerovu najznačajnijem apostolu na poslijeratnoj francuskoj filozofskoj sceni. Beaufret je, kako sam kaže, 4. juna 1944, na dan savezničkog iskrcavanja u Normandiji, imao svoj doživljaj Heideggera: prvi put ga je razumio! I to je za nj bio tako sretan moment da je u usporedbi s njim blijedila sva radost zbog nazirućeg oslobođenja Francuske. Tko bi mu mogao dati neke novosti o Heideggeru? Je li živ? Jednog jutra u Terre des Hommes nalazi fotografiju popraćenu objašnjenjem: ”Što je metafizika? Heidegger u razgovoru s nekolicinom savezničkih vojnika”. Kasnije, kod Coq d’or, Baufretu kao da je suđeno da za susjednim stolom susretne jednog od njih, Frédéricka de Towarnickog, zadužena za kulturu kod maršala Lattrea de Tassignyja. Onaj tko je snimio sliku bio je Alain Resnais. Kad su Francuzi ušli u Freiburg, Beaufret je preko mladog germanista Palmera poslao Heideggeru ushićeno pismo: ”Da, s Vama je sama filozofija ta koja se odlučno oslobađa svekolike banalnosti (Platitüde) i pridobiva ono bitno svojeg dostojanstva”. Heidegger mu 23. novembra odgovara: ”Plodna misao stječe, pored čitanja i pisanja, sinusiju (synousia) u razgovoru i radu kakav je pouka/nastava (enseignement), bilo da se ona prati ili drži…”. I poziva Beaufreta u posjetu. Posjeta je bila u septembru 1946. i tako je započelo doživotno i intenzivno prijateljstvo. Prvi posljedak toga novouspostavljena odnosa jest upravo Pismo o humanizmu. Beaufret je pritom Heideggeru postavio pitanje: ”Kako riječi ‘humanizam’ povratiti smisao (comment redonner un sens au mot ‘Humanisme’)?”

Heidegger se drage volje latio pitanja, tim prije što je ono pružalo priliku da napokon odgovori na Sartreov esej ”Je li egzistencijalizam humanizam?”, koji se pojavio nekoliko mjeseci ranije i o kojemu se posvuda raspravljalo, pa i u Njemačkoj. Heidegger je tražio pogodnu priliku za polemiku, vidjevši u Sartreovu humanističkom egzistencijalizmu tek ekstenziju novovjekovne metafizike čovjeka kao subjekta. Za Heideggera homo sapiens kao metafizički čovjek nije već i homo humanus. ”No u čemu se sastoji čovječnost čovjeka?”. Ona nije u čovjeku kao subjektu, u njegovoj metafizičkoj postavci, koje je izražaj moderni humanizam, to jest novovjekovni antropocentrizam. Zato se od njega treba oprostiti. No ”mišljenje ne prevladava (überwindet) metafiziku time da je, još se više penjući, prekoračuje (übersteigt) i nekamo ukida (aufhebt), nego time da stupi natrag (zurücksteigt) u blizinu najbližeg (die Nähe des Nächsten). Taj silazak (Abstieg) je teži i opasniji nego uspon (Aufstieg), napose ondje gdje je čovjek zaglibio u subjektivitet. Silazak vodi u siromaštvo ek-sistencije homo humanusa (des homo humanus). U ek-sistenciji se napušta metafizičko područje animalnog čovjeka (des homo animalis). Vladavina tog područja posredan je razlog (Grund), što seže daleko unatrag, za zaslijepljenost i samovolju toga što se označuje biologizmom, pa i toga što se poznaje pod imenom pragmatizam. Misliti istinu bivstvovanja istodobno znači: misliti humanitet homo humanusa (die humanitas des homo humanus). Priznaje se humanitas u službi istine bivstvovanja (Wahrheit des Seins), ali bez humanizma u metafizičkom smislu”.

Francuski su čitatelji, kojima je isprva bilo namijenjeno Heideggerovo pismo, taj duplicitet humanosti novog ”drugog začetka” uglavnom previdjeli, vidjevši u njemu uglavnom teoriju o kraju čovjeka. U tom i takvom reduktivnom čitanju pismo je izazvalo pravu ”revoluciju” u francuskoj misli, ”stvorilo” je niz mislilaca od Foucaulta do Derride, pa čak snažno utjecalo i na Lacana. Budući da je Heidegger naspram Sartreova metafizičkog okreta od esencije prema egzistenciji (od esse essentiae prema esse existentiae, pri čemu je previđeno upravo ono esse, dakle bivstvovanje kao bivstvovanje) postavio strukturu egzistencijalne analitike, valja reći da je upravo on otvorio put francuskom strukturalizmu. Odbacujući egzistencijalistički, angažirani, zauzeti humanizam kao metafizički, antropocentrični humanizam, otvorio je put anti-humanizmu Foucaultova tipa. No već u samom pismu, dalekosežno, upozorava Heidegger i na prijeteću opasnost vulgarizacije: ”Zato što se govori protiv ‘humanizma’, bojimo se da je riječ o obrani in-humanog i veličanju barbarske brutalnosti. Jer što je ‘logičnije’ nego to da ostane onome tko negira humanizam samo potvrđivanje nečovječnosti… Što se tu događa? Čujemo da se govori o ‘humanizmu’, ‘logici’, o ‘vrednotama’, o ‘svijetu’, o ‘Bogu’. Čujemo da se govori o nekakvoj opreci svemu tome. Prepoznaje se i prihvaća znano kao nešto pozitivno. No ono što se pri tome čuvenju (Hörensage) na neki ne baš točno promišljen način govori protiv znanog, uzima se odmah kao negacija svega toga, a to kao ‘negativno’ u smislu destruktivnog”. Nije potrebno posebno naglašavati da svako brisanje humanosti koje je posljedica zahtjeva za radikalnom promjenom svijeta odista lako pada u in-humanost. Uostalom, sam je Heidegger, priključivši se tridesetih godina 20. stoljeća nacional-socijalističkoj revoluciji podlegao filozofskom veličanju upotrebe ”barbarske brutalnosti” protiv protivnika revolucije, padajući natrag u metafiziku, u krajnju metafiziku, prevratnu metafiziku volje za moć. Jer svaka je radikalna revolucionarna akcija metafizička i kao takva smrtonosna, naposljetku homicidna.

Pismo o humanizmu zapravo predstavlja odgovor na temeljno pitanje što ga je Beaufret postavio Heideggeru, pitanje odnosa između ontologije i (neke  moguće) etike.

Heidegger u pismu eksplicitno navodi da ga je neki mladi prijatelj ubrzo nakon izlaska Bivstvovanja i vremena (1927) upitao: ”Kada ćete napisati etiku?” Razumljivo je, misli Heidegger, da se tamo gdje je bit čovjeka mišljena tako bitno, naime samo iz pitanja o istini bivstvovanja, pri čemu čovjek svejedno nije uzdignut u središte bivstvujućeg, mora javiti zahtjev za obavezujućim uputama i pravilima koja bi naložila ”kako treba živjeti” čovjek koji je svjestan samoga sebe kao ek-sistencije u bivstvovanju, kao tu-bivstvovanja. Želja za nekom etikom je tim zdušnija što je čovjek ”smeteniji”. Što se teže snalazi u suvremenom svijetu tehnike, posred sveopće raspoloživosti, zahtijeva on neku čvrstoću, red i primjerenu sabranost pri planiranju i izvedbi projekata. A zbog te se nevolje današnjeg čovjeka, sažima stvar Heidegger, mišljenje ne može odreći svoje temeljne zadaće, koja je u tome da sjećanjem (Andenken) misli u metafizici zaboravljeno bivstvovanje kao bivstvovanje, bivstvovanje kao istinu bivstvujućeg. Sveg bivstvujućeg, prije svega tu-bivstvovno bivstvujućeg.

Spuštanje k bivstvovanju kao bivstvovanju, razgradnja metafizike kao onto-teologije, znači i razgradnju tradicionalnih filozofskih disciplina, uključivši ontologiju i etiku. Mišljenje bivstvovanja seže pod te discipline i zato je više, a ne manje disciplinirano od njih. Strožije, a ne labavije mišljenje. Discipline kao discipline, ”logika”, ”fizika” i ”etika”, prvi se put pojavljuju u Platonovoj akademiji, u vrijeme kad se iz filozofije kao ljubo-pitnosti odnosno rado-znalosti (philosophia) započinje oblikovati znalost, školsko znanje. Rađati se naime započinje znanost (episteme) namijenjena školskoj poduci, a zamire mišljenje. Mislioci prije tog vremena ne poznaju ”logiku”, no zbog toga ne misle nelogično; ne poznaju ”etiku”, no zbog toga njihovo mišljenje nije nemoralno. Heidegger je uvjeren da Sofoklove tragedije sadrže izvorniji ethos nego Aristotelova predavanja o ”etici” i da samo jedna Heraklitova gnoma (ethos anthropo daimon) kazuje nešto toliko jednostavno da se neposredno objelodanjuje sama bit etosa.

Prvotno značenje grčke riječi ethos jest boravište, čovjekovo prebivalište, mjesto stanovanja. ”Ako ima dakle etika u skladu s temeljnim značenjem riječi ethos reći to da promišlja boravak čovjeka (Aufenthalt des Menschen), onda je ono mišljenje koje misli istinu bivstvovanja kao izvorni element čovjeka kao eksistirajućeg u sebi već iskonska etika. No to mišljenje onda nije tek etika zato što je ontologija”. Iskonska, prvotna (ursprüngliche) etika prethodi dakle ontologiji kao filozofskoj disciplini.

Ontologija već od sama početka misli samo bivstvujuće u (njegovu) bivstvovanju, odnosno bivstvovanje bivstvujućeg, a ne bivstvovanje kao bivstvovanje, to jest istinu bivstvovanja. ”No sve dotle dok nije mišljena istina bivstvovanja, sva ontologija ostaje bez svojeg fundamenta”. Otuda naziv ”fundamentalna ontologija” u Bivstvovanju i vremenu. No taj je naziv bio pogrešno shvaćen, budući da je tumačen na tradicionalan način. Ne kao silazak, nego kao još jedan korak naprijed, naime kao nekakav dvostruki korak ”s onu stranu bivstvenosti” (epekeina tes ousias). Mišljenje bivstvovanja kao bivstvovanja određuje tu-bivstvovni boravak čovjeka i zato, gledano s točke gledišta tradicionalnih filozofskih disciplina, nije ni etika ni ontologija. Dakle i pitanje o njihovu međusobnom odnosu, ne mislimo li ga izvornije, nema više podloge.

Budući da i razlika između teorije i prakse nastaje tek u platonizmu, mišljenje o istini bivstvovanja, koje se zbiva prije tog razlikovanja, ne može proizvoditi teorijske upute za etičku praksu, odnosno moralno djelovanje. Mišljenje bivstvovanja, ukoliko jest, jest samo sjećanje (spomen) na istinu bivstvovanja, ono nema (faktičke) učinke i rezultate. Zadovoljava svoju bit tako što jest. A ono jest kad – govorom – pusti bivstvovanju da bude. Time mišljenje bivstvovanja gradi ”kuću bivstvovanja”, usudno prebivalište čovjeka. Biti u svijetu znači biti u kući, znači prebivati u čistini. Govor o kući bivstvovanja pritom Heideggeru nije nikakva metaforika, nikakvo prenošenje slike o ”kući” na bivstvovanje, nego razotkrivanje mogućnosti za promišljanje što su u horizontu bivstvovanja ”kuća” ili ”prebivanje”, ”obitavanje” (Wohnen).

Horizont bivstvovanja je čistina (krčevina) (Lichtung) bivstvovanja, sveto iz kojeg svijetli/sveti svijet. Sveto je, prema Heideggeru, najprije spasonosno (das Heiligedas Heile). U tom smislu možemo navesti Heideggerove odgovore na primjedbe što su se pojavile već nakon izlaska Bivstvovanja i vremena i ustrajavaju do dana današnjeg. Pogledajmo samo tri od njih:

Imanentizam. ”Budući da kažemo da je bivstvovanje čovjeka u ‘biti-u-svijetu’, ustanovljava se da je čovjek ponižen do pukog ovostranog bića (bloβ diesseitigen Wesen), čime filozofija tone u pozitivizam. Jer što je ‘logičnije’ no to da onaj tko tvrdi svjetovnost (Weltlichkeit) bivstvovanja čovjeka pušta da važi samo ovostrano i negira ono onostrano i poriče (absagt) svaku ‘transcendenciju’.”

Ateizam: ”Budući da upozoravamo na Nietzscheovu riječ o ‘smrti Boga’, takvo se činjenje proglašava ateizmom. Jer što je ‘logičnije’ no to da je onaj koji je iskusio ‘smrt Božju’ – bez-božnik (Gott-loser)”.

Imoralizam. ”Budući da se govori protiv ‘vrijednosti’, zgražavamo se nad filozofijom koja se, navodno, usuđuje da najviša dobra čovječanstva prepusti preziru. Jer što je ‘logičnije’ no to da mišljenje koje negira vrijednosti nužno sve mora izdavati (ausgeben) za bezvrijedno (wertlos)”.

Počnimo s Heideggerovim odgovorima na ovu posljednju primjedbu. Na primjedbu da je riječ o imoralizmu, odgovara da mišljenje koje misli protiv vrijednosti ne tvrdi da je sve što se proglašava kao ”vrednota” lišeno vrijednosti. Treba samo konačno uvidjeti da upravo označivanjem nečega kao ”vrednote” to tretiramo samo kao predmet čovjekova vrednovanja. ”No to što je nešto u svojem bivstvovanju ne iscrpljuje se u svojoj predmetnosti, napose ne onda kad predmetnost ima karakter vrijednosti. Svako je vrednovanje, čak i tada kad pozitivno vrednuje, jedno subjektiviranje. Vrednovanje ne pušta bivstvujućem da bude, nego vrednovanje pušta bivstvujućem kao objektu svojeg djelovanja jedino – da važi (gelten)”. To neobično nastojanje koje bivstvovanje zamjenjuje s važenjem i na taj način hoće dokazati objektivnost vrednota, prema Heideggeru, ne zna što čini.

Označimo li ”Boga” za najvišu vrednotu, tada je to, konstatira Heidegger, uistinu poniženje božje biti, blasfemija. Blasfemija u odnosu spram bivstvovanja ”Boga” kao i spram svakog bivstvovanja. Mogli bismo dodati da najveće ”obezvrjeđenje” čovjeka znači upravo proglasiti čovjeka najvišom vrednotom. ”Misliti protiv vrijednosti prema tome ne znači bubnjati za bezvrijednost (Wertlosigkeit) i ništost (Nichtigkeit) bivstvujućeg, nego znači: protiv subjektiviranja bivstvujućeg do pukog objekta pred mišljenje dovesti čistinu (Lichtung) istine bivstvovanja”. Zato nije samo ishitrena, nego već u postupku pogrešna i tvrdnja da razumijevanje biti čovjeka iz odnosa te biti (tu-bivstvovanja) spram istine bivstvovanja znači ateizam. Ontološkom interpretacijom tu-bivstvovanja kao bivstvovanja u svijetu nije ni pozitivno ni negativno odlučeno o jednom mogućem bivstvovanju k Bogu, o jednom mogućem odnosu tubivstvovanja spram Boga. A još manje o samom bivstvovanju Boga. Je li posrijedi dakle ravnodušnost, indiferencija? Ne, jer mišljenje koje misli iz pitanja o istini bivstvovanja misli i o Bogu izvornije nego što je to kadra metafizika. Tu Heideggerovu tvrdnju prate znamenite formulacije da tek iz istine bivstvovanja možemo misliti bit svetog, da tek iz istine bivstvovanja možemo misliti bit božjeg (Gottheit), odnosno da tek iz biti božjeg možemo misliti ono što znači riječ ”bog” (Gott). Najprije moramo brižljivo čuti i razumjeti sve te riječi, potom će nam kao ljudima, odnosno tu-bivstvovnim bićima, biti dopušteno iskusiti i odnos čovjeka spram boga: ”Ta kako da čovjek sadašnje svjetske povijesti samo ozbiljno i strogo uzmogne pitati približava li se (nahe) Bog ili uskraćuje (entziehe) kad čovjek propušta da ponajprije misli o dimenziji u kojoj se to pitanje jedino može postaviti? A to je dimenzija svetoga, što čak kao dimenzija ostaje zatvorenom ako ono otvoreno bivstvovanja (Offene des Seins) nije raščišćeno/raskrčeno (gelichtet) i u svojoj čistini/krčevini čovjeku nije blisko (nahe)”. Dakako, takvo mišljenje, premda misli o bogu, još nije teizam niti ateizam. ”No to ne na temelju nekog ravnodušnog držanja, nego iz poštovanja granica (Achtung der Grenzen) što su mišljenju postavljene kao mišljenju, i to time što mu se daje kao ono-što-ima-da-bude-mišljeno (das Zu-denkende), istinom bivstvovanja”. Mišljenje nije vjera. Mišljenje bivstvovanja nije vjera u Boga, u Transcendenciju, u Ono što je ”s onu stranu bivstvenosti”. Nije i ne može biti. Ako bi mišljenje kao mišljenje to htjelo biti po svaku cijenu, tada bi zapalo u vlastitu nadmenost, osionost. Kao što vjera koja bi htjela biti vjerom nije vjera nego volja za vjerom. No iz umicanja pred Transcendencijom ne proishodi imanentizam.

”Ukazivanje na bivstvovanje-u-svijetu kao temeljnu značajku humanitasa homo humanusa ne tvrdi da je čovjek naprosto neko ‘svjetovno’ biće u kršćanski razumljenom smislu, dakle okrenut od Boga i čak odriješen od ‘transcendencije’. Tom se riječju mnije to što bi se jasnije nazvalo transcendentno. Transcendentno je nadosjetilno bivstvujuće. Ono važi kao najviše bivstvujuće u smislu prvog uzroka sveg bivstvujućeg. Bog se zamišlja kao taj prvi uzrok. No ‘svijet’ u imenu ‘bivstvovanje-u-svijetu’ nipošto ne znači zemaljsko bivstvujuće za razliku od nebeskoga, a ni ‘svjetovno’ za razliku od ‘duhovnoga’. ‘Svijet’ u tom određenju ne znači uopće neko bivstvujuće ni neko područje bivstvujućeg, nego otvorenost bivstvovanja (Offenheit des Seins). Čovjek jest i jest čovjek ukoliko je ek-sistirajući. On iz-stoji (steht… hinaus) u otvorenost bivstvovanja, otvorenost koja je kao bivstvovanje samo što si je kao nabačaj (Wurf) bit čovjeka nabacilo (entwurf) u ‘brigu’ (Sorge). Na taj način bačen stoji čovjek ‘u’ otvorenosti bivstvovanja. ‘Svijet’ je čistina (Lichtung) bivstvovanja u koju čovjek iz svoje bačene biti istoji. ‘Bivstvovanje-u-svijetu’ imenuje bit ek-sistencije u pogledu na raščišćenu dimenziju iz koje bituje (west) ono ‘ek’ te ek-sistencije. Mišljeno polazeći od ek-sistencije, ‘svijet’ je na stanovit način baš ono onostrano (das Jenseitige) unutar egzistencije i za nju. Čovjek nikada nije najprvo s ovu stranu svijeta čovjek kao neki ‘subjekt’, bilo to kao ‘ja’ ili kao ‘mi’. On također nikada nije najprvo i samo subjekt, što se, doduše, uvijek u isti mah odnosi i na objekte, tako bi njegova bit ležala u subjekt-objekt odnosu. Naprotiv, čovjek je ponajprije u svojoj biti ek-sistentan u otvorenosti bivstvovanja, koje otvoreno tek raščišćuje (lichtet) ono ‘između’ unutar kojeg neki ‘odnos’ subjekta spram objekta može ‘biti’.”

Svijet je ono što se čovjeku kao tu-bivstvovanju raščišćava odnosno raskrčuje iz čistine (krčevine) bivstvovanja, u koju je kao ek-sistirajući svagda već postavljen, odnosno ispostavljen, izložen. U odnosu spram svijeta čovjek nije sub-jekt, dakle svijet nije njegov ob-jekt, nego prostor slobode, otvorenosti u kojem prebiva. A to ne znači, ne može značiti, da je svijet s onu stranu ek-sistencije, s onu stranu tu-bivstvovanja. Jer svijet je upravo bivstvovanje koje je tu, koje je tu za ek-sistenciju i unutar nje.

Samo po sebi je jasno da nema tu-bivstvovanja bez bivstvovanja, ali niti bivstvovanja nema bez tu-bivstvovanja, bez čovjeka kao ek-sistirajućeg. Bivstvovanje je samo, ukoliko je ne-skriveno, ukoliko postoji istina bivstvovanja kao ne-skrivenosti. A to znači da je skrivenost (tajna), odnosno izvor ”nutarnje” raspornosti, u bivstvovanju samom. Nije posrijedi samo ontološka diferencija, raspor, dijafora bivstvovanja i bivstvujućeg, nego ujedno i svagda i ono rasporno, dijaforično u samom bivstvovanju, neovisno o bivstvujućem. U apsolutnom idealizmu njemačke klasične filozofije, kod Hegela i Schellinga, to rasporno u samom bivstvovanju očituje se kao negativitet. Umjesto da bi beskonačnost, odnosno ne-konačnost bila razumljena kao negacija konačnosti, konačnost se očituje kao manjak beskonačnosti. Za Heideggera negativnost i zlo nisu to tek po od-sutnosti Dobra, nego su dobro i zlo jednakoizvorni. ”Sa spasonosnim se utoliko više u čistini bivstvovanja pojavljuje zlo (Böse). Njegova se bit ne sastoji u pukoj zloći (bloβen Schlechtigkeit) ljudskoga djelovanja, nego ono počiva u onom zloćudnom jarosti (es beruht im Bösartigen des Grimmes). Oba, spasonosno i jarosno mogu ipak u bivstvovanju samo bitovati (wesen) ukoliko je samo bivstvovanje ono rasporno (das Strittige)”. Kao što zabluda nije samo proizvod čovjeka, nego izvire iz bludnje u bivstvovanju samom, tako ni zlo nije samo proizvod čovjekove zlovoljnosti ili zlonamjernosti, nego se rađa iz ”jarosti” bivstvovanja, iz njegove raspornosti, ne-cijelosti.

Zbog raspornosti u samom bivstvovanju rana je svijeta nezacjeljiva, otvorena. Svi pokušaji, od kojih je dakako vodeći onto-teološki pokušaj, da nađemo nešto čime bismo zacijelili ili zatvorili ranu svijeta, dosad su se pokazali ne samo neuspješnima, nego prije svega pogubnim. Sva pravila, sve norme, sva uputstva koja bi trebala odnos između dobra i zla eliminirati i nadomjestiti ga Dobrim, izopačila su se u Zlo. Umjesto da bi čovjeka dovela do totalna spasa (iscjeljenja), izgubila su se u pomahnitalosti, u gnjevu, zavela su čovjeka u bijesna, neetična djela.

Zato Heidegger ustrajava na etosu, na raspornosti bivstvovanja, odnosno upozorava na prebrze ”etičke” konstrukte i projekte što vode u propast. ”Bitnije od svakog postavljanja pravila jest da čovjek nađe prebivalište u istini bivstvovanja”. Preko zaborava bivstvovanja kao bivstvovanja čovjek je izbačen iz etosa i upravo zato traži izlaz u konstrukciji različitih etika. No tretirajući etiku kao svoj projekt, on je time pretvara u objekt svog subjektiviteta. Time samo povećava razdaljinu spram etosa kao prebivališta u istini bivstvovanja.

Različite etike, različiti odgovori na pitanje kako biti, pretpostavljaju dakle etos, kuću bivstvovanja, jedino prebivalište čovjeka kao čovjeka. Možemo razmišljati o dimenzijama i možebitnim prednostima kršćanske, budističke, konfucijanske ili neke druge etike, ali tek tada kad jedno drugome – pustimo biti.

 

 

 

Heidegger

Mario Kopić:

 

Fenomenologija krivnje

 

Prema Heideggerovoj analitici krivnja (Schuld) je način čovjekova bivstvovanja kao tu-bivstvovanja (Da-sein). Ljudski biti, biti tu, u svijetu, znači biti kriv. Čovjekovo biti-kriv (Schuldigsein) proizlazi iz njegove ek-sistencije, njegove izloženosti u svijetu u odnosu na moguće načine bivstvovanja. Ta izloženost, razotkrivenost u svijet, očituje se kao briga (Sorge). Krivnja je krivnja iz brige, iz brige kao bivstvovanja tubivstvovanja. Ta krivnja zato nije neki dug u odnosu spram nekog drugog, nego u odnosu spram sebe sama, spram vlastitog bivstvovanja:

U tu svrhu mora biti ideja ”krivnje” toliko formalizirana da otpadnu vulgarni fenomeni krivnje koji se odnose na brigajuće (besorgende) subivstvovanje s drugima (Mitsein mit Anderen). Ideja krivnje mora biti ne samo izdignuta nad područje proračunavajućog briganja (Besorgen), nego također da bude i razriješena od odnosa spram nekog trebanja (Sollen) i zakona, ogrješujući se o koje netko navlači krivnju na sebe. To stoga što i ovdje krivnja još biva nužno određena kao nedostatak (Mangel), kao nedostajanje (Fehlen) nečega što treba i može biti. A nedostajanje ne znači nepostojanje (Nichtvorhandensein: ne-predručnost). Nedostatak kao nepostojanje nečega potrebnog (Gesollten) jedno je određenje bivstvovanja (Seinsbestimmung) nečega što postoji (Vorhandenes: predručno). U tom smislu egzistenciji bitno ne može ništa nedostajati, ne zato što bi ona bila savršena, nego zato što karakter njezinog bivstvovanja ostaje različit od svakog postojanja (Vorhandenheit: predručnost).

Formaliziranje krivnje znači fenomenološku redukciju na fenomen u smislu stvari same. Krivnja kao čisti fenomen, kao stvar sama, kao stvar kako se pokazuje sama od sebe, dakle neovisno o odnosu spram nečega drugoga, proishodi iz čovjekove eksistencije. Krivnja je dakle egzistencijal, način bivstvovanja čovjeka kao tu-bivstvovanja. Zato je afirmativno, a ne privativno određenje. Čovjek je konačno biće; tu, na svijetu, dakle kao tu-bivstvovanje, jest samo ako je svagda već smrtno biće: čovjekovo bivstvovanje kao bivstvovanje tu-bivstvovanja je bivstvovanje ka smrti (das Sein zum Tode) i zato briga. Svagda, neprestano smo pred mogućnošću svoje smrti (mogućnošću svoje ne-mogućnosti), zato se brige za svoje bivstvovanje ne možemo nikad otresti. Iz te brige za vlastito bivstvovanje izviru savjest i krivnja, izvire zov mojih mogućnosti i odgovornost spram tih mogućnosti, koje me u bivstvovanju ka smrti svagda već pretječu ili anticipiraju, dok konačno ne budem imao više nikakve mogućnosti… Ne proishodi briga iz krivnje, nego krivnja iz brige. Krivnja nije krivnja zbog neispunjenja nekog zahtjeva, neke zapovijedi, nego krivnja zbog prethodne odgovornosti za vlastito bivstvovanje, egzistencijalne odgovornosti.

Odgovornost spram vlastitog bivstvovanja označuje odgovor na to da čovjek kao tu-bivstvovanje ne raspolaže, ne disponira svojim bivstvovanjem. Bivstvovanje nije čovjekov projekt/nabačaj, nego je čovjeku dano. Čovjek nije utemeljitelj svojih mogućnosti, on ih jedino i samo preuzima; sloboda nije u tim mogućnostima kao takvima, nego u biranju među njima. Odabrati neku mogućnost svagda znači odabrati jednu mogućnost, dakle odreći se druge, odbaciti sve druge. Svaki čovjekov DA uključuje ili pretpostavlja već i NE. No taj NE nije nekakav manjak, nego punina, bolje reći: prepunjenost. Pred čovjekom ne stoji Ideal, nekakav ideal kao skup svih mogućnosti, koji bi čovjeku bio nedokučiv i u odnosu spram kojeg bi zato osjetio svoj manjak, svoju manjkavost (nedostatnost). Pred čovjekom je smrt, pred čovjekom su mogućnosti čovjeka kao konačnog  bića, odnosno tu-bivstvovanja.

Čovjekovo postupanje u odnosu na ove ili one zakone spada zato već u njegov egzistencijski izbor, označuje jednu od njegovih egzistencijskih mogućnosti, a ne njegovo egzistencijalno određenje. Isto vrijedi i za čovjekov odnos spram drugih. U brizi za druge, u skrbi (Fürsorge) za su-bivstvovanje s njima, čovjek postupa tako kako postupa, kako bi trebao postupati. Kako prvo tako i drugo postupanje ubraja Heidegger zato u vulgarne fenomene, uobičajene svakidašnje pojave. A krivnju u vezi s njima, odnosno naknadnu krivnju, ubraja u vulgarne fenomene krivnje.

Vulgarni fenomeni krivnje su fenomeni faktičke krivnje, krivnje u koju zapada čovjek unutar svojeg faktičnog egzistiranja. Čovjek pak kao tu-bivstvovanje nije tek skup svojeg faktičnog egzistiranja.

Bivstvujuće čije je bivstvovanje briga ne može preuzimati na sebe samo faktičku krivnju, nego ono jest  krivo u temelju svojeg bivstvovanja, pa to biti-kriv (Schuldigsein) prije svega drugog daje ontološki uvjet za to da tu-bivstvovanje kao faktičko egzistirajuće može postati krivo. To bitno (wesenhafte) biti-kriv je ujedno egzistencijalni uvjet mogućnosti za ‘moralno’ dobro i zlo, a to znači za moralnost uopće (Moralität überhaupt) i njezine faktičke moguće varijacije. Izvorno biti-kriv ne može biti određeno moralnošću, zato što ga ona za samu sebe već pretpostavlja.

Egzistencijalni uvjet mogućnosti – ne već ovog ili onog moralnog sistema – moralnosti, dakle i kategoričkog imperativa kao zakona moralnosti, jest bitno biti-kriv, izvorna krivnja. Drugim riječima, ontološki temelj etike je krivnja kao egzistencijal, kao element u ontološkoj strukturi (čovjekove) egzistencije. Eksistencija, prema Heideggeru, ne znači opstanak, nego samo bivstvovanje spram kojeg je čovjek kao tu-bivstvovanje svagda već u takvom ili drukčijem odnosu.

Heidegger govori o ”moralno” dobrom i zlom koji spadaju u područje faktičnosti, tvore dakle fakticitet (Faktizität), dok njihovim uvjetom (”temeljem”) smatra egzistencijalitet (Existenzialität), cjelokupnost struktura koje čine eksistenciju. Uvjetno bismo dakle mogli govoriti o ”predmoralnom”, ontološkom, odnosno egzistencijalnom dobru i zlu. Dok je egzistencijalni uvjet mogućnosti ”moralno” dobrog i zlog bitno biti-kriv, egzistencijalno ”dobro” je identično s autentičnošću. No to dobro je tada pred-etičko, odnosno dobro koje etiku i time sve moralne sisteme utemeljuje. Dobro ne u odnosu spram drugih, nego u odnosu spram sebe sama. Dobro tu-bivstvovanja, a ne su-bivstvovanja. Posrijedi je dobro koje je s ovu stranu dobra i zla u uobičajenom moralnom, pa i u strogom etičkom značenju. S ovu stranu, a ne s onu stranu. Zato Heideggerove analize egzistencijalnih uvjeta moralnosti ne možemo smatrati meta-etikom. Ontološko-egzistencijalni temelj etike ne znači zasnivanje, faktičko utemeljenje etike, odnosno utemeljenje faktičke etike. Ne sadrži nikakvu zbirku etičkih vrijednosti, nikakav etički kodeks i nikakav Zakon moralnosti.

Pred faktičkim pitanjem kako biti nahodi se egzistencijalni odgovor: tako jesam. Egzistencijali, načini čovjekova bivstvovanja, prethode razmišljanju o faktičnim oblicima opstanka, to jest djelovanja. Izvorno biti-kriv (Schuldigsein) prethodi krivnji (Schuld) zbog ovog ili onog prekršaja, odnosno neispunjavanja ove ili one zapovijedi.

Ali koje iskustvo nam govori o tomu izvornom biti-kriv tubivstvovanja? Neka se, ipak, ne zaboravi protupitanje: da li ”je” krivnja ”tu” (da), postoji li, samo ako postoji budna svijest o krivnji (Schuldbewuβtsein) ili ne objelodanjuje li se upravo izvorno biti-kriv u tome što krivnja ”spava”? Da to biti-kriv najprije i ponajčešće ostaje nerazotkriveno (unerschlossen), da se propadajućim bivstvovanjem tu-bivstvovanja ono drži skrivenim (verschlossen), to samo otkriva (enthüllt) navedenu ništost (Nichtigkeit). Izvornije od svakog znanja (Wissen) o tome jest to biti-kriv. I samo zato što je tu-bivstvovanje u temelju svojeg bivstvovanja krivo i što se kao bačeno propadajuće bivstvovanje skriva (verschlieβt) samom sebi, savjest (Gewissen) je moguća, samo ako zov (Ruf) daje da se razumije to biti-kriv u temelju.

Egzistencijalna krivnja prethodi znanju, prethodi svakoj samosvijesti. S točke gledišta svijesti, ona je zato nešto nesvjesno. Svjesna krivnja, prethodna ili naknadna, jest tek neka faktična krivnja. Drugim riječima, premda postupamo po najboljoj savjesti, imamo tzv. čistu savjest, izvornog se biti-kriv, krivnje kao egzistencijala, nećemo osloboditi. Svagda nas čeka ”navedena ništost (Nichtigkeit)”, odnosno ”mogućnost ne-mogućnosti eksistencije”, prijetnja da ćemo sa smrću konačno izgubiti sve svoje mogućnosti.

Savjest je posrednik između egzistencijalne i faktične krivnje. Egzistencijalno htijenje da se ima savjest nema ništa s težnjom za čistom savješću (koja bi potvrđivala da ispunjavam zakone, dosežem postavljene ciljeve i da uopće nisam nikome ništa dužan) ili težnjom da se oslobodimo krivnje (nekakvog neporavnatog duga).

To htjeti-imati-savjest (Gewissen-haben-wollen) je naprotiv najizvornija egzistencijalna pretpostavka mogućnosti faktički postati kriv. Razumijevajući zov, tubivstvovanje pušta najvlastitije sebstvo (Selbst) da djeluje u sebi iz svog izabranog moći-biti (Seinkönnen). Samo tako ono može biti odgovorno. Svako je pak djelovanje faktički nužno ”besavjesno” (gewissenlos), ne samo zato što ono ne izbjegava faktičko moralno skrivljenje (Verschuldung), nego zato što je ono na svom ništavnom temelju svojeg ništavnog projektiranja svagda već u subivstvovanju s drugima postalo krivo za njih. Tako ono htjeti-imati-savjest postaje preuzimanje (Übernahme) bitne besavjesnosti unutar koje jedino opstoji egzistencijelna mogućnost za biti ”dobar”.

Zov egzistencijalne krivnje izražava se kao glas savjesti. Čovjeka doziva iz zapalosti ili propalosti (Verfallenheit), iz izgubljenosti u svakidašnjem (vulgarnom) opstanku. Iz svakodnevnih zaduženosti i zaduživanja. Iz podvrgnutosti moralnim zapovijedima, iz savjesti koja opominje i kara. Iz područja sankcija normativne etike. Prema Heideggeru, Kantova se interpretacija savjesti ne oslanja slučajno na predstavu o sudištu kao vodećoj ideji, nego je savjest kao sudac (koji mjeri krivnju i određuje kaznu) neposredno povezana s idejom o moralnom Zakonu.

U pozadini leži račun, utilitarizam. Tome nasuprot, glas savjesti koji proizlazi iz egzistencijalne krivnje i slijedi njezin zov, ne poznaje račun. Zato ne može dati ”praktične” upute.

Upravo zato egzistencijalna interpretacija savjesti, iz koje proishodi ”kritika” vulgarnog tumačenja i vulgarnog razumijevanja savjesti, ne daje i ne nameće kriterije moralnog djelovanja. Jer ih nema. Ne prosuđuje dakle o egzistencijalnim ”moralnim kvalitetama”, o tome što je dobro i što nije dobro u svakidašnjem životu. Razotkriva, egzistencijalnom analitikom, samo egzistencijalne uvjete mogućnosti, egzistencijalnu strukturu tih mogućnosti.

Razotkrivanje egzistencijalne strukture kao analiza autentičnosti tubivstvovanja otvara istinu eksistencije, eksistencije kao ”esencije” čovjeka. To nas vodi do odgovora na pitanje o smislu bivstvovanja tog bivstvujućeg, odnosno bivstvujućeg u čiju eksistenciju spada razumijevanje bivstvovanja. Tu-bivstvovno samorazumijevanje oslobađa čovjekove mogućnosti, oslobađa čovjeka u svijetu i za svijet.

Tek odlučnost (Entschlossenheit) za samoga sebe dovodi tubivstvovanje u mogućnost da pusti subivstvujuće druge da ”jesu” u svojem najvlastitijem moći-biti (Seinkönnen) i da njihovo moći-biti zajedno s ostalima surazotkriva u unaprijed-oslobađajućoj skrbi (vorspringend-befreinden Fürsorge mitzuerschlieβen). Odlučno tu-bivstvovanje može postati ”savjest” drugih.

Premda Heidegger ne daje praktične upute, iz tih formulacija možemo razabrati iduću poruku, čak svojevrsno ”načelo” hajdegerovskog etosa: osloboditi se u vlastitom bivstvovanju i pustiti drugome da bude iz njegova bivstvovanja.

Ishodište Heideggerove egzistencijalne analitike je čovjek kao smrtno biće. To ishodište sam ja sam u svojem konačnom bivstvovanju. No to nije nikakvo moje, u mene sama zatvoreno bivstvovanje, nego bivstvovanje u svijetu. Heidegger na podlozi čovjekova (konačnog) smrtnog bivstvovanja ne priznaje neku ontičku transcendenciju (jedina transcendencija bivstvujućeg je bivstvovanje samo!), no to ne znači da se zatvara u imanenciju. Ek-sistiranje kao in-sistiranje u svijetu je izvan opreke, prije opreke između imanancije i transcendencije. U horizontu čovjekova bivstvovanja kao tu-bivstvovanja zato se pitanje besmrtnosti ili Boga uopće ne može postaviti. A time niti pitanje grijeha.

Ono biti-kriv, koje izvorno pripada ustrojenosti bivstvovanja (Seinsverfassung) tu-bivstvovanja, doista treba razlikovati od teološki razumljenog status corruptionis. Jedan ontološki uvjet svoje faktičke mogućnosti teologija može naći u egzistencijalno određenom biti-kriv. U ideji tog statusa uključena krivnja jedno je faktički skrivljenje posve vlastite vrste. Ona ima svoje vlastito osvjedočenje koje načelno ostaje zabravljeno svakom filozofskom iskustvu. Egzistencijalna analiza toga biti-kriv ne dokazuje ništa ni za ni protiv mogućnosti grijeha. Ne može se, strogo uzevši, čak ni kazati da ontologija tubivstvovanja polazeći od same sebe uopće pušta tu mogućnost otvorenom, utoliko što ona kao filozofsko ispitivanje načelno ništa ne ”zna” o grijehu.

Drugim riječima, ontologija kao egzistencijalna analitika tu-bivstvovanja, koje razumije svoje (konačno) bivstvovanje, ne zna ništa o beskonačnosti (vječnosti!), besmrtnosti ili Bogu.

Izvjesno je da se Heideggerova razlika između egzistencijaliteta i fakticiteta ne može pomiriti. Za njega nema pomirenja. Pomirenje nije potrebno, ali nije ni moguće, jer razlika između egzistencijaliteta i fakticiteta nema prirodu konflikta ili konfrontacije. Niti u vrijeme (odnosno u okviru) Bivstvovanja i vremena, niti nakon ”preobrata”, kad se diferencija između egzistencijaliteta i fakticiteta izoštrava u ontološku diferenciju i naglasak od tu-bivstvovanja prenosi na tu-bivstvovanje. Spuštanje prema bivstvovanju, prebolijevanje zaborava bivstvovanja, ne vodi do pomirenja između bivstvovanja i bivstvujućeg, ukidanja diferencije između njih. Konačnost i dalje ostaje čovjekovo jedino ”dobro”, jer drugog naprosto nema. Dobro je ono što je dobro za čovjeka kao konačno, smrtno biće.

Ima li ova Heideggerova analitika tu-bivstvovanja neko svoje neposredno današnje očitovanje u okolnom javnom prostoru? Itekako ima. Susrećemo se naime svakodnevno s ideološkom histeričnošću raznih denominacija, ponajčešće s histeričnošću bivših komunista i sadašnjih antikomunista. A ta njihova histeričnost ima isto izvorište, proishodi naime iz bijega pred vlastitom savješću. Dakako, ne savješću u psihološkom smislu, ta je sekundarna, nego savješću u ontološkom, egzistencijalnom značenju. Jer ako savjest spada u samu ontološku bit čovjeka kao eksistencije, ako izvire iz krivnje, koje je porijeklo u čovjekovoj konačnosti, zbog koje je čovjek svagda već u brizi za vlastito bivstvovanje, tada je jasno da spomenuta histeričnost ne izvire iz neke naglo probuđene savjesti, nego upravo iz potisnute savjesti. Zato je svatko onaj tko je na bilo koji način i bilo kada ”pozdravio” ubijanje kao kršenje temeljnog zakona bivstvovanja – kriv. Ne pravno, pa ni moralno, ali negdje duboko (na razini religioznosti, rekao bi Kierkegaard) grist će ga savjest. Nema dakle čistu savjest, kolikogod se pravio da je čovjek bez (rđave) savjesti.

 

 

 

Niče o “Raspetom”

 Mario Kopić:

 

Geneza ”Raspetog”

 

Prvi uobličeniji nagovještaj Nietzscheove kritike apostola Pavla kao prikrivena Isusova protivnika, odnosno kao utemeljitelja povijesnog, post-kristovskog kršćanstva, što za Nietzschea znači antikršćanstva, može se susresti već u fragmentu br. 68 njegova spisa Jutarnje rumenilo (Morgenröte) iz 1881. godine, naslovljenom ”Prvi kršćanin (der erste Christ)”. U njemu Nietzsche ističe da cijeli svijet još uvijek vjeruje u spisateljstvo (die Schriftstellerei) ”svetog Duha” ili je pod utjecajem tog uvjerenja: otvorimo li Sveto pismo, to činimo zato da bismo se ”oduševili” (erbauen), da bismo u svojoj osobnoj, većoj ili manjoj nevolji našli neki kažiput utjehe (Fingerzeig des Trostes). Ukratko, projiciramo se u Sveto pismo i iz njega. No tko uopće zna, izuzev nekoliko rijetkih učenjaka, pita se Nietzsche, da je u njemu opisana i povijest (Geschichte) jedne od najčastohlepnijih i najnametljivijih duša i jednog kako praznovjernog tako i prepredenog čovjeka, naime povijest apostola Pavla? Bez te neuobičajene povijesti, bez pomutnji i kovitlaca takva čovjeka, takve duše, prema Nietzscheu, ne bi bilo kršćanstva. Jedva bismo išta znali o maloj židovskoj sekti, učitelj koje je umro na križu. Da smo u pravo vrijeme shvatili tu povijest, da Pavlove spise nismo čitali kao objave ”svetog Duha”, nego da smo ih čitali pošteno i slobodno vlastitim duhom i ne misleći pritom na svoju osobnu nevolju, da smo ih dakle zbilja čitali (wirklich gelesen), jer tisuću i po godina nije bilo takva čitatelja, kršćanstvo bi već odavna prestalo postojati, uvjeren je Nietzsche. Pavlove poslanice, poslanice tog ”židovskog Pascala”, razotkrivaju naime pravi izvor (Ursprung) kršćanstva, kao što pisma francuskog Pascala razotkrivaju sudbinu kršćanstva, pa i ono zbog čega je propalo:

”To što je brod kršćanstva dobar dio židovskog tereta bacio u more, što je on otišao i bio kadar otići među pogane (Heiden) – to ovisi o povijesti tog jednog čovjeka, vrlo izmučena, sućuti vrlo dostojna, vrlo neugodnog i samome sebi vrlo neugodnog čovjeka. On je patio od fiks-ideje ili, jasnije, od stalno prisutna, nikad mirujućeg fiks-pitanja: kako stoje stvari sa židovskim zakonom? I to s ispunjenjem tog zakona? U mladosti, i sam ga se želio pridržavati, žudeći za tom najvišom odlikom koju su Židovi uopće mogli zamisliti – taj narod koji je fantaziju ćudoredne uzvišenosti uzdigao više nego bilo koji drugi narod i koji je jedini uspio stvoriti svetoga Boga zajedno s idejom grijeha kao ogrješenja o tu svetost. Pavao je postao fanatični branitelj i počasni stražar (der fanatische Vertheidiger und Ehrenwächter) tog Boga i njegova zakona, neprekidno se borio protiv onih koji su taj zakon kršili i dovodili u pitanje, bio prema njima nepopustljiv i nemilosrdan, sklon najstrožem kažnjavanju. A onda je otkrio da – neobuzdan, čulan, melankoličan, u mržnji zloban, kakav je bio – ni sam nije kadar ispunjavati zakon, čak ga – što mu je izgledalo najčudnije – njegovo pretjerano vlastohleplje (Herrschsucht) neprestance potiče da krši zakon i da tom trnu (Stachel) mora popustiti. Je li zbilja ‘putenost’ (Fleischlichkeit) ono što ga nagoni na stalno kršenje zakona? A ne prije, kao što je kasnije sumnjao, iza nje sam zakon, koji neprekidno mora dokazivati svoju neispunjivost i koji neodoljivo mami na kršenje? No u to vrijeme on još nije nije imao taj izlaz. Štošta je imao na savjesti – aludira na mržnju, ubojstvo, vračanje (Zauberei), idolatriju, blud, pijančenje i uživanje u gozbama – i ma koliko pokušavao tu savjest, a još više svoje častohleplje ublažiti krajnjim fanatizmom u poštovanju i obrani zakona, bilo je časova u kojima je sebi zborio: ‘Sve je uzalud! Tortura neispunjena zakona ne može se prevladati’. Vjerojatno je i Luther imao sličan osjećaj kad je u svojem samostanu htio postati savršenim čovjekom duhovnog ideala: i ono što se dogodilo Lutheru, koji je jednoga dana počeo mrziti duhovni ideal i papu i svece i cjelokupno svećenstvo, da ih utoliko više mrzi istinski i smrtno ukoliko je manje smio priznati sebi da ih mrzi, to se isto dogodilo i Pavlu.”

Nietzscheovo povezivanje Luthera i Pavla nipošto nije slučajno, budući da se preko Augustina, koji se također snažno oslanjao na Pavla, Luther u svojem protestantizmu, odnosno reformaciji najviše pozivao upravo na Pavlove poslanice. Pri situiranju Pavla u judaizam Nietzsche, na jednoj strani, naglašava biblijski monoteizam i ulogu božjih zapovijedi što iz njega proizlaze, dakle ulogu,  u cjelini gledano, Zakona, a na drugoj strani Pavlov religiozni, monoteistički fanatizam, njegovu fanatičnost pri ispunjavanju, prije svega pri afirmaciji i obrani Zakona, Zakona koji je izazivao najviše poteškoća upravo njemu samome.  Pavao je bio već zbog toga od samog početka raspet u samome sebi, raspet između težnje za životom u skladu sa Zakonom i želje za prekoračenjem Zakona. I što je ta želja za prekoračenjem bila snažnija, tim je silnije mrzio prijestupnike, prekršitelje Zakona, a time i vlastitu želju za prijestupom, kršnjem Zakona. Sve dok se u njemu nije prelomilo, dok mu se nije dogodio preobrat i ”ljubav” spram Zakona postala kandidnom mržnjom. Budući da se Pavao nije mogao približiti idealu Ja, preko predstave o idealnom Ja (luterovskom savršenom čovjeku) spojiti se s idealom Ja (samostansko-luterovskim duhovnim idealom), nije zamrzio samo taj ideal, nego i nad-ja, Zakon sam (luterovska Crkva). Nije zamrzio običnom mržnjom, nego mržnjom na smrt. Posrijedi je apsolutna mržnja spram Apsoluta.

Tako židovski Zakon, Tora, postaje Pavlovljevim križem na koji se osjetio pribijen: ”Kako ga je mrzio! Kako je bio kivan na njega! Kako je tražio sredstva da ga uništi – i da ga se više ne pridržava! Naposljetku mu se javila spasonosna misao (rettende Gedanke), zajedno s vizijom, a drukčije se i nije moglo dogoditi kod tog epileptičara: njemu, bijesnom fanatiku zakona (wüthenden Eiferer des Gesetzes), u svojoj nutrini smrtno umornom od zakona, na pustoj stazi ukazao se Krist s božjim sjajem na licu i Pavao je čuo riječi: ‘Zašto me goniš?‘ Ono bitno što se tada dogodilo jest, međutim, sljedeće: njegov duh odjednom se prosvijetlio; ‘nerazumno je‘, rekao je sebi, ‘progoniti upravo tog Krista! Pa tu je izlaz, tu je savršena osveta (die vollkommene Rache), tu i nigdje drugdje imam razoritelja zakona (Vernichter des Gesetzes)!‘ Bolesnik s najizmučenijim ponosom odjednom se osjeća oporavljen, moralni očaj kao da je otpuhan (fortgeblasen), jer je moral otpuhan, razoren – to jest ispunjen, tamo na križu! Dosad je on onu sramnu smrt smatrao glavnim argumentom protiv ‘mesijanstva’ (Messianität) o kojem su zborile pristaše novog učenja: a što ako je ona bila potrebna za ukidanje zakona? – Strašne posljedice te pomisli, tog rješenja zagonetke vrte mu se pred očima, on je odjednom najsretniji čovjek – čini mu se da je sudbina Židova, ne, svih ljudi povezana s tom pomišlju, s tim časom njegova iznenadnog prosvjetljenja (seines plötzlichen Aufleuchtens), on ima ideju nad idejama, ključ nad ključevima, svjetlost nad svjetlostima; odsad se povijest vrti oko njega! Jer odsad on je učitelj razaranja zakona! Biti mrtav za zlo – to znači biti mrtav i za zakon; biti u tijelu – to znači biti i u zakonu! Postati jedno s Kristom (mit Christus Eins geworden) – to znači postati s njim i razoritelj zakona; s njim umrijeti – to znači biti mrtav i za zakon! Čak i ako bi bilo još moguće ogriješiti se, ipak ne bi više bilo moguće ogriješiti se o zakon, ‘ja sam izvan zakona’. ‘Ako bih sada opet prihvatio zakon i zakonu se podčinio, ja bih Krista učinio suučesnikom u grijehu (Mithelfer der Sünde)’, jer je zakon bio tu da bi se činili grijesi, on je uvijek proizvodio grijeh, kao što ljuti sok proizvodi bolest; Bog se nikad ne bi opredijelio (beschliessen) za Kristovu smrt, da je bez te smrti bilo moguće ispunjenje zakona; sada ne samo da je svaka krivnja (Schuld) uklonjena (abgetragen), nego je krivnja po sebi uništena (vernichtet); sada je zakon mrtav, sada je tjelesnost u kojoj on stanuje mrtva – ili bar neprestance odumire, takoreći raspada se (gleichsam verwesend). Još neko vrijeme biti usred tog raspadanja (Verwesung)! – to je kršćaninova sudbina prije no što, postavši jedno s Kristom, uskrsne zajedno s Kristom, zajedno s Kristom uzme učešća u božanskoj slavi i postane ‘Sin Božji’, kao Krist. – Pavlovo pijanstvo (Rausch), dakle, na svom je vrhuncu, a i nasrtljivost (Zudringlichkeit) njegove duše; s idejom o bivanju jedno s Kristom, iz duše je uklonjen svaki stid, svako podčinjavanje, svaka granica, i neobuzdana volja vlastohleplja (Wille der Herrschsucht) očituje se kao anticipativno uživanje (vorwegnehmendes Schwelgen) u božjoj slavi. – To je prvi kršćanin, izumitelj kršćanstva (der Erfinder der Christlichkeit)! Prije njega bilo je samo nekoliko židovskih sektaša.”

Knjižica Antikrist, koju je Nietzsche napisao posljednjeg godišta svoje prisebnosti i od koje je toliko očekivao, jest kao nekakav prethodni sinopsis već sva u navedenom fragmentu. No do njezine kristalizacije valjalo je učiniti još nekoliko ključnih koraka.

U proljeće godine 1888. Nietzsche zapisuje znamenitu sentencu pod naslovom Dva tipa: Dionis i Raspeti. U cjelini ona glasi:

”Ustrajati na tome: tipični religiozni čovjek – je li oblik décadence? – Veliki su novatori svi skupa bolesni i epileptični – ; ali ne izostavljamo li tu jedan tip religioznog čovjeka, onaj poganski? Nije li tu poganski kult oblik zahvale i potvrde života (Danksagung und Bejahung des Lebens)? Ne bi li njegov najviši reprezentant morala biti apologija i deifikacija (Vergöttlichung) života? Tip uspjela i ushićenjem preplavljena duha (vollgerathenen und entzückt-überströmenden Geistes) … Tip kakva tipa koji u sebe uzima i otkupljuje protuslovlja i upitnosti opstanka (die Widersprüche und Fragwürdigkeiten des Daseins)? – Tu stavljam Dionisa grčkog: religioznu potvrdu života, čitava, ne poreknuta i raspolovljena života (nicht verleugneten und halbirten Lebens); – tipično: da spolni akt budi dubinu, tajnu, strahopoštovanje (Ehrfurcht).

Dionis nasuprotv ‘Raspetomu’: tu evo imate protivštinu. Nije to razlika s obzirom na mučeništvo, – ono ima samo drugi smisao. Sam život, njegova vječna plodnost i ponovno vraćanje (Wiederkehr) uvjetuje muku, razaranje, volju za uništenjem (die Zerstörung, den Willen zur Vernichtung)… u drugom slučaju patnja (Leiden), ‘Raspeti kao Nevini’ (‘Gekreuzigte als der Unschuldige’), slovi kao prigovor ovome životu, kao formula njegove osude. – Pogodit će se: problem je to o smislu patnje: da li kršćanski smisao, da li tragičan smisao… U prvom slučaju treba to biti put k blaženom bivstvovanju (der Weg sein zu einem seligen Sein), u potonjem pak bivstvovanje slovi kao dostatno blaženo (selig) da opravda svu neizmjernost patnje (um ein Ungeheures von Leid noch zu rechtfertigen). – Tragičan čovjek potvrđuje i najtrpkiju patnju: dostatno je za to jak, pun, bogotvoran (vergöttlichend).- Kršćanski niječe i najsretniju sudbinu na Zemlji (Los auf Erden): dostatno je slab, siromašan, razbaštinjen (enterb), da u svakom obliku pati još za života…’Bog na križu’ kletva je na život (Fluch auf Leben), kažiput da se iz njega valja izbaviti (erlösen); – Dionis razrezan na komade obećanje je u život (Verheißung ins Leben): a on se vječno nanovo rađa i iz razaranja vraća kući (heimkommen).”

Raspeti, zapisan i kao ”Raspeti”, jest Krist kakvog je s ponovnim i definitivnim, simboličkim pribijanjem Isusa na križ zacrtao apostol Pavao. To je tip s kojim je Pavao tipizirao i institucionalizirao kršćanstvo kao religiju, kao crkvenu konfesiju.

No je li ”Raspeti” kao Pavlova fantazma odista tip u Isusovu značenju? Može li se reći da je Isus u ”Raspetog” ne samo privučen nego i zbiljski uključen? Je li ”Raspeti” zbiljski nasljednik, produžetak i nastavljač Isusa? Teško. Jer ”Raspeti” je, kako će naglasiti Nietzsche u Antikristu, totalna protivnost Isusa.  Možemo li onda govoriti uopće o dva tipa? O dva temeljna ili glavna tipa, u odnosu na koja bi Isus bio samo pod-tip?

Odmah iza navedene sentence u Nietzscheovoj ostavštini nalazimo i fragment koji govori o ”anemičnom svecu iz Nazareta (anämischen Heiligen von Nazareth)”. A nakon njega i sentencu pod naslovom  ”Buda protiv ‘Raspetog” (Buddha gegen den ‘Gekreuzigten’), s podnaslovom ”religija kao décadence” i sa sljedećom eksplikacijom: ”Unutar nihilističkog pokreta još je uvijek moguće oštro lučiti između kršćanskog i budističkog”. Budizam je, prema Nietzscheu, aristokratski, podrijetlo mu je u najvišim kastama i njihovu iskustvu. Izražava, prožet visokom duhovnom ljubavlju, lijepu večer, neku dovršenu slatkoću i blagost (vollendete Süßigkeit und Milde), zahvalnost prema svemu (Dankbarkeit gegen alles), bez gorčine, razočaranja i zavisti. Kršćanstvo je pak degenerescentni pokret (Degenerescenz-Bewegung), izvire iz svakovrsnih elemenata otpada i izlučina (aus Abfalls- und Ausschuß-Elementen aller Art), bolesna tvorevina, puno je gorčine prema svemu što je uspjelo i što vlada, gluho za duhovna kretanja, za svaku filozofiju, ukratko, mrzi nadarene, učene, duhovno neovisne. Zato zagovara stranku idiota (Partei der Idioten) i baca kletvu na duh. Isus kao anemični svetac iz Nazareta tu je očito uvršten u kršćanstvo, a ne – kao što će se dogoditi za nekoliko mjeseci kad Nietzsche proglasi Isusa europskim Budom – u budizam. Tako da bismo sada mogli reći ne samo implicitno (što i čini) nego i eksplicitno: Isus protiv ”Raspetoga”.

Već u ljeto 1888. godine, jedva dva ili tri mjeseca nakon navedenih sentenca, Nietzsche je već posve načistu: ”Kršćanstvo kao historijsku realnost ne valja zamjenjivati s onim Jednim korijenom, na koji podsjeća svojim imenom: drugi su korijeni iz kojih je izraslo bili daleko moćniji; neusporediva je zloraba kad se takve tvorevine propasti i nakaza (Verfalls-Gebilde und Mißformen) što se zovu ‘kršćanska crkva’, ‘kršćanska vjera’ i ‘kršćanski život’ hoće istaknuti tim svetim imenom. Što je negirao Krist? – Sve što se danas zove kršćanskim.”

Kršćanstvo je kao postojeća zbirka konfesija antikršćansko. Ono je institucionalizirani Antikrist. S te točke gledišta, ”Raspeti” ne predstavlja Krista, nego zastupa Antikrista. ”Raspeti” i Krist nisu jedno te isto, naprotiv, između njih je totalna razlika, ekstremna protivština. Drugim riječima, ime Krista kao sveto ime nije identično s anemičnim svecem iz Nazareta, sa svecem što ga Nietzsche nalazi pod nebom ”Raspetog”. Isus kao anemični svetac iz Nazareta je uzvratna projekcija ”Raspetog”, odnosno Pavlova Krista, dakle kršćanstva kao antikršćanstva.

Sa stajališta genetičkog izlaganja Nietzscheove misli to dakle znači da razliku između Isusa i ”Raspetog” Nietzsche u svoj oštrini nije shvatio tek u vrijeme pisanja Antikrista. Isusa i ”Raspetog” Nietzsche jasno razlučuje već u sentenci iz 1887. godine:  ”Crkva je točno ono protiv čega je propovijedao Isus – i protiv čega je učio da se bore njegovi učenici”. Najprije ih razlučuje pri čitanju Dostojevskog, a potom pri čitanju Tolstoja (njegovih spisa o religiji: Ma religion par la comte Léon Tolstoi, Paris 1885). Nietzsche tako čita Demone i uspoređuje Dostojevskog s Renanom, njegovim djelom Život Isusa: ”Poznajem samo jednog psihologa koji je živio u svijetu u kojem je kršćanstvo moguće, gdje Krist može nastati svaki čas… To je Dostojevski. Pogodio je Krista (er hat Christus errathen): – i instinktivno je bio zaštićen pred tim da tog tipa predstavlja s Renanovom vulgarnošću… U Parizu pak misle da je Renan prepun finesa!… No je li moguće više pogiješiti nego time da iz Isusa, koji je bio idiot, načinimo genija? Ako iz Krista, koji predstavlja protivštinu herojskog osjećaja, izlažemo junaka (einen Helden herauslügt)?” No, unatoč svemu, Isus i ”Raspeti” kod Nietzschea se prepliću. Pa i u Antikristu, koji,  sadržajno gledano, nije bio napisan posve nanovo. U njega su, naime, uz djelomične preinake, uključene sve ključne sentence što su nastale na podlozi Tolstojeva razumijevanja, odnosno njegova odbacivanja apostola Pavla i na podlozi Isusa kao idiota kako ga opisuje Dostojevski. To je taj Isus koji Nietzschea privlači, no ujedno i odbija, tako da je njegova konačna ocjena upravo takva: ”Isus iz Nazareta kao zavodnik (Verführer)”. Dakle, Isus kao tip koji nas privlači, no kojemu ne smijemo nasjesti. Najoštrija (oštrija nego u 29. sentenci Antikrista, koja je dosta milija) je s tog gledišta sljedeća Nietzsheova karakterizacija ”Isusa” iz zaostavštine:

”Isus je protivnost genija: on je idiot. Osjećamo njegovu nesposobnost da razumije realnost: kreće se u krugu pet, šest pojmova, što ih je čuo prije i postupno razumio, odnosno razumio pogrešno – u njima ima svekoliko svoje iskustvo, svoj svijet, svoju istinu, – ostatak mu je stran. Govori riječi kako ih upotrebljava svatko – ali ih ne razumije kao svatko, razumije samo pet, šest svojih lebdećih pojmova (schwimmenden Begriffe). To da se navlastiti muški instinkti – ne samo seksualni, nego i instinkti borbe, ponosa, heroizma – kod njega nisu probudili, da je zaostao i ostao dječji u dobu puberteta (kindhaft im Alter der Pubertät geblieben ist): to pripada tipu nekih epileptičnih neuroza.

U svojim najdubljim instinktima Isus je neherojski: nikada se ne bori. Tko hoće iz njega načiniti junaka, kao Renan, vulgarizirao je taj tip do nespoznatljivosti.

Ujedno osjećamo njegovu nesposobnost da razumije nešto duhovno: riječ duh postaje u njegovim ustima nesporazum (Mißverständniß)! Niti najudaljeniji dah znanosti, ukusa, duhovne odgojenosti, logike nije dopro do toga svetog idiota: kao da ga nije dodirnuo život. – Priroda? Zakoni prirode? – Nitko mu nije rekao da postoji priroda. Poznaje samo moralne učinke: znamenja najniže i najapsurdnije kulture. Ustrajati pritom moramo: on je idiot posred veoma lukavog ljudstva… Samo njegovi učenici nisu bili takvi – Pavao nipošto nije bio idiot! – u tomu je povijest kršćanstva.”

To je posljednja od Nietzschevih sentenci pod naslovom Tip Isus što ih je pribilježio početkom 1888. godine. Najopsežnija ima naslov Moja teorija o tipu Isusa. Sve su te sentence rekapitulirane u Antikristu, no zanimljivo je da u taj spis nije uvrstio sentencu čija je druga rečenica naslovljena pitanjem: ”Je li ga moguće realizirati? (Ist es realisirbar?)” Naime, kršćanski ideal, točnije, Isusa kao idealni tip. U toj sentenci nalazimo i jednu od najzajedljivijih misli: ”Nepolitičan, antinacionalan, ni agresivan ni defanzivan, – moguć samo u najčvršće uređenu državnom i društvenom životu, koji dopušta da ti sveti paraziti lihvare za opći trošak…”. Slast (die Lust) je sve. Blaženstvo: slast radi slasti. Dokaz koji dokazuje samoga sebe i zato više ne treba opravdanja. Živjeti i pustiti živjeti, samo sredstvo uživanja u uživanju.

Iz ovog genetičkog izlaganja Nietzscheovih pogleda na Isusa kao Isusa, odnosno na Isusa kao ”Raspetog”, jasna je i središnja oštrica njegove kritike kršćanstva.

Istina je da kršćanstvo osuđuje, prepoznajući ga kao nepravednu patnju (zajedno sa smrću) nedužne žrtve. No ujedno tu patnju, promatrajući je pod nebom vječnog Veselja i/ili Života, posvećuje kao sredstvo, prikazuje kao put prema blaženom/svetom bivstvovanju. Zato ne stoji često navođena teza da Nietzsche opravdava patnju. Patnju opravdava, dodjeljujući joj posebnu misiju, kršćanstvo. Istina je da i Nietzsche opravdava patnju, ali opravdava je naknadno, aposteriori, ne opravdava dakle patnju, što čini kršćanstvo, apriori. Jer Nietzsche opravdava život kao život, življeni život, zajedno s patnjom, dočim kršćanstvo najprije slavi Život i tek uvjetno pristaje na život, ako se naime taj život posveti Cilju s onu stranu života kao života. Za Nietzschea je sveto i blaženo življenje kao takvo, dočim za kršćanstvo, napose od Pavla nadalje, život kao takav nije ništa blaženo ni sveto. Zato zahtijeva neprestane žrtve, neprestana žrtvovanja. Kao što je Bog otac, prema novozavjetnom imaginariju žrtvovao svojega Sina, tako kršćanstvo u ime Raspetog zahtijeva svoje žrtve; takoreći veseli se mučenicima za kršćansku vjeroispovijed, unatoč obećanju da je Isusova (dobrovoljna) smrt posljednja, spasonosna žrtva. Danas je ta žrtva priznata i prepoznata kao nedužna žrtva, ali užasna ambivalentnost tog priznanja jest u tome da kršćanstvo pod zahtjevom za imitacijom Krista (imitatio Christi) slavi ponavljanje (dobrovoljnog) žrtvovanja, naime kao oblik najučinkovitijeg crkvenog samoobnavljanja, samoregeneriranja: neka bude volja Tvoja, prvotno navodno volja Boga Oca, a danas isključivo volja Majke Crkve. Klerikalna volja.