Svet posle Gedela – 1

Matematičar, filozof i prevodilac (Deride, Deleza itd.) Sanja Todorović i ja, Novica Milić, načinili smo seriju video razgovora – svaki dužine oko 20 minuta – na temu “Svet posle Gedela” (reč je o Kurtu Gedelu, možda najvećem matematičaru XX veka, autoru poznate “teoreme o nepotpunosti” formalnih aksiomatskih sistema, što je imalo i ima prevratničke posledice po sva saznanja i naše pokušaje da shvatimo svet).