Šlegel

 

Фридрих Шлегел Приручник

 

Friedrch Schlegel Handbuch – Leben-Werk-Wirkung – Stuttgart: J.B. Metzler, 2017.

 

Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel (* 10. марта 1772. У Ханoверу; † 12. јануара 1829. у Дрездену), био је немачки кутурно филозоф, писац, ликовни критичар, историчар и класични филолог. Фридрих Шлегел је са својим братом Августом Вилхелмом Шлегелом био најважнији представник „Jenaer Frühromantik“ предстваника ране романтике у Јени. Његов циљ је био да покаже јединство представљања философије, проте, поезије, генијалности и критике. Важни мотиви тог настојања чине концепцију ”прогресивне универзалне поезије”, романтичне ироније и нове митологије.

Кроз Фридрих Шлегелов животопис – од одушевљења револуцијом у младости преко година до конверзије у католичанство – одсликава се целокупна слика немачког романтизма. Шлегелови теоријски списи чине основу за све ауторе романтизма (”прогресивна универзална поезија”). Овај приручник предстваља Шлегелов опус у свој опсежности: напоредо са литерарним делом су представљени текстови о ликовној уметности, историји и политици као и теологији и философији. Даља поглавља следе о појмовима и концептима који прожимају његово целокупно дело – на пример о ”фрагменту”, ”иронији/вицу”, ”митологији”, ”револуцији”, ”неразумевању”, итд.

Овај приручник је структурисан сходно двама принципима: систематичном и хронолошком. Углавном је примењен редослед који су применили приређивачи Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe (које излази почев од 1958.).

Шлегелов опус је у овом приручнику подељен у пет секција:

Прва секција су етапе у животу аутора. Реч је о отсецима у развоју Шлегеловог мишљења, о њиховим теоријским и савременим апсектима. Животни простор и интелектуално-политичка ситуација око 1800.г. у оквиру кога се одвија Шлегелов живот. При томе историја институција игра енормно значајну улогу – као што су универзитет, уметничке институције, политичке организације, цркве.

Друга секција је посвећена личностима и констелацијама. Реч је о улогама историјских личности и њихових дела на духовни развој Шлегела и на његово целокупно дело.

Трећа секција (дела и групе списа) је посвећена концентрацији на жанровске димензије Шлегеловог опуса у контексту њихове литерарне и историјске проминентности. Овде је реч и о ”симфилософском” мишљењу и писању раноромантичара, као и о формалним критеријумима – настанку (генези) текстова и њиховим први штампаним издањима, ширењу текста, односа и разликама према доцнијим издањима, самом садржају текстова, њиховим основним тезама и њиховој интерпретацији, формалним стилистичким и композицијским аспектима и посебностима контекстуализација.

Четврта секција је посвећена теоремама и концептима. Реч је о лексичким појмовно-историјским димензијама Шлегеловог текстуалног корпуса. Примери који су узети су били увек (pars pro toto) репрезентативни за целину.

Пета секција је посвећена издањима/едицијама, као и питањима димензије пријема (рецепције), тежиштима савременог изучавања Шлегела (Schlegel-Forschung), као и дезидератима таквих пројеката.

Овај приручник у својој дискурзивно-историјској, епистемолошкој и културно-историјској оријентацији захвата на репрезентатван начин сву ширину и богатство методолошког прилаза, хетерогеност и делимичну противречност Шлегеловг дела.

Овај приручник приказује дело једног од најугледнијих аутора европске и светске

књижевности у области класичних студија, филозофије, студија о литератури и естетици, политици, историји уметности, Шлегела као издавача, журналисту, профилисаног аутора епистоларних дела. Овај мануал је дело интернационално признатих специјалиста о делу Шлегела и романтике, уједно прворазредно референцијално дело о једном од најутицајнијих аутора европске интелектуалне историје.

 

Зоран Андрић