Muzika

 

Кристоф Волф: БАХ – Историја живота у сликама

Christoph Wolff: BACH – Eine Lebensgeschichte in Bildern – A Life in Pictures – Bärenreiter 2017

 

Ову луксузну биографску монографију монументалног карактера у сликама је издао Bach-Archiv Leipzig у сарадњи са угледним издавачем Bärenreiter.

Како је изгледало животно окружење Јохана Себастијана Баха? Који људи су му били блиски, са киме је он уско сарађиавао?

Који писани извори документују најбоље његов живот и рад?

Ова књига у сликама нам помаже да се премости историјска дистанца од триста година, која Бахов живот чини видљивим.

Већина филмског материјала је у боји и презентује Бахову биографију од његових почетака у Ајзенаху, Ордурфу и Линебургу, преко година као органисте у Арнштату, Милхаузену и Вајмару, као и године капелмајстера у Кетену све до времена кантора и музичког директора у цркви Светог Томе у Лајпцигу.

Кратки уводни текстови уз сваку етапу Баховог живота и један есеј о питањима Бахове-иконографије заокружују ову монографију у сликама. Тако је настао вишестрани и шарени мозаик визуелних извора сазнања о животу композитора.

Факсимили једног аутографа странице са нотама дакако не могу да надоместе оригинал, али нам омогућују реалистичан увид у рукопис композитора. Портрети херцога, градоначелника и осталих личности портретишу Бахово друштвено окружење, георграфске карте, ведуте и слике здањ проширују ту слику о Баховом животном простору.

Први део монографије је посвећен физиогномији Јохана Сеастијана Баха. Други део монографије је посвећен животу и делу на седам биографских етапа композиторовог службовања, дакако у хронолошком следу.

Још за живота је Бах који је своју уметност разумео као најдубљу науку, поређен са Исаком Њутном, који је својом природно-математичком сликом света засновао модерну физику. Бах је био ”научник” међу музичарима свога времена. Његова дела h-Moll-Messe, Matthäus-Passion, Wohltemperierte Clavier, Kunst der Fuge показују да су уједно и егзактна наука и највиша уметност.

 

Зоран Андрић (Минхен)