Antika

 

СОФОКЛЕ: КРАЉ ЕДИП

(Sophokles: König Ödipus. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Bernd Manuwald. Reihe Griechische Dramen, De Gruyter, Berlin 2012

Припремио, превео и коментирао Бернд Манувалд

 

Софоклов Краљ Едип иде у најпознатије трагедије античке књижевности. Вишеструки утицај ове трагедије се може пратити како у европској, тако и ваневропској књижевности.

За Аристотела је ова трагедија важила за узорну трагедију и до данас је за теорију трагедијe она неизоставна. Истовремено је она у погледу разумевања драме и њене тесктуалне основе до данас контраверзно дискутована.

Текст Краља Едипа је едиран на основу критички испитаног грчког текста, новог немачког превода и исцрпног увода, као и пратећих коментара.

У уводу је на пример расправљана историја мотива до Софоклове верзије, као и спорни проблеми интерпретације и рецепције драме. Коментари се односе на преведене текстове који су тако конципирани да су и читаоцима без познавања старог грчког језика без резерви приступачни. Додатно су за читаоце који владају старим грчким дате прегнантне текстуално критичке напомене, објашњења као и метричке анализе хорских делова.

Серију Griechische Dramen одликује графичка форма којом је читаоцима на једној двострукој страници представљен текст превода и оригинала са текстуално-критичким и филолошким напоменама на левој страни као коначној тачки херменеутике коментатора, а на десној су коментари  приређивача. У опсежним уводима су дати тематски нагласци и квинтесенцијалне интерпретатције дотичног комада, информације о аутору и његовом опусу, датирању комада и историјској позадини коју комад тематизује,  историја мотива и специфично аутрово акцентуирање.

Серија Griechische Dramen укључује велике трагедије класичне Атине у новим, прикладним преводима у прози са новим уводима и детаљним филолошким и предметним коментарима који представљају неизоставно помоћно средство доцентима и студентима класичне филологије, германистима, филолозима нових језика, компаратистима, студентима театрологије и практичарима позоришта.

Бернд Манувалд је професор емеритус у фаху грецистике на универзитету у Келну. Он је шеф-редактор најстаријег часописа за класичну филологију Rheinisches Museum für Philologie.

 

Зоран Андрић (Минхен)