Predsokratovci

Предсократовци

Die Vorsokratiker. Griechisch – lateinisch – deutsch. Auswahl der Fragmente und Zeugnisse, Übersetzung und Erläuterungen von Millj Laura Gemelli Marciano. Sammlung Tusculum, Akademie Verlag, Berlin 2013. 3 Bände;

M. Laura Gemelli Marciano је приређивач овог тротомног издања грчко-немачког издања Предсократоваца у новоj, знаменитој едицији Tusculum. Ово издање нуди увид у фасцинирајући свет грчке мудрости у периоду између 7. и 5. века пре Христа. Фрагменти и сведочанства ткзв. ”Предсократоваца” који су познати у виду интерпретатција из пера потоњих генерација филозофа, постављени су у овом узорном издању поново у свој изворни контекст. При томе се оцртавају индивидуалности, једна од других сасвим различите личности: задивљујући мудраци, визионари, космолози, мистичари, натур-философи, свезнадари различитих врста који нам се директно обраћају и упућују нас на наше корење. Овде је реч о целокупном издању предсократовских фрагмената, која нам се представља у новом и прецизнијем преводу фрагмената и сведочанстава уз исцрпне коментаре и кратке биографије, као и уводне напомене уз сваког аутора у целокупну проблематику. Кроз дискусију о досадашњим издањима постављена је нова основа за даља истраживачка струјања.

Тротомно издање професорке класичне филологије у Цириху  Laurе Gemelli Marciano је плод десетогодишњег капања над овим списима. Мишљења ”Философа пре Сократа” , који сежу у период од 7. до 5. столећа пре Христа, настоје да осветле свет како у свом настанку, тако и у својој комплексности, ослобођених од наслага потоњих интерпретација. Тако се отвара фасцинирајући спектар делом митолошких, делом рационалних модела схавтања света.

Као фацит се може смтрати да су предсократовци немају класичан философски профил као што је то у случају Аристотела случај, већ мислиоци који су у оквиру својих сазнања кроз студије природних наука и математике постулирали слику о настанку космоса, о тајни живота људи – тема која је и у потоњим столећима била и остала модерна и актуелна.

Прва књига садрж фрагменте и сведочанства Талеса, Анаксимандра, Анаксимена, Питагоре и Питагорејаца, Ксенофана и Хераклита. Друга књига нуди фрагменте и сведочанства Парменида, Зенона, Емпедокла,  а трећа књига Анаксагоре, Мелиса, Диогена, Леукипа и Демокрита.

Величина предсократоваца, који се у историји философије свакад издижу на почасно место, није само засновано на факту да њима философија има свој почетак. О томе се може спорити и о томе је у довољној мери контраверзно расправљано. Та почаст почива пре на чињеници да су суштаствена питања, теме и услови науке и философије први пут формулисани у фрагментима тих пионира-мислилаца. Ако се о узорности ових мислилаца, ослобођених романтизирајућих мистификација, може говорити, онда је то чињеница да су они засновали критичко и рационално држањe. Са раногрчким мислиоцима од Талеса до Демокрита, који су данас подведени и обједињени под појмом ”Предскоратоваца”, почиње у 7. и 5. веку пре Христа философија Запада.

Ма колико различите и оригиналне позиције и методи тих философа били о питању природе космоса, једно им је својство заједничко: ниједно од тих дела није интегрално сачувано. Отуда је улози интерпретацијe сачуваних фрагмената припада посебно значајна улога.

Легендарно интересовањеза ове мислиоц је отпочело 1907.г. едицијом «Fragmente der Vorsokratiker» које је берлински класични филолог Херман Дилс, које је потом наставио Валетр Кранц. «Sammlung Tusculum» овим издањем поставља нову парадигму у едицији фрагмената ових мислилаца за које интересовање са правом не јењава.

Тротомно издање професорке класичне филологије у Цириху  Laurе Gemelli Marciano је плод десетогодишњег капања над овим списима. Мишљења ”Философа пре Сократа” , који сежу у период од 7. до 5. столећа пре Христа, настоје да осветле свет како у свом настанку, тако и у својој комплексности, ослобођених од наслага потоњих интерпретација. Тако се отвара фасцинирајући спектар делом митолошких, делом рационалних модела схавтања света.

Као фацит се може смтрати да су предсократовци немају класичан философски профил као што је то у случају Аристотела случај, већ мислиоци који су у оквиру својих сазнања кроз студије природних наука и математике постулирали слику о настанку космоса, о тајни живота људи – тема која је и у потоњим столећима била и остала модерна и актуелна.

Прва књига садрж фрагменте и сведочанства Талеса, Анаксимандра, Анаксимена, Питагоре и Питагорејаца, Ксенофана и Хераклита. Друга књига нуди фрагменте и сведочанства Парменида, Зенона, Емпедокла,  а трећа књига Анаксагоре, Мелиса, Диогена, Леукипа и Демокрита.

Величина предсократоваца, који се у историји философије свакад издижу на почасно место, није само засновано на факту да њима философија има свој почетак. О томе се може спорити и о томе је у довољној мери контраверзно расправљано. Та почаст почива пре на чињеници да су суштаствена питања, теме и услови науке и философије први пут формулисани у фрагментима тих пионира-мислилаца. Ако се о узорности ових мислилаца, ослобођених романтизирајућих мистификација, може говорити, онда је то чињеница да су они засновали критичко и рационално држањe. Са раногрчким мислиоцима од Талеса до Демокрита, који су данас подведени и обједињени под појмом ”Предскоратоваца”, почиње у 7. и 5. веку пре Христа философија Запада.

Ма колико различите и оригиналне позиције и методи тих философа били о питању природе космоса, једно им је својство заједничко: ниједно од тих дела није интегрално сачувано. Отуда је улози интерпретацијe сачуваних фрагмената припада посебно значајна улога.

Легендарно интересовањеза ове мислиоц је отпочело 1907.г. едицијом «Fragmente der Vorsokratiker» које је берлински класични филолог Херман Дилс, које је потом наставио Валетр Кранц. «Sammlung Tusculum» овим издањем поставља нову парадигму у едицији фрагмената ових мислилаца за које интересовање са правом не јењава.

 

Зоран Андрић (Минхен)